simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

În fișierele atașate veți găsi subiectele de admitere (grilele 1,2,3,4 pentru limba română și 5 pentru maghiară), precum și baremele de corectare.

Testul de raţionament logic a fost punctat astfel:
- 1 punct din oficiu
- 0,15 puncte /grilă

Attachments:
Download this file (Barem_admitere_2022.pdf)Barem_admitere_2022.pdf[ ]403 kB
Download this file (Grila1.pdf)Grila1.pdf[ ]244 kB
Download this file (Grila2.pdf)Grila2.pdf[ ]240 kB
Download this file (Grila3.pdf)Grila3.pdf[ ]239 kB
Download this file (Grila4.pdf)Grila4.pdf[ ]239 kB
Download this file (Grila5.pdf)Grila5.pdf[ ]290 kB
Download this file (Grila6.pdf)Grila6.pdf[ ]289 kB

LEGITIMAȚIA DE CONCURS a fost trimisă pe emailul declarat la înscriere tuturor candidaților ÎNSCRIȘI ( care au acest status în aplicația de înscriere) . VĂ RUGĂM SĂ LISTAȚI LEGITIMAȚIA ( aceasta se găsește atașată emailului primit)!

De asemenea, candidații vor verifica în aplicația de înscriere : statusul dosarului, opțiunile comisiei, mediile. În caz de neconcordanțe  vă rugăm să ne contactați telefonic sau prin email până Vineri, 15 iulie, ora 14.

 

PROBA DE RAȚIONAMENT Logic se va defăsura la sediul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60 - LUNI, 18 IULIE 2022 

Proba va începe la ora 10:00.

Candidații vor avea asupra lor si vor folosi pentru completarea foilor de test instrumente de scris corespunzătoare (pix cu pastă neagră).

Pe durata desfăşurării probei se interzice candidaților să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.

Proba va cuprinde teste-grilă de verificare a raţionamentului logic.
Durată probei de concurs este de 1 oră începând de la terminarea distribuirii chestionarelor.

Rezultatele vor fi afișate exclusiv cu numărul de legitimație primit și nu nominal, ca atare păstrați legitimația de concurs pentru a vă putea identifica pe liste!
Corectarea lucrărilor se va face doar informatic, inclusiv în cazul contestaţiilor

Înscrierile la admitere vor începe Luni, 11 iulie 2022, și se vor încheia vineri, 15 iulie 2022, ora 13:00 pe platforma https://admitere2022.ubbcluj.ro/


Candidații vor oferi date de contact valabile (telefon si email) și iși vor verifica constant emailul ( unde vor primi toate informațiile legate de înscriere). De asemenea , candidații vor verifica în aplicația de înscriere : statusul dosarului, opțiunile comisiei, mediile.

Informații admitere ( de luni pana vineri  EXCLUSIV intre orele 9,30-12,30 ) la următoarele numere de telefon:
- 0264450443
- 0757246460
- 0758131475
– 0758218706
- 0264595504
- 0264439126 – pentru informații Învățământ la distanță

Vă recomandăm ca înainte de înscriere să consultați Ghidul de înscriere pentru aplicația de  admitere 2022  https://admitere2022.ubbcluj.ro/Documente/Ghid_app_admitere_22_RO.pdf

Pentru anul universitar 2022-2023, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: română
– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi
- ID (învăţământ la distanţă)

 
CRITERII DE SELECȚIE
 
 - o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere
 
 -  media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.
* Vă rugăm să consultați comunicatul Facultății de Drept legat de admitere
 
CRITERII DE DEPARTAJARE:
 

1. media la testul de raționament logic 

2. media de la bacalaureat la proba scrisă de limba romănă. În cazul candidaților care au susținut bacalaureatul în altă țară se va lua în calcul nota obținută la limba de studiu în cadrul examenului de bacalaureat. În cazul în care nu există notă la această probă, se va lua în calcul media notelor obținute la limba de studiu pe durata liceului.

* Conform prevederilor articolului 8 din Regulamentul de Admitere al Facultății de Drept - Proba scrisă de verificare a raţionamentului logic se susţine de către toţi candidaţii, indiferent de categoria de locuri pentru care candidează sau de rezultatele obţinute pe parcursul anilor de liceu. 

Prin excepţie de la prevederile de mai sus, candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare și/sau la alte concursuri internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat.

Candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premiul I la olimpiadele şcolare naţionale, li se va recunoaşte la înscriere nota 10 (zece) din oficiu la examenul de bacalaureat, urmând să susţină proba scrisă de verificare a raţionamentului logic .
 
CIFRA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2022-2023
 

I. IF (învăţământ cu frecvenţă):

1. BUGET - români - 150 locuri

- maghiari -21 locuri

- rural -(candidați absolvenți de licee situate în mediul rural)- 2 locuri

2. TAXĂ - români - 355 locuri *

- maghiari -24 locuri

II. ID (învăţământ la distanţă) - taxă -150 locuri

* Locurile pentru: candidaţii din meniul rural, candidaţii de etnie rromă și  candidații proveniți din sistemul de protecție socială ,distribuite la nivelul Universității Babeș-Bolyai, vor fi reținute din locurile cu taxă.

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2022:
 
11 iulie  -15 iulie 2022 ( până la ora 13) - înscrieri - ONLINE   https://admitere2022.ubbcluj.ro/

18 iulie 2022 - proba scrisă, ora 10 - în incita Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali 58-60 (Candidații se vor prezenta la locație și vor fi introduși în săli la ora 08:45.)

20 iulie 2022 - afişarea rezultatelor

21 iulie 2022 - depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora

21 -23 iulie (între orele 9-15) şi 25- 26 iulie 2022 (între orele 9-15)- confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate - cu prezența fizică a candidatului - la sediul Facultății de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11

 28 iulie 2022 - afişarea rezultatelor finale

 
TAXA DE ȘCOLARIZARE - 3600 lei/ an de studiu
 
PRECIZĂRI

- Înscrierile vor avea loc online, iar actele enumerate mai jos vor fi scanate și încărcate conform specificațiilor de pe platforma de înscrieri. https://admitere2022.ubbcluj.ro/
- Proba scrisă se va desfășura cu prezența fizică a candidaților. Proba va cuprinde teste-grilă de verificare a raţionamentului logic și va avea o durată de 60 de minute.
- La confirmarea locului, candidații admiși la forma de finanțare cu taxă vor achita prima tranșă de școlarizare (900 lei) .
Pentru a participa la redistribuire ( pentru candidații aflați pe lista de așteptare) este necesară achitarea primei tranșe de școlarizare (900 lei).

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor paşi:

Vă recomandăm ca înainte de înscriere să consultați Ghidul de înscriere pentru aplicația de  admitere 2022  https://admitere2022.ubbcluj.ro/Documente/Ghid_app_admitere_22_RO.pdf

1. Creearea unui cont pe platforma admiterii .https://admitere2022.ubbcluj.ro/ (utilizând adresa de email a candidatului)
2. Validarea contului pe adresa dvs de email
3. Autentificare pe platformă
4. Completarea CU ATENȚIE a datelor personale la IDENTITATEA TA (oferiți un nr. de telefon valid, al candidatului)
5. Alege Facultatea- FACULTATEA DE DREPT
6. Selectează opțiunile dorite ( recomandăm a se alege toate opțiunile disponibile- Buget, Taxă, ID)
7. Încarcă documentele solicitate
8. Semnează electronic fișa de înscriere ( nu uita să selectezi opțiunea Folosesc această semnatură pt. cerere)
9. Descarcă, verifică și încarcă și fișa de înscriere în Documente pentru specializarea ta
10. Achitare taxe online cu cardul
11. Trimite dosarul.
Dosarul va fi verificat de comisie și veți primi prin email datele legate de statusul dosarului precum și la final, legitimația de concurs 
 LEGITIMAȚIA DE CONCURS VA FI LISTAT și VĂ VEȚI PREZENTA CU ACESTA LA EXAMEN!!!

!!!!!! IMPORTANT!!!!!!!!!!!

Candidații care doresc să susțină testul de raționament logic in LIMBA MAGHIARĂ vor completa o cerere în acest sens ( formular tipizat atașat mai jos și la secțiunea Documente)
și îl vor încărca pe platforma la Alte Acte - https://admitere2022.ubbcluj.ro/

 
ACTE NECESARE: 
 
Candidații vor încărca în platforma admiterii scanări ale următoarelor acte:

1. Cerere de înscriere -completată online (https://admitere2022.ubbcluj.ro/) - cu toate informațiile solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare și departajare) și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare.

Vă rugăm completați cu atenție cererea de înscriere, cu toate datele necesare și opțiunile, deoarece ulterior nu se pot face modificări. În privința opțiunilor se impun următoarele precizări:
- marcați opțiunile în ordinea dorită (ex…buget,taxă, învățământ la distanță) pentru a vă maximiza sanșele de reușită
-candidații care au studiat anul 1 sau toți anii la buget la o altă specializare/facultate pot alege exclusiv opțiunile de taxă și învățământ la distanță
- candidații care optează pe locurile din mediul rural pot alege Locuri pentru mediul rural, precum și restul opțiunilor (ex…buget,taxă, învățământ la distanță)
- candidații care optează pe locuri destinate celor proveniți din sistemul de protecție socială și romilor pot candida exclusiv pe acest tip de loc. Ierarhizarea lor se va face la nivelul UBB
- candidații din Republica Moldova, fără cetățenie română și act de identitate românesc pot candida exclusiv pentru locurile cu taxă sau învățământ la distanță

2. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă de la liceu (scanate ambele în același document fata-verso color) sau diploma echivalentă acesteia - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat și foaia matricolă; PDF, JPG, PNG până la 2MB
Absolvenţii de liceu din promoţia 2022 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).
3. Certificatul de naştere scanat colorPDF, JPG, PNG până la 2MB
4. Certificatul de căsătorie ( pentru candidații căsătoriți)scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
5. Actul de identitate scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
6. Adeverinţa medicală (scanată color) eliberată de cabinetele şcolare sau medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru admitere; PDF, JPG, PNG până la 2MB
7. TAXA de admitere -250 de lei ( taxă de înscriere -220 lei+taxă de procesare -30 lei) - plata se va face online, cu CARDUL  pe platforma de admitere.

TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei
Taxa de procesare în valoare de 30 lei este obligatorie şi nereturnabilã.

 Informații suplimentare taxe:

1.  beneficiază de reducerea taxei de admitere ( se va achita doar taxa de procesare de 30 lei) următoarele categorii : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar ( vor atașa o adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxa de înscriere)

2. beneficiază de scutirea de taxă de admitere  următoarele categorii : candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament ( vor atașa acte doveditoare pentru scutirea de taxă de admitere)

8. ALTE ACTE ,după caz :

- pentru studenţii sau foştii studenţi care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student sau de fost student (buget/taxă)
- adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar) precum și acte doveditoare pentru scutirea de taxa de admitere (cazul candidaților orfani de ambii părinți și tinerilor proveniți din centrele de plasament)
- pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome: 1) o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și 2) cerere înscriere admitere etnie rromă - o găsiți atașată mai jos și la Secțiunea documente ; Informații suplimentare despre această categorie aici: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii
- pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate candidaților din sistemul de protecție socială (plasament). În vederea înscrierii la facultate, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie și o cerere înscriere tip  - o găsiți atașată mai jos și la Secțiunea documente. Informații suplimentare despre aceasta categorie aici: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_protectie_sociala
- Pentru candidații care au obţinut premiul I la olimpiade naţionale, respectiv premiile I, II, III, menţiune la olimpiadele internaţionale – diploma obţinută - scanată - o găsiți atașată mai jos și la Secțiunea documente
- Pentru candidații care doresc să susțină testul în limba maghiară - cerere-formular tipizat
- Pentru cetățenii din Republica Moldova CARE NU DEȚIN CETĂȚENIE ROMÂNĂ - vor depune pașaportul moldovenesc și actul de identitate din Moldova

IMPORTANT- studii în altă țară

1. Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc, dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada echivalării studiilor. https://www.cnred.edu.ro/ro


2. De asemenea, pentru echivalarea notelor obţinute în străinătate ( cu excepția studiilor în Republica Moldova) pentru admiterea nivel licenţă, la Facultatea de Drept, vă rugăm să vă adreșati secretariatului General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu următoarele acte:

- cerere tip - https://admitere.ubbcluj.ro/ro/reglementari/

- Atestat/Adeverință de recunoaștere a studiilor din străinătate emis de CNRED (ME)/număr de înregistrare de la CCI;
-Diploma de bacalaureat și foaia matricolă, dacă actul de studii este emis în limba română, maghiară, germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă;
- Traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine : Diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
- Carte de identitate/pașaport după caz.

REZULTATELE FINALE, AU FOST AFIŞATE ÎN DATA DE 15 Septembrie 2021, pe site-ul facultății (documentele ataşate).

Attachments:
Download this file (hu.pdf)hu.pdf[ ]88 kB
Download this file (ro.pdf)ro.pdf[ ]92 kB
Download this file (rromi.pdf)rromi.pdf[ ]85 kB
Download this file (rural.pdf)rural.pdf[ ]88 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11