simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere master

Informaţii ce privesc concursul de admitere la masterat.

CALENDAR ADMITERE MASTER

- Înscrieri – 12-14 septembrie 2022- ONLINE
- Proba scrisă/ interviu – 15 septembrie 2022- FIZIC 
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 20-22 septembrie 2022- FIZIC -  Candidatul admis se va prezenta cu dosarul la confirmarea locurilor. Candidatii admisi la Taxa sau candidatii respinsi care solicita redistribuirea pentru un loc la Taxa -  vor achita 900 de lei ( prima transa a taxei de scolarizare)

Înscrierile la admitere vor începe Luni, 12 septembrie 2022, și se vor încheia Miercuri, 14 septembrie 2022, ora 11:00 ( dimineața) ONLINE
- pe formularul Google https://forms.gle/Ln4zgRSd6tyvR9548
și
-pe platforma https://admitere2022.ubbcluj.ro/


Candidații vor oferi date de contact valabile (telefon si email) și iși vor verifica constant emailul ( unde vor primi toate informațiile legate de înscriere). De asemenea , candidații vor verifica în aplicația de înscriere : statusul dosarului, opțiunile comisiei
Inscrierea este considerata VALIDA doar dupa ce primiti statusul de DOSAR INSCRIS pe plaforma de admitere.
Legitimatia de concurs se va primi pe email abia dupa terminarea inscrierilor

PRECIZĂRI IMPORTANTE:
La admitere se pot inscrie doar absolvenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:
- durata studiilor de minim 4 ani, nivel licenta
-deținerea un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din conform cerințelor UBB ( certificatele agreate se găsesc la secțiunea Documente)

PAȘI OBLIGATORII PENTRU ÎNSCRIEREA LA MASTER IN CADRUL FACULTĂTII DE DREPT

PASUL 1. Completarea următorului formular Google https://forms.gle/Ln4zgRSd6tyvR9548 cu datele solicitate
si trimiterea lui (submit) până în 14 septembrie (ora 10:00 dimineata).

Se pot alege mai multe specializări, doar in masura in care orele de incepere la examenele de admitere NU SE SUPRAPUN, urmand ca la inscriere sa se achite cate o taxa pentru fiecare specializare.

 PASUL 2. -Înscrierea și încărcarea și trimiterea actelor online pe platforma de admitere -https://admitere2022.ubbcluj.ro/
până Miercuri, 14 septembrie 2022, ora 11:00 ( dimineața)

 Candidatii vor oferi date de contact valabile (telefon si email) si isi vor verifica constant emailul și platforma de înscriere( unde vor primi toate informatiile legate de inscriere)

Procedura de înscriere  pe platformă presupune parcurgerea următorilor paşi:
1. Crearea unui cont pe platforma admiterii https://admitere2022.ubbcluj.ro/ (utilizând adresa de email a candidatului)
2. Validarea contului pe adresa dvs de email
3. Autentificare pe platformă
4. Completarea CU ATENTIE a datelor personal in sectiunea IDENTITATEA TA
5. Completarea studiilor in sectiunile STUDII PREUNIVERSITARE și STUDII UNIVERSITARE
6. Alegerea facultății- FACULTATEA DE DREPT
7. Selectarea opțiunilor dorite ( selectati BUGET si TAXA pentru mai multe sanse, ulterior nu mai se pot face modificari)
8. Incarcarea documentelor solicitate
9. Semnarea electronic a fisei de inscriere ( optiunea Folosesc aceasta semnatura pt cerere)
10. Descarcarea, verificarea si incarcarea fisei de inscriere in Documente pentru specializarea ta.
11. Achitarea taxelor exclusiv Online cu cardul, respectiv incarcarea dovezilor privind reducerea sau scutirea de taxa
12. Trimiterea dosarului.

Dosarul va fi verificat de comisie si veți primi pe platformă datele legate de statusul dosarului precum si la final, legitimatia de concurs ( după finalizarea înscrierilor- miercuri 14 septembrie, după ora 18:00).
Legitimația de concurs va fi listată și vă veți prezenta cu ea la examen/interviu

Se pot alege mai multe specializări, doar in masura in care orele de incepere la examenele de admitere NU SE SUPRAPUN, urmand ca la inscriere sa se achite cate o taxa pentru fiecare specializare.
Pentru inscrierea la mai multe specializari (insa doar la specializari a caror ora de incepe a examinarii nu se suprapun) se vor creea 2 dosare , cu acelasi utilizator si se vor incarca de 2 ori toate actele.

Candidații vor încărca în platforma admiterii  următoarelor acte scanate:

Pentru anul universitar 2022-2023, Facultatea de Drept organizează admitere la programe de master cu durata de 1 an (2 semestre), învăţământ cu frecvenţă

SPECIALIZĂRI MASTER:
1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE, limba maghiară, 2 semestre, învățământ cu frecvență
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR, limba engleză, 2 semestre, învățământ cu frecvență
6. DREPT PRIVAT COMPARAT, limba franceză ,2 semestre, învățământ cu frecvență

CRITERII DE ADMITERE:
• La specializarea „Instituţii de drept privat”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise, în limba română, din tematica afișată
• La specializărea „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise, în limba română, din tematica afișată
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu (50% pondere în evaluare)
• La specializarea"Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară (pe baza unei tematici)
• La specializarea " Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor” - admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură
• La specializarea " Drept privat comparat”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba franceză

Criteriul de departajare :media obţinută la examenul de licenţă.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA -  sunt afișate în secțiunea Documente și atașate mai jos


PRECIZĂRI IMPORTANTE:
La admitere se pot inscrie doar absolvenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:
- durata studiilor de minim 4 ani, nivel licenta
-deținerea un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din conform cerințelor UBB ( certificatele agreate se găsesc la secțiunea documente)

Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

CALENDAR ADMITERE MASTER

- Înscrieri – 12-14 septembrie 2022- ONLINE
- Proba scrisă/ interviu – 15 septembrie 2022 FIZIC
- Afişarea rezultatelor – 17 septembrie 2022
- Perioadă de contestaţii – 17-18 septembrie 2022
- Soluţionarea contestaţiilor – 19 septembrie 2022
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 20-22 septembrie 2022 FIZIC
- Afişarea rezultatelor finale - 22 septembrie 2022

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL 2022-2023
1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT - locuri - 27 buget și 13 taxă
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ locuri - 27 buget și 13 taxă
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR  locuri - 25 buget și 15 taxă
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE  locuri - 12 buget și 28 taxă
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR,  locuri - 20 buget și 20 taxă
6. DREPT PRIVAT COMPARAT,  locuri - 5 buget și 35 taxă

Facultatea de Drept NU oferă locuri speciale la buget pentru categoria " romani de pretutindeni ". Cetățenii din Republica Moldova care au Exclusiv cetățenie moldovenească și domiciliul Exclusiv în Republica Moldova pot aplica EXCLUSIV LA LOCURILE CU TAXA, urmând procedura de admitere obișnuită ( înscriere,examen,confirmare). Cetățenii din Republica Moldova care au și cetățenie România și domiciliul în România ( conform actului de identitate sau a pașaportului) pot candida în aceleași condiții și pe aceleași locuri ca și Cetățenii români, cu condiția echivalarea în prealabil a studiilor efectuate în alta tara.

TAXE

Taxa de şcolarizare: 3600 lei

Taxa de admitere este de 250 lei

ACTE NECESARE:

REZULTATELE FINALE ale admiterii nivel master, AU FOST AFIŞATE ÎN DATA DE 15 Septembrie 2021, pe site-ul facultății (documentele ataşate).

Attachments:
Download this file (dena.pdf)dena.pdf[ ]93 kB
Download this file (dpue.pdf)dpue.pdf[ ]92 kB
Download this file (icbl.pdf)icbl.pdf[ ]93 kB
Download this file (penal.pdf)penal.pdf[ ]93 kB
Download this file (privat.pdf)privat.pdf[ ]92 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11