simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

Pentru anul universitar 2024-2025, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: română
– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi
- ID (învăţământ la distanţă)

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2024:

15 - 19 iulie 2024 - ÎNSCRIEREA candidaţilor on-line (platforma se va închide în data de 19 iulie la ora 10:00 )

21  iulie 2024 - PROBA SCRISĂ - fizic - în incinta Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali 58-60 
22 iulie 2024 - contestații la barem
23 iulie 2024 - soluționarea contestațiilor la barem
23 iulie 2024 - afişarea rezultatelor
24 iulie 2024 - contestații la notă
25 iulie 2024 - soluţionarea contestațiilor la notă
25-27 și 29 iulie 2024 (în 29 iulie până la ora 10,00) - CONFIRMAREA ocupării locului şi REDISTRIBUIREA locurilor disponibilizate cu prezența fizică a candidatului - la sediul Facultății de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11 . Candidatul admis se va prezenta cu dosarul la confirmare (va contine toate actele încărcate online la înscriere). Candidatii admisi la Taxa sau candidatii respinsi care solicita redistribuirea pentru un loc la Taxa - vor achita 1250 de lei ( prima transa a taxei de scolarizare)
30 iulie 2024 - afişarea rezultatelor finale

CRITERII ADMITERE:
1. Criterii de selecţie:
- o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere; ( Vă rugăm consultați Comunicatul de admitere 2024 atașat)
- media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

2. Criterii de departajare:
- nota la proba scrisă de verificare a raționamentului logic;
- nota la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat. În cazul candidaților care au susținut bacalaureatul în altă țară se va lua în calcul nota obținută la limba de studiu în cadrul examenului de bacalaureat. În cazul în care nu există notă la această probă, se va lua în calcul media notelor obținute la limba de studiu pe durata liceului.

TAXA DE ȘCOLARIZARE - 5000 lei/an universitar 

CIFRA DE ȘCOLARIZARE 2024-2025 -  se va afișa ulterior. Orientativ puteți consulta aici cifra de școalizare din anul 2023-2024 - https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5317:admitere-2023-nivel-licenta&catid=44&Itemid=122

ACTELE NECESARE:

Candidații vor încărca în platforma admiterii scanări ale următoarelor acte:
1. Cerere de înscriere -completată online - cu toate informațiile solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare și departajare) și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare.
Vă rugăm completați cu atenție cererea de înscriere, cu toate datele necesare și opțiunile, deoarece ulterior nu se pot face modificări. În privința opțiunilor se impun următoarele precizări:
- marcați opțiunile în ordinea dorită (ex…buget,taxă, învățământ la distanță) pentru a vă maximiza sanșele de reușită
-candidații care au studiat anul 1 sau toți anii la buget la o altă specializare/facultate pot alege exclusiv opțiunile de taxă și învățământ la distanță
- candidații care optează pe locurile din mediul rural pot alege Locuri pentru mediul rural, precum și restul opțiunilor (ex…buget,taxă, învățământ la distanță)
- candidații care optează pe locuri destinate celor proveniți din sistemul de protecție socială, dizabilități și romilor pot candida exclusiv pe acest tip de loc. Ierarhizarea lor se va face la nivelul UBB
- candidații din Republica Moldova, fără cetățenie română și act de identitate românesc pot candida exclusiv pentru locurile cu taxă sau învățământ la distanță
2. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă de la liceu (scanate ambele în același document fata-verso color) sau diploma echivalentă acesteia - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat și foaia matricolă; PDF, JPG, PNG până la 2MB
Absolvenţii de liceu din promoţia 2024 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).
3. Certificatul de naştere scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
4. Certificatul de căsătorie ( pentru candidații căsătoriți)scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
5. Actul de identitate scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
6. Adeverinţa medicală (scanată color) eliberată de cabinetele şcolare sau medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru admitere; PDF, JPG, PNG până la 2MB
7. TAXA de admitere  - plata se va face online, cu CARDUL pe platforma de admitere.
Informații suplimentare taxa admitere:
1. Beneficiază de reducerea taxei de admitere ( se va achita doar taxa de procesare ) următoarele categorii : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar ( vor atașa o adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxa de înscriere)
2. Beneficiază de scutirea de taxă de admitere următoarele categorii : candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament ( vor atașa acte doveditoare pentru scutirea de taxă de admitere)

8. ALTE ACTE ,după caz :
- pentru studenţii sau foştii studenţi care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student sau de fost student (buget/taxă)
- adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar) precum și acte doveditoare pentru scutirea de taxa de admitere (cazul candidaților orfani de ambii părinți și tinerilor proveniți din centrele de plasament)
- pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome: 1) o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și 2) cerere înscriere admitere etnie rromă (se va găsi pe platforma de admitere). Mai multe informații găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii
- pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate candidaților din sistemul de protecție socială (plasament). În vederea înscrierii la facultate, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte: 1) documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie și 2) cerere înscriere tip ( se va găsi pe platforma de admitere) Mai multe informații găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_protectie_sociala
- pentru candidaţii cu dizabilități care optează pentru locurile rezervate acestora se vor prezenta: 1) documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie (certificat de handicap sau certificat CES)și 2) cerere înscriere tip( (se va găsi pe platforma de admitere)) Mai multe informații găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/studenti_dizabilitati
- Pentru candidații care au obţinut premiul I la olimpiade naţionale, respectiv premiile I, II, III, menţiune la olimpiadele internaţionale – diploma obţinută - scanată
- Pentru candidații care doresc să susțină testul în limba maghiară - cerere-formular tipizat 
- Pentru cetățenii din Republica Moldova CARE NU DEȚIN CETĂȚENIE ROMÂNĂ - vor depune pașaportul moldovenesc și actul de identitate din Moldova

IMPORTANT- studii în altă țară
1. Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc, dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada echivalării studiilor. https://www.cnred.edu.ro/ro sau contactați Centrul de Cooperări Internaționale al UBB - https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/
2. De asemenea, pentru echivalarea notelor obţinute în străinătate ( cu excepția studiilor în Republica Moldova) pentru admiterea nivel licenţă, la Facultatea de Drept, vă rugăm să vă adreșati secretariatului General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu următoarele acte:
- cerere tip -https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/reglementari/
- Atestat/Adeverință de recunoaștere a studiilor din străinătate emis de CNRED (ME)/număr de înregistrare de la CCI;
-Diploma de bacalaureat și foaia matricolă, dacă actul de studii este emis în limba română, maghiară, germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă;
- Traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine : Diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
- Carte de identitate/pașaport după caz.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

- Înscrierile vor avea loc online, iar actele enumerate mai jos vor fi scanate și încărcate conform specificațiilor de pe platforma de înscrieri.
- Proba scrisă se va desfășura cu prezența fizică a candidaților. Proba va cuprinde teste-grilă de verificare a raţionamentului logic și va avea o durată de 60 de minute.
- La confirmarea locului, candidații admiși la forma de finanțare cu taxă vor achita prima tranșă de școlarizare (1250 lei) .
- Pentru a participa la redistribuire ( pentru candidații aflați pe lista de așteptare) este necesară achitarea primei tranșe de școlarizare (1250lei).

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

Attachments:
Download this file (Comunicat admitere 2024.pdf)Comunicat admitere 2024.pdf[ ]60 kB

ATENȚIE - Facultatea de Drept  NU organizează sesiune de admitere pentru nivel licență în septembrie 2023.

 I. Candidații admiși la BUGET în urma Redistribuirii trebuie să depună la secretariat sau să trimită prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. următoarele acte:

1. Cerere tip - formularul tipizat se listează, se completează, se semnează și se scanează
2. Dovada plății (mailul de confirmare primit pentru plata în aplicația de admitere)

3. Copie act de identitate candidat

4. Extras de cont sau codul IBAN al contului în care se face viramentul (fizic de banca emitentă sau listat din aplicația bancară)

5. Copie act de identitate părinte/altă persoană (dacă se dorește virarea sumelor în contul acestuia).

 

II. Candidații respinși trebuie să depună la secretariat următoarele acte:

1. Cerere tip (formular atașat)

2. Chitanța primită de la casieria facultății în original

3. Copie act de identitate candidat

4. Extras de cont sau codul IBAN al contului în care se face viramentul (fizic de banca emitentă sau listat din aplicația bancară)

5. Copie act de identitate părinte/altă persoană (dacă se dorește virarea sumelor în contul acestuia).

Documentele menționate se pot trimite cu confirmare de primire la Facultatea de Drept,  str. Avram Iancu nr. 11, cod 400089.

 

 III. Candidații admiși la taxă, care solicită retragerea de la studii, trebuie să depună la secretariat sau să trimită prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., o cerere de retragere de la studii  și următarele acte:

1. Cerere tip restituire taxă (formular atașat)

2. Chitanța primită de la casieria facultății în original

3. Copie act de identitate candidat

4. Extras de cont sau codul IBAN al contului în care se face viramentul (fizic de banca emitentă sau listat din aplicația bancară)

5. Copie act de identitate părinte/altă persoană (dacă se dorește virarea sumelor în contul acestuia).

TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE RESTITUIRE – 29 septembrie 2023

 

Attachments:
Download this file (Cerere restituire prima rata.docx)Cerere restituire prima rata.docx[ ]13 kB

REZULTATELE FINALE, DUPĂ REDISTRIBUIRE AU FOST AFIŞATE ÎN DATA DE 27 iulie 2023, ora 13:40 pe site-ul facultății.


Explicații liste:
1. Media de admitere - (50% media de la bacalaureat+50% nota de la testul de raționament logic /2)
2. Criteriul 1- nota testului de raționament logic
4. Criteriul 2- nota la proba scrisă la Limba română la examenul de bacalaureat
5. Rezultate – explicații:
ADMIS A – Admis BUGET
ADMIS B – Admis TAXĂ
ADMIS C – Admis ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Link grup an I, generația 2023-2027

https://www.facebook.com/groups/1343510916580928/

 Candidații admiși la BUGET în urma Redistribuirii vor depune la Decanatul Facultății de Drept (str. Avram Iancu nr. 11, Cluj-Napoca), EXCLUSIV în perioada 31 iulie -18 august 2023 (de luni până vineri între orele 9-12) - Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă de la liceu în original.


Candidaţii admişi la locurile cu TAXĂ și ID în urma redistribuirii NU MAI TREBUIE SĂ-ŞI CONFIRME LOCUL !


Pentru restituire taxă, cazare urmăriți anunțurile de pe site.

 

NU se organizează sesiune de admitere, nivel licență, sesiunea septembrie 2023.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11