simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

Pentru anul universitar 2022-2023, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: română

 
– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi
 
- ID (învăţământ la distanţă)
 
CRITERII DE SELECȚIE
 
 - o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere
 
 -  media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.
* Vă rugăm să consultați comunicatul Facultății de Drept legat de admitere
 
CRITERII DE DEPARTAJARE:
 
1. media de testul de raționament logic
 
2. media de la bacalaureat la proba scrisă de limba romănă. În cazul candidaților care au susținut bacalaureatul în altă țară se va lua în calcul nota obținută la limba de studiu în cadrul examenului de bacalaureat. În cazul în care nu există notă la această probă, se va lua în calcul media notelor obținute la limba de studiu pe durata liceului.
 
* Proba scrisă de verificare a raţionamentului logic se susţine de către toţi candidaţii, indiferent de categoria de locuri pentru care candidează sau de rezultatele obţinute pe parcursul anilor de liceu. 
Prin excepţie de la prevederile alin. , candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat.
Candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premiul I la olimpiadele şcolare naţionale, li se va recunoaşte la înscriere nota 10 (zece) din oficiu la examenul de bacalaureat, urmând să susţină proba scrisă de verificare a raţionamentului logic .
 
CIFRA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2022-2023
 
- se va afișa ulterior-
CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2022:
 
11-15 iulie 2022 - înscrieri 
18 iulie 2022 - proba scrisă 
20 iulie 2022 - afişarea rezultatelor
21 iulie 2022 - depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
21 -23 iulie şi 25- 26 iulie 2022 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate 
28 iulie 2022 - afişarea rezultatelor finale
 
TAXA DE ȘCOLARIZARE - 3600 lei/ an de studiu
 
PRECIZĂRI
- Având în vedere situația actuală și posibile modificări ce pot apărea pe parcurs, vă sfătuim să urmăriți constant pentru toate datele actualizate siteul Facultății de Drept, secțiunea Admitere si siteul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 
- Înscrierile vor avea loc online https://admitere2021.ubbcluj.ro/ iar actele enumerate mai jos vor fi scanate și încărcate conform specificațiilor de pe platforma de înscrieri.
- Proba scrisă se va desfășura cu prezența fizică a candidaților. Proba va cuprinde teste-grilă de verificare a raţionamentului logic și va avea o durată de 60 de minute.
- La confirmarea locului, candidații admiși la forma de finanțare cu taxă vor achita prima tranșă de școlarizare (900 lei) .
Pentru a participa la redistribuire ( pentru candidații, inițial, respinși) este necesară achitarea primei tranșe de școlarizare (900 lei).
 
ACTE NECESARE: în curs de actualizare

REZULTATELE FINALE, AU FOST AFIŞATE ÎN DATA DE 15 Septembrie 2021, pe site-ul facultății (documentele ataşate).

Attachments:
Download this file (hu.pdf)hu.pdf[ ]88 kB
Download this file (ro.pdf)ro.pdf[ ]92 kB
Download this file (rromi.pdf)rromi.pdf[ ]85 kB
Download this file (rural.pdf)rural.pdf[ ]88 kB

REZULTATELE INIȚIALE LA ADMITEREA NIVEL LICENȚĂ AU FOST PUBLICATE ASTĂZI, 10 septembrie 2021, ora 12,55.

În fișierele atașate veți găsi subiectele de admitere (grilele 1,2,3,4 pentru limba română și 5 pentru maghiară), precum și baremele de corectare.

Testul de raţionament logic a fost punctat astfel:
- 1 punct din oficiu
- 0,15 puncte /grilă

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11