simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

În data de 19.07.2017 , după ora 16,00 se va afişa pe siteul facultăţii şi la sediul acesteia listele cu repartizarea candidaţilor în sălile de examen.

Vor fi 2 locaţii unde se va desfăşura testul de raţionament logic:

- Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor, Strada Teodor Mihali 58-60

- Facultatea de Drept, str. Avram Iancu nr. 11

 

În vederea susţinerii probei de concurs din data de 20.07.2017 candidaţii vor fi introduşi în sala de concurs la ora 08 :00, în ordinea de pe listele afişate, fiind legitimaţi cu actul de identitate şi legitimaţia de concurs.

Proba va începe la ora 09:00

Candidaţii vor folosi pentru completarea foilor de test instrumente de scris corespunzătoare, de culoare neagră.

Pe durata desfăşurării probei de concurs se interzice candidaților să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.

 

Proba va cuprinde un test-grilă de verificare a raţionamentului logic. Durată probei de concurs este de o oră de la terminarea distribuirii chestionarelor.

 

Corectarea lucrărilor se va face doar informatic, inclusiv în cazul contestaţiilor

Vă rugăm citiţi cu atenţie următorul comunicat privind admiterea 2017, nivel licenţă!

Attachments:
Download this file (Comunicat admitere 2017.pdf)Comunicat admitere 2017.pdf[ ]41 kB

Specializarea DREPT: 4 ani – IF (învăţământ cu frecvenţă) şi ID (învăţământ la distanţă); linia de studiu: română

Criterii admitere:

- o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere;

- media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

Calendarul admiterii, sesiunea iulie 2017:
12 – 14 şi 17-19 iulie 2017 - înscrieri - între orele 8,30-14,00
20 iulie 2017 - proba scrisă- ora 9,00
21 iulie 2017 - afişarea rezultatelor
22 iulie 2017 - depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
22 - 27 iulie 2017 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate, între orele 8,30-14,00

- între orele 8,30-14,00
28 iulie 2017 - afişarea rezultatelor finale

CIFRA DE ŞCOLARIZARE aprobată PENTRU ANUL 2017-2018

Cu frecvenţă, BUGET - români - 152

- maghiari - 20

- etnici români din Republica Moldova -3

- etnici români din Ucraina - 1

Cu frecvenţă, TAXĂ - români - 340

- maghiari - 20

Învăţământ la distanţă, TAXĂ- 100

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere 2017

1. diploma de bacalaureat/ diploma echivalentă cu aceasta ori adeverinţă de absolvire - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat- în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate ;
2. certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate ;
3. copie simplă act de identitate;
4. certificatul de căsătorie în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate (daca este cazul) ;
5. adeverinţă medicală tip (în original);
6. două fotografii tip buletin de identitate (3/4);
7. dovada plăţii taxelor de admitere(220+30 lei) – chitanţe;
8. pentru cei care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă) ;
9. adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai BCU, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum şi copiii personalului didactic (în activitate);
10. adeverinţă eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate acestei etnii;
11. dosar plic.

Precizări:

 Scutirea de taxă se referă doar la taxa de înscriere, nu şi la taxa de procesare. Fac excepţie doar candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi sau sunt proveniţi din Casele de plasament, care au dreptul şi la scutire de taxă de procesare.
 Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca, până la 27 iulie 2017, să declare în scris dacă ocupă locul pentru care a fost admis. În caz contrar îşi pierd locul câştigat prin concurs.
 Candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate vor depune diploma de bacalaureat în original la confirmarea locului.
 În cazul în care candidatul este deja student la Facultatea de Drept a Universităţii "Babeş-Bolyai" şi se înscrie pentru o nouă admitere, dosarul va cuprinde doar o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, precum şi copii xerox după actele de înscriere.

Potrivit Regulamentului de admitere al facultăţii, înscrierea la concursul de admitere se va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ.

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

Admiterea la studii universitare de licenţă a cetăţenilor străini de origine etnică română 2017

- 3 locuri disponibile la Facultatea de Drept - pentru cetăţenii din Republica Moldova

- 1 loc disponibil la Facultatea de Drept - pentru cetăţenii din Ucraina

Criteriile de admitere

1. eseu motivaţional notat cu calificativul Admis/Respins;
2. ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media de bacalaureat.
3. Criteriu de departajare: media anilor de liceu.

Calendarul admiterii
• 12.07.2017-20.07.2017 perioada de înscriere
• 25.07.2017 afişarea listelor iniţiale
• 25.07.2017-27.07.2017 confirmarea locurilor
• 31.07.2017 afişarea listelor finale

Înscrierea se poate face
• de către candidaţii din Republica Moldova: electronic la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., prin poştă la adresa Centrului de Cooperări Internaţionale, str. Avram Iancu nr. 68, RO-400083 Cluj-Napoca (ultima zi de primire dosare: 20.07.2017), direct la sediul universităţii sau electronic la Ministerul Educaţiei Naţionale la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
• de către candidaţii din Albania şi Ucraina: la sediul misiunilor diplomatice sau direct la universitate (personal sau prin împuternicit);
• de către candidaţii din Diaspora, Grecia, Israel şi Ungaria: electronic la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., prin poştă la adresa Centrul de Cooperări Internaţionale, str. Avram Iancu nr. 68, RO-400083 Cluj-Napoca (ultima zi de primire dosare: 20.07.2017), direct la sediul universităţii sau electronic la Ministerul Educaţiei Naţionale la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
• Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmiţând prin email la universitate, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., formularul din Anexa 4 a Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018.

Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a) Cerere-formular de înscriere propriu fiecărei instituții de învățământ superior (atasata mai jos);
b) Copia certificatului de naștere;
c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
d) Copia certificatului de căsătorie, după caz;
e) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal;
f) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite;

Metodologia de admitere poate fi gasita pe siteul - http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_etnici_romani/

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11