simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

Attachments:
Download this file (Cerere restituire prima rata.docx)Cerere restituire prima rata.docx[ ]13 kB

REZULTATELE FINALE, DUPĂ REDISTRIBUIRE AU FOST AFIŞATE ÎN DATA DE 27 iulie 2023, ora 13:40 pe site-ul facultății.

Pentru candidații ADMIȘI - confirmarea locurilor ocupate și redistribuirea vor avea loc în perioada 21 - 26 iulie 2023 (cu excepția zilei de duminică, 23 iulie), între orele 9:00-14:00 (în 26 iulie până la ora 11:00 a.m.)


1. CONFIRMAREA LOCULUI se realizează astfel:
PASUL 1 - OBLIGATORIU: Se confirmă locul în platforma online de admitere (https://admitere.ubbcluj.ro/) prin completarea, semnarea și încărcarea contractului de studii universitare pentru locurile bugetate, pentru cele cu taxă este nevoie și de achitarea primei rate din taxa de școlarizare (1250 lei), exclusiv în platforma online.
NU UITAȚI SĂ APĂSAȚI BUTONUL – CONFIRMĂ-ȚI LOCUL.
Precizări privind taxele :
- prima rată din taxa de școlarizare este de 1250 lei şi se achită exclusiv online pe platforma de admitere
- NU se acordă reduceri pentru plata integrală a taxei.
PASUL 2- OBLIGATORIU: Se predă fizic dosarul la Secretariatul Facultății de Drept (birourile P1, P2, P3, 114), Str. Avram Iancu nr. 11. PERIOADA DE CONFIRMĂRI 21 - 26 iulie 2023 (cu excepția zilei de duminică, 23 iulie), între orele 9:00-14:00 (în 26 iulie până la ora 11:00 a.m.)
TOȚI PAȘII SUNT OBLIGATORII PENTRU TOȚI CANDIDAȚII ADMIȘI INDIFERENT DACĂ AU FOST ADMIȘI LA BUGET SAU TAXĂ!
În cazul în care pașii nu sunt respectați, nu se face confirmarea completă, locul obținut în urma repartizării se pierde.
Dosarul va cuprinde următoarele acte:
1. Contractul de studii universitare completat, listat, semnat;
2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (și atestat de echivalare a acestora unde este cazul) se predau în original pentru locurile BUGETATE. Pentru locurile cu TAXĂ se recomandă aducerea originalului și a unei copii simple (pentru legalizarea gratuită la secretariat) sau a unei copii legalizate (la notar);
3. Declaraţia pe proprie răspundere în original pentru absolvenții de bacalaureat din ani anteriori 2023 – se completează la Secretariat ( dacă ați mai urmat o altă facultate declarația trebuie să fie însoțită de adeverinţele în original care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc);
4. Certificatul de naștere: original și copie simplă;
5. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) original și copie simplă;
6. Cartea de identitate: original și copie simplă;
7. Adeverință medicală tip în original;
8. DOSAR PLIC;
9. 2 FOTOGRAFII TIP BULETIN.


2. REDISTRIBUIREA LOCULUI
Pentru candidatul admis (buget, taxă, ID) care dorește să participe la redistribuire pentru a ocupa un loc la buget sau taxă (dacă aceste opțiuni se regăsesc în lista de opțiuni exprimate inițial) – se recomandă să confirme locul obținut inițial (în caz contrar, există riscul de a pierde locul obținut).
Pentru redistribuire, din platforma de admitere (https://admitere.ubbcluj.ro/) se va selecta butonul VREAU SĂ APLIC PENTRU REDISTRIBUIRE.

INFORMAȚII CĂMINE UBB  https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/campus/spatii_cazare

CERERILE DE CAZARE pentru ANUL 1 (2023-2024) se vor depune la Secretariat în perioada 21 - 26 iulie 2023 (cu excepția zilei de duminică, 23 iulie), între orele 9:00-14:00
(în 26 iulie până la ora 11:00 a.m.).

DOSARELE pentru CRITERIUL SOCIAL ŞI MEDICAL se vor depune la Secretariat în perioada 01 septembrie -14 septembrie 2023, de luni până vineri intre orele 9-12.
La CRITERIUL SOCIAL se încadrează studenţii bugetaţi ale căror familii nu realizează în cele 3 luni (mai, iunie, iulie) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (1.898 lei).
La CRITERIUL MEDICAL se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558 din 1998, anexa 2, pct. 8, lit. C. 

Attachments:
Download this file (Cerere de cazare 2023-2024.pdf)Cerere de cazare 2023-2024.pdf[ ]56 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11