simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere master

Informaţii ce privesc concursul de admitere la masterat.

SPECIALIZĂRI MASTER:

1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE, limba maghiară, 2 semestre, învățământ cu frecvență
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR, limba engleză, 2 semestre, învățământ cu frecvență

6. DREPT PRIVAT COMPARAT, limba franceză ,2 semestre, învățământ cu frecvență

CRITERII DE ADMITERE:
• La specializările „Instituţii de drept privat” şi „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise - TEST GRILA- ONLINE , în limba română, din tematica afişată pentru fiecare specializare;
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu ONLINE (50% pondere în evaluare);
• La specializarea"Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu ONLINE în limba maghiară (pe baza unei tematici).

*Tematica pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene se gaseste in sectiunea Documente sub denumirea de Tematica Cartea Drept privat al UE.
• La specializarea " Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor” - admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură.

• La specializarea " Drept privat comparat”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu ONLINE în limba franceză (proba lingvistică obligatorie notată cu ADMIS/RESPINS)

Criteriul de departajare :

  • media obţinută la examenul de licenţă.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA - afișate în secțiunea Documente.

IMPORTANT !

- LA ADMITERE SE POT INSCRIE DOAR ABSOLVENŢII AVÂND DURATA STUDIILOR DE MINIM 4 ANI, NIVEL LICENTA.

- IMPORTANT - Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

CALENDARUL ADMITERE MASTER, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020:

- Înscrieri – 7 -8 septembrie (9-16) și  9 septembrie 2020 (9-12,amiază)- ONLINE
- Proba scrisă/ interviu – 10 septembrie 2020- ONLINE
- Afişarea rezultatelor – 12 septembrie 2020
- Perioadă de contestaţii – 12-13 septembrie 2020
- Soluţionarea contestaţiilor – 14 septembrie 2020
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 14-15 septembrie (9-16) 16 septembrie 2020 (9-12,amiază)- ONLINE
- Afişarea rezultatelor finale - 16 septembrie 2020

TAXE

Taxa de şcolarizare: 3600 lei

Taxa de admitere este de 250 lei

LOCURI DISPONIBILE

1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT - buget -25 locuri / taxă -15 locuri
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ -- buget -25 locuri / taxă -15 locuri
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR-  buget -26 locuri / taxă -14 locuri
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE- buget -9  locuri / taxă - 31 locuri
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR-- buget -20 locuri / taxă -20 locuri

6. DREPT PRIVAT COMPARAT-  buget -5 locuri / taxă -35 locuri

 

Mai jos sunt afișate rezultatele finale, după redistribuire, ale concursului de admitere la master.

Candidați care , în urma redistribuirii, au fost admiși la buget, trebuie să depună la secretariat adeverința de licență/diploma de licență în original și diploma de bacalaureat în original până vineri, 4 octombrie 2019.

Pentru restituirea taxei,  candidați care , în urma redistribuirii, au fost admiși la buget, vor depune la secretariatul master, o cerere de restituire a taxei de 900 lei, un extras de cont pe numele studentului, o copie a actului de identitate până până vineri, 4 octombrie 2019.

PENTRU REZULTATELE DEJA AFIȘATE SE POATE FACE CONFIRMAREA LOCURILOR SAU REDISTRIBUIRE.

CONFIRMAREA şi REDISTRIBUIREA locurilor se va face până la data de 20 septembrie 2019 (în zilele lucrătoare), între orele 9-12 , la secretariatul master (biroul P3)

CONFIRMAREA
Cei admişi la BUGET vor trebui sa aducă :
- Diploma de bacalaureat in original
- Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă sau adeverinţa de licenţă (în cazul licenţiaţilor 2019)în original
- să semneze fişa de confirmare

Cei admişi la TAXĂ vor trebui :
- sa achite prima tranşă din taxa de şcolarizare – 900 ron – la Casieria facultăţii, între orele 9-12
- să semneze fişa de confirmare

 

REDISTRIBUIREA

Redistribuirea se poate cere doar pentru opţiunile exprimate initial in fisa de inscriere.

- candidaţii RESPINSI (dar care au obţinut minim nota 6,00 la examen)vor completa o fişă de redistribuire şi vor achita prima tranşă de 900 lei (pentru locurile la taxă)
- candidaţii ADMISI LA TAXA care doresc redistribuirea la buget vor completa şi fişa de redistribuire, pe lângă confirmarea locului cu taxă

 

CERERILE DE CĂMIN pentru studenţii admişi la master se pot depune în datele de 13 și 17-20 septembrie 2018, între orele 9-12 la secretariatul master (biroul p3, parter).

Formularele se găsesc la secretariat sau le puteți găsi atașate mai jos.

Mai jos veți găsi baremele examenului scris pentru specializările ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ și INSTITUȚII DE DREPT.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11