simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

În fișierul atașat se găsește lista cu repartizarea candidaţilor în sălile de examen.

Testul va avea loc joi, 13 septembrie în Amfiteatrul Eugeniu Speranția (parter, Facultatea de Drept)

În vederea susţinerii probei de concurs din data de 13.09.2018 candidaţii vor fi introduşi în sala de concurs la ora 13 :00, în ordinea de pe listele afişate, fiind legitimaţi cu actul de identitate şi legitimaţia de concurs.

Proba va începe la ora 14:00.

Candidaţii vor folosi pentru completarea foilor de test instrumente de scris corespunzătoare, de culoare neagră.

Pe durata desfăşurării probei de concurs se interzice candidaților să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.

 Proba va cuprinde un test-grilă de verificare a raţionamentului logic. Durată probei de concurs este de 1 oră de la terminarea distribuirii chestionarelor.

REZULTATELE VOR FI AFIȘATE EXCLUSIV CU NUMĂRUL DE LEGITIMAȚIE PRIMIT ȘI NU NOMINAL, CA ATARE PĂSTRAȚI LEGITIMAȚIA DE CONCURS PENTRU A VĂ PUTEA IDENTIFICA PE LISTE!

Corectarea lucrărilor se va face doar informatic, inclusiv în cazul contestaţiilor

Vă dorim succes!

ADMITERE 2018- nivel licenţă – sesiunea de toamnă

Având în vedere procentul de locuri rămase neocupate, Facultatea de Drept va organiza o a doua sesiune de admitere pentru :

- forma de învăţământ – la distanţă - taxa

- forma de învăţământ – cu frecvenţă, maghiari- taxa

- forma de învăţământ – cu frecvenţă, candidații absolvenți de licee situate în mediul rural -buget. Aceștia se vor putea înscrie pe locurile rămase disponibile la nivel de Universitate ( 73 de locuri disponibile pe toate universitatea) urmând procedura de înscriere și examen prevăzută mai jos

Calendarul admiterii:.
10-12 septembrie 2018 înscrieri, între orele 9-12 – biroul 307,etaj 3
13 septembrie 2018 proba scrisă- ora 14,00
14 septembrie 2018 afişarea rezultatelor
15 septembrie 2018 depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
17 -19 septembrie 2018 confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate, între orele 9-12– biroul 307,etaj 3
20 septembrie 2018 afişarea rezultatelor finale

Număr de locuri scoase la concurs:

- Invăţământ la distanţă- 52 locuri, cu taxă
- Invăţământ cu frecvenţă, MAGHIARI - 7 locuri, cu taxă

-Invăţământ cu frecvenţă, candidații absolvenți de licee situate în mediul rural -buget. Aceștia se vor putea înscrie pe locurile rămase disponibile la nivel de Universitate ( 73 de locuri disponibile pe toate universitatea)

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 2018

1. diploma de bacalaureat- în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat în copie şi originalul pentru a fi legalizată la facultate;
2. certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate ;
3. copie simplă act de identitate;
4. certificatul de căsătorie în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate (daca este cazul) ;
5. adeverinţă medicală tip (în original);
6. două fotografii tip buletin de identitate (3/4);
7. dovada plăţii taxelor de admitere– chitanţe;
8. pentru cei care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă) ;
9. adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai BCU, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum şi copiii personalului didactic (în activitate);
10. dosar plic.

În acest an înscrierea la concursul de admitere presupune parcurgerea următorilor paşi :
2. Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă : law.ubbcluj.ro/admitere.
3. Achitarea taxelor de înscriere şi procesare (220+30 lei).
4. Validarea dosarului de către comisia de admitere .

- Completarea fişei presupune crearea unui cont de utilizator pe acest site şi introducerea de către dvs. a datelor solicitate în formular, date care vor fi folosite în continuare de către comisia de admitere la validarea dosarului Dvs.

- Achitarea acestor taxe se va face la sediul facultăţii la ghişeul pentru plaţi taxe - parter.
La achitarea taxelor vă veţi prezenta cu buletinul de identitate şi o puteţi face doar după ce aţi completat formularul electronic!

- Vă veţi prezenta apoi în faţa comisiei de admitere cu dosarul conţinând actele necesare inclusiv chitanţa de plată a taxelor, care va valida dosarul în faţa dvs. şi va lista fişa de înscriere şi legitimaţia de concurs. Va trebui să semnaţi fişa de înscriere care va rămâne la comisie.
Odată cu primirea legitimaţiei de concurs sunteţi înscris la concursul de admitere.
Vă dorim succes!
TAXA DE STUDII –3600 lei/an de studiu

Rezultatele FINALE, după redistribuire au fost afişate în data de 27 iulie 2018, ora 13,30 la sediul facultăţii şi pe site (documentele ataşate).

Precizări:

1. Candidaţii admişi în urma redistribuirii la taxă sau învăţământ la distanţă NU MAI TREBUIE SĂ-ŞI CONFIRME LOCUL.

2. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile BUGETATE (după redistribuire) vor depune DIPLOMA DE BACALAUREAT în original la Decanat până la data de 24 august 2018 (de luni până vineri,între orele 9-12)

3. Pentru RESTITUIREA TAXEI - candidaţii declaraţi RESPINŞI la concursul de admitere şi care au achitat taxa de 900 de lei şi cei declaraţi ADMIŞI (după redistribuire) pe locurile BUGETATE şi care au achitat taxa de 900 de lei

RESTITUIREA taxei de 900 lei se poate face :
- prin virament bancar (în contul personal al candidatului sau în contul părintelui) sau
- în numerar.

a) Pentru viramentul în contul personal, candidaţii trebuie să depună la Decanat (de luni până vineri, între orele 9-12) următoarele :
- o cerere
- chitanţa în original
- copie act de identitate candidat
- contul IBAN al candidatului (semnat şi ştampilat de banca emitentă)
b) Pentru viramentul în contul părintelui, candidaţii trebuie să depună la Decanat (de luni până vineri, între orele 9-12) următoarele :
- o cerere
- chitanţa în original
- copie act de identitate candidat
- copie act de identitate părinte
- contul IBAN al părintelui (semnat şi ştampilat de banca emitentă)

c) Pentru restituirea în numerar, candidaţii trebuie să urmeze următorii paşi:
- să depună o cerere la decanat (de luni până vineri, între orele 9-12) însoţită de chitanţa în original
- cu cererea aprobată de către Decan , candidatul va solicita restituirea taxei la Direcţia Economica UBB (str. I.C. Brătianu nr.14)
- pentru restituirea taxei, candidatul se va prezenta personal, conform programării făcute de Direcţia Economică
Termen de depunere : 24.08.2018

4. DOSARELE de la Admitere 2018 se pot ridica personal pe baza adeverinţei de înscriere, de luni până vineri, între orele 9-12, de la Decanat.

În fișierele atașate veți găsi rezultatele după redistribuire a candidaților etnicii din Republica Moldova.

Candidații admiși vor trebui să-și aducă actele în original (diploma bacalaureat, foaie matricolă) la începerea anului.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11