simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

Având în vedere procentul de locuri rămase neocupate la specializarea Drept, forma ID, linia română, Drept, învăţământ cu frecvenţă, cu taxă, candidaţi de etnie maghiară, respectiv Drept, învăţământ cu frecvenţă, buget, candidaţi mediu rural, Facultatea de Drept va organiza o a doua sesiune de admitere:


NUMĂR DE LOCURI SCOASE LA CONCURS:
- Învățământ la distanță – 16 locuri, cu taxă;
- Învăţământ cu frecvenţă, buget, 2 locuri, candidații absolvenți de licee situate în mediul rural ;
- Învăţământ cu frecvenţă, cu taxă, 9 locuri, candidaţi de etnie maghiară.

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019:
11 - 13 septembrie 2019- înscrieri, între orele 9-12 -biroul 307, etaj 3
16 septembrie 2019 - proba scrisă
17 septembrie 2019 - afişarea rezultatelor
18 septembrie 2019 - depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
18-19 septembrie 2019 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate -între orele 9-12 -biroul
307, etaj 3
20 septembrie 2019 - afişarea rezultatelor finale

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 2019
1. diploma de bacalaureat- în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de
bacalaureat în copie şi originalul pentru a fi legalizată la facultate;
2. certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate ;
3. copie simplă act de identitate;
4. certificatul de căsătorie în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate (daca este cazul) ;
5. adeverinţă medicală tip (în original);
6. două fotografii tip buletin de identitate (3/4);
7. dovada plăţii taxelor de admitere– chitanţe;
8. pentru cei care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student
(buget/taxă) ;
9. adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai BCU, Grădinii
Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum şi copiii personalului didactic ;
10. dosar plic.

Potrivit Regulamentului de admitere al UBB, înscrierea la concursul de admitere și confirmarea locului se va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ NOTARIALA.

ÎN ACEST AN ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PRESUPUNE PARCURGEREA URMĂTORILOR PAŞI :
2. Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă : law.ubbcluj.ro/admitere.
3. Achitarea taxelor de înscriere şi procesare (220+30 lei).
4. Validarea dosarului de către comisia de admitere .
- Completarea fişei presupune crearea unui cont de utilizator pe acest site şi introducerea de către dvs. a datelor solicitate în formular, date
care vor fi folosite în continuare de către comisia de admitere la validarea dosarului Dvs.
- Achitarea acestor taxe se va face la sediul facultăţii la ghişeul pentru plaţi taxe - parter.
La achitarea taxelor vă veţi prezenta cu buletinul de identitate şi o puteţi face doar după ce aţi completat formularul electronic!
- Vă veţi prezenta apoi în faţa comisiei de admitere cu dosarul conţinând actele necesare inclusiv chitanţa de plată a taxelor, care va valida
dosarul în faţa dvs. şi va lista fişa de înscriere şi legitimaţia de concurs. Va trebui să semnaţi fişa de înscriere care va rămâne la comisie.
Odată cu primirea legitimaţiei de concurs sunteţi înscris la concursul de admitere.

TAXA DE STUDII –3600 lei/an de studiu

 

Rezultatele FINALE, după redistribuire au fost afişate în data de 31 iulie 2019, ora 11,15 la sediul facultăţii şi pe site (documentele ataşate).

PRECIZĂRI:

1. Candidaţii admişi în urma redistribuirii la taxă sau învăţământ la distanţă NU MAI TREBUIE SĂ-ŞI CONFIRME LOCUL.

2. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile BUGETATE (după redistribuire) vor depune DIPLOMA DE BACALAUREAT în original la Decanat până la data de 23 august 2019 (de luni până vineri,între orele 9-12)

3. Pentru RESTITUIREA TAXEI - candidaţii declaraţi RESPINŞI la concursul de admitere şi care au achitat taxa de 900 de lei şi cei declaraţi ADMIŞI (după redistribuire) pe locurile BUGETATE şi care au achitat taxa de 900 de lei

RESTITUIREA taxei de 900 lei se poate face :
- prin virament bancar (în contul personal al candidatului sau în contul părintelui) sau
- în numerar.

a) Pentru viramentul în contul personal, candidaţii trebuie să depună la Decanat (de luni până vineri, între orele 9-12) următoarele :
- o cerere
- chitanţa în original
- copie act de identitate candidat
- extras de cont sau contul IBAN al candidatului (semnat şi ştampilat de banca emitentă)
b) Pentru viramentul în contul părintelui, candidaţii trebuie să depună la Decanat (de luni până vineri, între orele 9-12) următoarele :
- o cerere
- chitanţa în original
- copie act de identitate candidat
- copie act de identitate părinte
- extras de cont sau contul IBAN al părintelui (semnat şi ştampilat de banca emitentă)

c) Pentru restituirea în numerar, candidaţii trebuie să urmeze următorii paşi:
- să depună o cerere la decanat (de luni până vineri, între orele 9-12) însoţită de chitanţa în original
- cu cererea aprobată de către Decan , candidatul va solicita restituirea taxei la Direcţia Economica UBB (str. I.C. Brătianu nr.14)
- pentru restituirea taxei, candidatul se va prezenta personal, conform programării făcute de Direcţia Economică
Termen de depunere : 20 septembrie 2019

4. DOSARELE de la Admiterea 2019 se pot ridica personal pe baza adeverinţei de înscriere, de luni până vineri, între orele 9-12, de la Decanat.

Attachments:
Download this file (alfabetic.pdf)alfabetic.pdf[ ]636 kB
Download this file (buget_hu.pdf)buget_hu.pdf[ ]276 kB
Download this file (buget_ro.pdf)buget_ro.pdf[ ]331 kB
Download this file (id.pdf)id.pdf[ ]307 kB
Download this file (respinsi.pdf)respinsi.pdf[ ]430 kB
Download this file (rromi.pdf)rromi.pdf[ ]267 kB
Download this file (rurali.pdf)rurali.pdf[ ]267 kB
Download this file (taxa_hu.pdf)taxa_hu.pdf[ ]274 kB
Download this file (taxa_ro.pdf)taxa_ro.pdf[ ]419 kB

REZULTATE FINALE - Admiterea la studii universitare de licenţă a cetăţenilor străini de origine etnică română se găsesc mai jos, în documentele ataşate. 

Attachments:
Download this file (Etnici admisi.pdf)Etnici admisi.pdf[ ]40 kB
Download this file (Etnici respinsi.pdf)Etnici respinsi.pdf[ ]181 kB

Afişat, astăzi 25 iulie 2019, ora 18,20.

Ataşat, regăsiţi soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele la testul de raţionament logic din cadrul concursului de admitere, sesiunea iulie 2019.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11