simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

Testele de raţionament logic de la admiterile precedente pot fi găsite pe siteul facultăţii, secţiunea Admitere/Nivel Licenţă la următarele pagini:

Grile şi barem test raţionament logic, admitere septembrie 2019 - pagina 7
Subiecte și bareme probă scrisă, sesiunea de admitere - nivel licenta -iulie 2019 pagina 10
Subiecte și bareme probă scrisă, sesiunea de admitere septembrie 2018  pagina 12
Subiecte și bareme probă scrisă, sesiunea de admitere iulie 2018 pagina 15

Pentru anul universitar 2021-2022, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: română

– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi

- ID (învăţământ la distanţă)

CRITERII DE SELECȚIE

 - o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere, care va avea loc la Cluj-Napoca, în sistem faţă în faţă;

 -  media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

* Proba scrisă de verificare a raţionamentului logic se susţine de către toţi candidaţii, indiferent de categoria de locuri pentru care candidează sau de rezultatele obţinute pe parcursul anilor de liceu.
Prin excepţie de la prevederile alin. , candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat.
Candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premiul I la olimpiadele şcolare naţionale, li se va recunoaşte la înscriere nota 10 (zece) din oficiu la examenul de bacalaureat, urmând să susţină proba scrisă de verificare a raţionamentului logic .

CIFRA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2021-2022

 - se va afișa ulterior 

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2021:

12 -17 iulie 2021 - înscrieri
19 iulie 2021 - proba scrisă
20 iulie 2021 - afişarea rezultatelor
21 iulie 2021 - depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
21 -24 iulie şi 26 iulie 2021 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate
27 iulie 2021 - afişarea rezultatelor finale

TAXA DE ȘCOLARIZARE - 3600 lei/ an de studiu

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor paşi:
a) Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă: http://law.ubbcluj.ro/anivlic.php (link activ dupa 1 iulie 2021)
b) Achitarea taxelor de înscriere şi procesare (220 lei +30 lei)
c) Validarea dosarului de către comisia de admitere
d) Susţinerea probei scrise de examinare, constând în verificarea raţionamentului logic.

ACTE NECESARE:

1. Cerere de înscriere -completată online (la linkul mai sus menționat)
2. diploma de bacalaureat (în copie şi originalul pentru legalizare la facultate) sau diploma echivalentă acesteia - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat și foaia matricolă;
Absolvenţii de liceu din promoţia 2021 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).
3. certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
5. copie simplă de pe actul de identitate;
5. acolo unde este cazul, certificatul de căsătorie în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
6. adeverinţa medicală tip (în original) eliberată de cabinetele şcolare sau dispensarul teritorial, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care candidează;
7. două fotografii tip buletin de identitate (dimensiune 3/4);
8. dovada achitării taxei de admitere (250 lei);
9. un dosar plic.
10. Alte acte ,după caz:
a) pentru studenţii sau foştii studenţi care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student sau de fost student (buget/taxă) ;
b)adeverinţă în original din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar) precum și acte doveditaore pentru scutirea de taxa de admitere (cazul candidaților orfani de ambii părinți și tinerilor proveniți din centrele de plasament)
c) pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și cerere înscriere admitere etnie rromă;
d) Pentru candidații care au obţinut premiul I la olimpiade naţionale, respectiv premiile I, II, III, menţiune la olimpiadele internaţionale – diploma obţinută
e) Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada echivalării studiilor
Pentru echivalarea notelor obţinute în străinătate pentru admiterea nivel licenţă la Facultatea de Drept va rugăm să vă adreșati secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105
Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
f).Pentru cetățenii din Republica Moldova - vor depune pașaportul moldovenesc și actul de identitate din Moldova.

Având în vedere situația actuală și posibile modificări ce pot apărea pe parcurs, vă sfătuim să urmăriți constant siteul facultăți, secțiunea admitere pentru toate datele actualizate!

Facultatea de Drept a hotărât ca examenul de admitere pentru sesiunea 2021 să aibă loc după următoarele criterii de admitere:


- o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere, care va avea loc la Cluj-Napoca, în sistem faţă în faţă;


- media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

Alte detalii, în documentul ataşat.

Attachments:
Download this file (Comunicat admitere 2021.pdf)Comunicat admitere 2021.pdf[ ]54 kB

Pentru candidații care au achitat taxa de 900 de lei și sunt RESPINȘI pe listele finale după redistribuire:

RESTITUIREA taxei de 900 lei se va face prin virament bancar (în contul personal al candidatului sau în contul părintelui)

1. Pentru viramentul în contul personal, candidaţii trebuie să trimită electronic la adresa de email - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (de luni până vineri, între orele 9-12) următoarele :
- o cerere -formular tipizat(atașat anunțului)- se listează, se completează, se semnează și se scanează
- dovada plății (ordin de plată, mailul de confirmare pentru plata online, mandat poștal)
- copie act de identitate candidat
- extras de cont sau contul IBAN al candidatului 

2. Pentru viramentul în contul părintelui, candidaţii trebuie să trimită electronic la adresa de email - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (de luni până vineri, între orele 9-12) următoarele :
- o cerere formular tipizat(atașat anunțului)- se listează, se completează, se semnează și se scanează

- dovada plății (ordin de plată, mailul de confirmare pentru plata online, mandat poștal )
- copie act de identitate candidat
- copie act de identitate părinte
- extras de cont sau contul IBAN al părintelui/altă persoană 

TERMEN DE DEPUNERE AL CERERILOR de RESTITUIRE -28.09.2020

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11