simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

PENTRU CONFIRMARE si REDISTRIBUIRE- ÎNCĂRCARE ACTE PÂNĂ MIERCURI, 16 SEPTEMBRIE ,ORA 12:00

CANDIDAȚII ADMIȘI AU POSIBILITATEA CONFIRMĂRII LOCULUI OBȚINUT SAU A SOLICITĂRII REDISTRIBUIRII.

IMPORTANT:
CANDIDATII ADMISI CARE DORESC ATAT CONFIRMAREA LOCULUI CAT SI REDISTRIBUIREA VOR ACCESA DOAR BUTONUL REDISTRIBUIRE DIN PLATFORMA. CANDIDATII DORESC EXCLUSIV CONFIRMAREA VOR ACCESA BUTONUL CONFIRMARE.


CONFIRMAREA LOCULUI - candidaţii declaraţi admişi au posibilitatea , în perioada 12 -16 septembrie 2020 (până la ora 12:00),să-și confirme locul pentru care au fost admişi.
În cazul neconfirmării îşi pierd locul inițial câştigat prin concurs.
Pași pentru confirmarea locului:
1. Veți accesa linkul http://admitere.law.ubbcluj.ro/ (incepand cu data de 12 septembrie și pana in 16 septembrie -ora 12:00)
2. Veți completa CNP-ul și parola alese la înscriere
3. Veți accesa butonul - CONFIRMARE
4. Veți verifica opțiunea la care ați fost admis și veti salva datele.
5. Veți genera fișa de confirmare , o veți lista și semna și scana.
6. Dacă ați fost admis la taxa sau învățământ la distanță – veți achita prima tranșă de 900 lei din taxa anuală .
Plata taxei se poate face prin :
- online pe platforma de plati UBB - https://plati.ubbcluj.ro/ro/Event/Details/75 şi se va încărca mailul final de confirmare a plății.
7. Veți încarca fișa de confirmare și dovada taxei de 900 lei .
Actele încărcate vor fi verificate de comisia de admitere și veți fi contactați în cazul unor neclarități.
REDISTRIBUIREA LOCURILOR pentru candidații admiși – în perioada 12 septembrie – 16 septembrie (ora 12:00)
Candidații admiși care doresc să iși confirme locul , dar cer și redistribuirea pe una din opțiunile lor exprimate inițial în fișa de înscriere o pot face în perioada 12– 16 septembrie 2020 (ora 12:00.)

Pași pentru REDISTRIBUIREA locului:
1. Accesați linkul http://admitere.law.ubbcluj.ro/ (incepand cu data de 12 septembrie și pana in 16 septembrie -ora 12:00)
2. Veți completa CNP-ul și parola alese la înscriere
3. Veți accesa butonul - REDISTRIBUIRE
4. Veți selecta opțiunile disponibile din fișa de înscriere în ordinea dorită, de exemplu:
- Daca ați fost admis la ID și doriți să confirmați locul la ID și să solicitați redistribuirea pentru un loc la IF taxa- bifați opțiunile în ordinea 1. Taxă 2. ID
- Dacă nu doriți să confirmați locul obținut bifați doar opțiunile dorite. În acest caz locul obținut inițial se va pierde.
5. Veți genera fișa de redistribuire, o veți lista și semna și scana.
6. Dacă ați fost admis la taxa sau învățământ la distanță și doriți să păstrați locul – veți achita prima tranșă de 900 lei din taxa anuală .
Plata taxei se poate face prin :
- online pe platforma de plati UBB - https://plati.ubbcluj.ro/ro/Event/Details/75 şi se va încărca mailul final de confirmare a plății.
7. Veți încarca fișa de redistribuire și dovada taxei de 900 lei .
Actele încărcate vor fi verificate de comisia de admitere și veți fi contactați PRIN EMAIL în cazul unor neclarități.


PENTRU CANDIDAŢII AFLAŢI PE LISTELE ÎN AŞTEPTARE:


DOAR PARTICIPAREA LA PROCEDURA REDISTRIBUIRII (in perioada 12-16 septembrie -ora 12) PREVAZUTA MAI SUS, VĂ DĂ POSIBILITATEA DE A OCUPA UN LOC LA FACULTATEA DE DREPT IN CAZUL IN CARE NU SE VOR CONFIRMA LOCURILE DE CĂTRE CANDIDAȚII ADMIȘI!!!

Rezultatele iniţiale au fost afişate astăzi, 11 septembrie 2020, ora 10:00

În fișierele atașate veți găsi:

- lista rezultatelor în ordinea numerelor de legitimații

- lista candidaților admiși la taxă- români

- lista candidaților admiși la taxă- maghiari

- lista candidaților admiși la Învățământ la Distanță

- lista candidaților în așteptare (care nu au fost admiși în prima fază). Candidatii in asteptare au posibilitatea sa participe la Redistribuire in perioada 12-16 septembrie (ora 12). 

Candidații se pot identifica cu numărul legitimației de concurs primit în mailul de confirmare

 

CONTESTAŢIILE SE DEPUN PÂNĂ SÂMBĂTĂ, 12 SEPTEMBRIE 2020, ORA 10:00 prin email (în care să fie specificat subiectul -CONTESTATIE , nr legitimației de concurs, numele complet și motivul contestației ) la adresa:

- Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Attachments:
Download this file (id.pdf)id.pdf[ ]299 kB
Download this file (respinsi.pdf)respinsi.pdf[ ]308 kB
Download this file (taxa-hu.pdf)taxa-hu.pdf[ ]270 kB
Download this file (taxa-ro.pdf)taxa-ro.pdf[ ]288 kB

Pentru informații legate de admiterea nivel licenţă şi înscrieri, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon de mai jos, EXCLUSIV în perioadele 7-9 septembrie, între orele 9-16; 14-15 septembrie, între orele 9-16 şi 16 septembrie între orele 9-12:
- 0264439126
- 0752695948
- 0752497508
- 0752694565
- 0264595504

Pentru admiterea 2020-2021, sesiunea SEPTEMBRIE, nivel licență înscrierea candidaților și confirmarea locurilor se face ONLINE.

Pentru anul universitar 2020-2021, sesiunea SEPTEMBRIE, Facultatea de Drept organizează admitere la SPECIALIZAREA DREPT : 4 ani; linia de studiu: română

– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi

- ID (învăţământ la distanţă)

LOCURI SCOASE LA CONCURS, pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2020: 

I. IF (învăţământ cu frecvenţă):

1. BUGET

- rural -(candidați absolvenți de licee situate în mediul rural) - 1 loc

2. TAXĂ - români - 36 locuri

- maghiari - 1 loc

II. ID (învăţământ la distanţă) - taxă - 56 locuri

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020:

7 (ora 9:00 ) - 9 septembrie 2020  (ora 16:00) - înscrieri 

11 septembrie 2020 - afişarea rezultatelor

12 septembrie 2020 -depunerea contestațiilor și soluționarea acestora

14 - 16 (până la ora 12:00) septembrie 2020 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate

16 septembrie 2020 - afişarea rezultatelor finale

CRITERII ADMITERE:

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultăţii din data de 8 mai 2020, admiterea la Facultatea de Drept, pentru anul universitar 2020-2021, sesiunea septembrie, se va desfăşura sub forma unui concurs de dosare, după următoarele criterii de admitere:

Criterii de selecţie pentru absolvenţii de liceu:
- Media generală la examenul de bacalaureat

1. Criterii de departajare pentru absolvenţii de liceu:
a. Nota examenului scris la limba și literatura română obţinută la examenul de bacalaureat

b. Media generală a anilor de studiu din liceu

Candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale și candidaților care care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premiul I la olimpiadele şcolare naţionale li se va recunoaşte la înscriere nota 10 (zece) din oficiu la examenul de bacalaureat.

TAXA DE ȘCOLARIZARE -3600 lei/an

ORAR ÎNSCRIERI:
7-9 septembrie 2020, între orele 9:00-16:00

IMPORTANT!!

În cazul unor erori observate la înscriere, candidații vor fi contactați telefonic sau prin email la telefonul/emailul furnizate de aceștia!.

Primirea emailului de confirmare poate dura maxim 24 de h de data finalizării înscrierilor. VEȚI PRIMI CONFIRMAREA PE EMAILUL DECLARAT ÎN FIȘA DE ÎNSCRIERE

( verificați si Spam-ul) Dacă nu ați primit mailul de confirmare în termenul de 24 de ore, vă rugăm să ne contactați prin mail sau telefonic!

 

PAŞI NECESARI PENTRU ÎNSCRIERE:


1. Crearea unui cont Google (a candidatului), de tipul: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pe care îl puteţi utiliza pe toată perioada procesului de admitere.

2. Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă: https://admitere.law.ubbcluj.ro/, urmată de listarea, semnarea şi scanarea acesteia.
*Vă rugăm completați cu atenție fișa de înscriere, cu toate datele necesare și opțiunile deoarece ulterior nu se pot face modificări. În privința opțiunilor se impun următoarele precizări:
- marcați opțiunile în ordinea dorită (ex…taxă, învățământ la distanță) pentru a vă maximiza sanșele de reușită
- candidații care au studiat anul 1 sau toti anii la buget la o altă specializare/facultate pot alege exclusiv opțiunile de taxă și învățământ la distanță
- candidații care optează pe locurile din mediul rural pot alege Locuri pentru mediul rural, precum și restul opțiunilor (ex…taxă, învățământ la distanță)
- candidații care optează pe locuri destinate etniei rromă pot candida exclusiv pe acest tip de loc. Ierhizarea lor se va face la Universitatea Babeș-Bolyai
- candidații din Republica Moldova, fără cetățenie română și domiciliu în România pot candida exclusiv pentru locurile cu taxă sau învățământ la distanță

3.Pregătirea documentelor în vederea înscrierii. Toate documentele din listă se vor scana individual.

4. Încărcarea documentelor - https://admitere.law.ubbcluj.ro/

5. Primirea unui e-mail de confirmare a înscrierii din partea Comisiei de Admitere, pe contul Google de la pct. 1.

Primirea emailului de confirmare poate dura maxim 24 de h de data finalizării înscrierilor. Dacă nu ați primit mailul de confirmare în termenul de 24 de ore vă rugăm să ne contactați prin mail sau telefonic!

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII CARE VOR FI SCANATE ȘI ÎNCĂRCATE PE http://law.ubbcluj.ro/admitere :

 

1. Fișa de înscriere - scanată faţă-verso (un singur document pdf)
2. Declaraţia de autenticitate a actelor – se găsește la secțiunea Documente -listată,semnată și scanată (un singur document pdf)
3. Diploma de bacalaureat/ diploma echivalentă cu aceasta ori adeverinţă de absolvire; scanată faţă-verso (un singur document pdf)
4. Foaia matricolă (liceu); scanată faţă-verso (un singur document pdf)
5. Certificatul de naştere scanat faţă-verso (un singur document pdf)
6. Carte de identitate, scanată (un singur document pdf)
7. Adeverinţă medicală tip emisă în 2020 scanată (un singur document pdf)
8. Dovada plăţii taxelor de admitere, prin ordin de plată, scanată, inclusiv dovada scutirii sau reducerii de taxă, dacă este cazul (un singur document pdf);
* TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei
Taxa de procesare în valoare de 30 lei este obligatorie şi nereturnabilã.
Taxa de înscriere este de 220 lei

Plata taxei se poate face:

- online pe platforma de plăţi UBB - https://plati.ubbcluj.ro/ro/Event/Details/75 şi se va încărca mailul de confirmare a plății. 

 

** Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar. Aceștia vor achita doar taxa de procesare de 30 de lei (vor încărca adeverința doveditoare alături de ordinul de plată -un singur document pdf)
***Sunt scutiți de la plata taxei de admitere: candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament (vor încărca actele doveditoare-un singur document pdf)

 

9. Pentru candidații care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă), scanată (un singur document pdf).
10. Pentru candidații care au obţinut premiul I la olimpiade naţionale, respectiv premiile I, II, III, menţiune la olimpiadele internaţionale – diploma obţinută, scanată (un singur document pdf);
11. Pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei romilor (1 loc pe UBB) - o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și cerere înscriere admitere etnie rromă – se găsește în secțiunea Documente (un singur document pdf)
12. Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada depunerii actelor pentru echivalarea studiilor și adeverința de echivalare a notelor (un singur document pdf)
13. Alte acte, după caz - cetățenii din Republica Moldova vor încarca și pașaportul moldovenesc (un singur document pdf)

Pentru informații legate de admiterea nivel licenţă şi înscrieri, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon de mai jos, EXCLUSIV în perioadele 7-9 septembrie, între orele 9-16; 14-15 septembrie, între orele 9-16 şi 16 septembrie între orele 9-12:
- 0264439126
- 0752695948
- 0752497508
- 0752694565
- 0264595504

 

Attachments:
Download this file (cerere_etnie_roma.pdf)cerere_etnie_roma.pdf[ ]567 kB
Download this file (Declaratie autenticitate.pdf)Declaratie autenticitate.pdf[ ]548 kB

Toți candidații care au obținut un loc la BUGET în urma Admiterii din luna IULIE 2020 trebuie să aducă dosarul personal cu următoarele documente în perioada 03-28 august 2020 la Secretariatul Facultății de Drept (str. Avram Iancu nr 11, Cluj-Napoca).

Acest lucru se poate face DOAR PE BAZĂ DE PROGRAMARE la următorul Link: https://calendly.com/law-ubbcluj/acte-originale

  • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă de la nivel liceu în original
  • Certificat de naștere în copie și originalul (se va face conformitatea la secretariat) sau copie legalizată notarial
  • Carte de identitate copie simplă
  • Adeverința medicală tip în original
  • 2 fotografii tip buletin de identitate   (3/4)
  • DOSAR PLIC (numele și prenumele se scriu cu litere de tipar pe dosar).

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11