simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere master

Informaţii ce privesc concursul de admitere la masterat.

Pentru anul universitar 2022-2023, Facultatea de Drept organizează admitere la programe de master cu durata de 1 an (2 semestre), învăţământ cu frecvenţă

SPECIALIZĂRI MASTER:
1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE, limba maghiară, 2 semestre, învățământ cu frecvență
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR, limba engleză, 2 semestre, învățământ cu frecvență
6. DREPT PRIVAT COMPARAT, limba franceză ,2 semestre, învățământ cu frecvență

CRITERII DE ADMITERE:
• La specializarea „Instituţii de drept privat”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise - test grila- 1 oră -în limba română, din tematica afișată
• La specializărea „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise -  subiecte redactionale, 2 ore , în limba română, din tematica afișată
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu (50% pondere în evaluare)
• La specializarea"Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară (pe baza unei tematici)
• La specializarea " Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor” - admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură
• La specializarea " Drept privat comparat”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba franceză

Criteriul de departajare :media obţinută la examenul de licenţă.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA -  sunt afișate în secțiunea Documente și atașate mai jos


PRECIZĂRI IMPORTANTE:
La admitere se pot inscrie doar absolvenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:
- durata studiilor de minim 4 ani, nivel licenta
-deținerea un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din conform cerințelor UBB ( certificatele agreate se găsesc la secțiunea documente)

Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

CALENDAR ADMITERE MASTER

- Înscrieri – 12-14 septembrie 2022- ONLINE
- Proba scrisă/ interviu – 15 septembrie 2022 FIZIC
- Afişarea rezultatelor – 17 septembrie 2022
- Perioadă de contestaţii – 17-18 septembrie 2022
- Soluţionarea contestaţiilor – 19 septembrie 2022
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 20-22 septembrie 2022 FIZIC
- Afişarea rezultatelor finale - 22 septembrie 2022

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL 2022-2023*
1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT - locuri - 27 buget și 13 taxă*
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ locuri - 27 buget și 12 taxă* (+1 loc student NON UE)
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR  locuri - 25 buget și 15 taxă*
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE  locuri - 12 buget și 28 taxă*
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR,  locuri - 20 buget și 20* taxă
6. DREPT PRIVAT COMPARAT,  locuri - 5 buget și 35 taxă*

ATENȚIE - * Locurile pentru: candidaţii NON UE și candidaţii de etnie rromă distribuite la nivelul Universității Babeș-Bolyai, vor fi reținute din locurile cu taxă.

Facultatea de Drept NU oferă locuri speciale la buget pentru categoria " romani de pretutindeni ". Cetățenii din Republica Moldova care au Exclusiv cetățenie moldovenească și domiciliul Exclusiv în Republica Moldova pot aplica EXCLUSIV LA LOCURILE CU TAXA, urmând procedura de admitere obișnuită ( înscriere,examen,confirmare). Cetățenii din Republica Moldova care au și cetățenie România și domiciliul în România ( conform actului de identitate sau a pașaportului) pot candida în aceleași condiții și pe aceleași locuri ca și Cetățenii români, cu condiția echivalarea în prealabil a studiilor efectuate în alta tara.

TAXE

Taxa de şcolarizare: 3600 lei

Taxa de admitere este de 250 lei

ACTE NECESARE:

REZULTATELE FINALE ale admiterii nivel master, AU FOST AFIŞATE ÎN DATA DE 15 Septembrie 2021, pe site-ul facultății (documentele ataşate).

Attachments:
Download this file (dena.pdf)dena.pdf[ ]93 kB
Download this file (dpue.pdf)dpue.pdf[ ]92 kB
Download this file (icbl.pdf)icbl.pdf[ ]93 kB
Download this file (penal.pdf)penal.pdf[ ]93 kB
Download this file (privat.pdf)privat.pdf[ ]92 kB

Rezultatele dupa contestatii ale admiterii nivel master au fost afișate astăzi 13 septembrie 2021, ora 16:30 și sunt atașate mai jos , alaturi de solutionarea contestatiilor depuse.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11