simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere master

Informaţii ce privesc concursul de admitere la masterat.

CONFIRMAREA LOCURILOR CUPRINDE - 2 ETAPE OBLIGATORII ÎN PERIOADA 11-14 septembrie 2023( 11,12,13 septembrie ÎNTRE ORELE 9-12 ȘI 14 septembrie 9-11)

1.CONFIRMAREA LOCURILOR ONLINE- în perioada 11-14 septembrie  2023 (în 14 iulie până la ora 11,00)–OBLIGATORIE
Citiți cu atenție partea de CONFIRMARE din Ghidul admiterii https://admitere.ubbcluj.ro/Documente/Ghid_app_admitere_23_RO.pdf

2. DEPUNERE DOSARULUI DVS FIZIC în perioada 11-14 septembrie 2023( 11,12,13 septembrie ÎNTRE ORELE 9-12 ȘI 14 septembrie 9-11)–OBLIGATORIE

Se predă fizic dosarul la Secretariatul MASTER al Facultății de Drept - biroul P3
1. Adeverința de licență ( pentru absolvenții 2023) sau diploma de licență și suplimentul la diploma în original.
* Candidații admiși la taxă vor depune copie după diplomă+ originalul ( se va păstra copia)
2. Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă de la nivel liceu în original
* Candidații admiși la taxă vor depune copie după diplomă+ originalul ( se va păstra copia)
3. Atestatul de competență lingvistică (copie)
4. Certificat de naștere în copie + originalul ( se va păstra copia)
5. Carte de identitate copie + originalul ( se va păstra copia)
6. Adeverința medicală tip în original
7. Două fotografii tip buletin de identitate (3/4)
8. Contractul de școlarizare (cel încărcat pe platforma la confirmare)
9. DOSAR PLIC (numele, prenumele și specializarea masteratului se scriu cu majuscule pe dosar).

CERERILE DE CAZARE pentru MASTER (2023-2024) se vor depune la Secretariat în perioada 11-14 septembrie 2023( 11,12,13 septembrie ÎNTRE ORELE 9-12 ȘI 14 septembrie 9-11)

DOSARELE pentru CRITERIUL SOCIAL ŞI MEDICAL se vor depune la Secretariat în perioada 01 septembrie -14 septembrie 2023, de luni până vineri intre orele 9-12. Actele necesare aici -https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5661:cereri-de-cazare-an-1-2023-2024&catid=44&Itemid=122

Attachments:
Download this file (Master-cererecazare.2023-2024.pdf)Master-cererecazare.2023-2024.pdf[ ]201 kB

Rezultatele INIȚIALE la examenul de admitere la master s-au afișat astăzi 8 septembrie 2023 ora 10:50

Listele sunt afișate cu numărul de legitimație ( funcția de search este activă)

PRECIZARE - La specializările: Științe penale și criminalistică, Instituții de drept privat și Dreptul internațional și comparat al afacerilor s-au suplimentar locurile la buget prin redistribuirea locurilor bugetate rămase neocupate la specializarea Dreptul european și dreptul național al afacerilor 

LEGENDĂ

- Admis A= Admis Buget

- Admis B= Admis Taxă

- Criteriul 1 = Departajare 1- Media de licență

- Criteriul 2 = Departajare 1- Media anilor de studii - facultate

 

CONTESTAȚIILE la proba scrisă -specializarea Științe Penale și Criminalistică se pot trimite scanate prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până în data de 9 septembrie 2023 ora 10:50 Mailul va trebui să aibă specificat la subiect -CONTESTATIE iar in cuprinsul emailului: numele si prenumele candidatului, CNPul, nr legitimației de concurs, specializarea și motivul contestației.
Soluționarea contestațiilor se va afișa în data de 11 septembrie 2023

Attachments:
Download this file (Barem bun.pdf)Barem bun.pdf[ ]173 kB

PROGRAMARE CONCURS ADMITERE MASTER -7 SEPTEMBRIE 2023

 

1. Interviul la Instituții de Drept privat - ora 11:00- Cabinetul P7, parter
2. Examenul scris la Științe Penale și criminalistică - ora 9:30- sala 103, etajul 1
3. Interviul la Drept privat al Uniunii Europene-ora 8:30- sala 116, etajul 1
4. Interviul la Dreptul european și dreptul național al afacerilor - ora 09:30 -sala 217, etajul 2
5. Interviul la Drept internațional și comparat al afacerilor - ora 12:00- sala 105, etajul 1

Candidatii se vor prezenta cu actul de identitate.

 

Facultatea de Drept  va organiza o sesiune de admitere și în luna septembrie, nivel Master, pentru următoarele SPECIALIZĂRI:
1. Instituții de drept privat – 11 locuri cu taxă din care 1 loc pentru români de pretutindeni -https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/#master
2. Științe penale și criminalistică – 10 locuri cu taxă
3. Dreptul european și dreptul național al afacerilor 13 locuri buget, 16 locuri cu taxă din care 1 loc pentru români de pretutindeni -https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/#master
4. Drept privat la UE (în limba maghiară) – 1 loc buget, 29 locuri cu taxă
5. Dreptul internațional și comparat al afacerilor (în limba engleză) – 23 locuri cu taxă

CRITERII DE ADMITERE:
• La specializarea „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise, în limba română, din tematica afişată
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu (50% pondere în evaluare);
• La specializarea „Instituţii de drept privat”, admiterea constă într-un interviu şi evaluarea dosarului de candidatură.
• La specializarea"Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară (pe baza unei tematici).
• La specializarea " Dreptul internaţional şi dreptul comparat al afacerilor”, admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură.

Criterii de departajare : 1. media obţinută la examenul de licenţă.
2. media generală a anilor de studii (1-4)-nivel licență

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA - sunt afișate în secțiunea Documente

CALENDAR ADMITERE MASTER:
- Înscrieri – 4-6 septembrie 2023 (în 6 septembrie până la ora 10,00) ONLINE pe siteul UBB dedicat admiterii 2023 https://admitere.ubbcluj.ro/

- Proba scrisă/ interviu – 7 septembrie 2023 -FIZIC, dupa cum urmeaza:

1. Interviul la Instituții de Drept privat - ora 11:00- Cabinetul P7, parter
2. Examenul scris la Științe Penale și criminalistică - ora 9:30- sala 103, etajul 1
3. Interviul la Drept privat al Uniunii Europene-ora 8:30- sala 116, etajul 1
4. Interviul la Dreptul european și dreptul național al afacerilor - ora 09:30 -sala 217, etajul 2
5. Interviul la Drept internațional și comparat al afacerilor - ora 12:00- sala 105, etajul 1


- Afişarea rezultatelor – 8 septembrie 2023
- Perioadă de contestaţii – 8-9 septembrie 2023
- Soluţionarea contestaţiilor – 11 septembrie 2023
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 11-14 septembrie  2023 (în 14 iulie până la ora 11,00) cu prezența fizică a candidatului - la sediul Facultății de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11. Candidatul admis se va prezenta cu dosarul la confirmarea locurilor. Candidatii admisi la Taxa sau candidatii respinsi care solicita redistribuirea pentru un loc la Taxa - vor achita 1250 de lei ( prima transa a taxei de scolarizare)
- Afişarea rezultatelor finale -15 septembrie 2023

PRECIZĂRI IMPORTANTE:
La admitere se pot inscrie doar absolvenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:
- durata studiilor de minim 4 ani, nivel licenta
-deținerea un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din conform cerințelor UBB ( certificatele agreate se găsesc la secțiunea Documente)

TAXA DE ȘCOLARIZARE - 5000 lei/an universitar ( din care se va achita prima tranșa de 1250  lei la confirmarea locului)

ACTE ȘI PRECIZĂRI găsiți aici  https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5318:admitere-2023-nivel-master&catid=45&Itemid=123

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11