simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2023:
10 - 14 iulie 2023 - înscrieri(în 14 iulie până la ora 10,00)
17 iulie 2023 - proba scrisă
18 iulie 2023 - contestații la barem
19 iulie 2023 - soluționarea contestațiilor la barem
19 iulie 2023 - afişarea rezultatelor
20 iulie 2023 - contestații la notă
21 iulie 2023 - soluţionarea contestațiilor la notă
21 -22 şi 24-26 iulie 2023 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor
(în 26 iulie până la ora 10,00) disponibilizate
27 iulie 2023 - afişarea rezultatelor finale

Specializarea DREPT: 4 ani – IF (învăţământ cu frecvenţă) şi ID (învăţământ la distanţă); linia de studiu: română

Criterii admitere:
1. CRITERII DE SELECŢIE:
- o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere; ( Vă rugăm consultați Comunicatul de admitere 2023 atașat)
- media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

2. Criterii de departajare:
- nota la proba scrisă de verificare a raționamentului logic;
- nota la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat. În cazul candidaților care au susținut bacalaureatul în altă țară se va lua în calcul nota obținută la limba de studiu în cadrul examenului de bacalaureat. În cazul în care nu există notă la această probă, se va lua în calcul media notelor obținute la limba de studiu pe durata liceului.

TAXA DE ȘCOLARIZARE - 5000 lei/an universitar (începând cu anul universitar 2023-2024)

ACTE NECESARE:

1. Cerere de înscriere -completată online 

2. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă de la liceu
Absolvenţii de liceu din promoţia 2023 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).
3. Certificatul de naştere 
4. Certificatul de căsătorie ( pentru candidații căsătoriți)
5. Actul de identitate 
6. Adeverinţa medicală eliberată de cabinetele şcolare sau medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru admitere
7. Taxa de admitere ( taxa de înscriere + taxa de preocesare)

IMPORTANT- studii în altă țară
1. Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc, dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada echivalării studiilor. https://www.cnred.edu.ro/ro

2. De asemenea, pentru echivalarea notelor obţinute în străinătate ( cu excepția studiilor în Republica Moldova) pentru admiterea nivel licenţă, la Facultatea de Drept, vă rugăm să vă adresați Secretariatului General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

Attachments:
Download this file (Comunicat admitere 2023.pdf)Comunicat admitere 2023.pdf[ ]60 kB

REZULTATELE INIȚIALE LA ADMITEREA NIVEL LICENȚĂ AU FOST PUBLICATE ASTĂZI, 20 iulie 2022, ora 13:30

Explicații liste:
- Media de admitere - (50% media de la bacalaureat+50% nota de la testul de raționament logic /2)
- Criteriul 1- nota testului de raționament logic
- Criteriul 2- nota la proba scrisă la Limba română la examenul de bacalaureat

În fișierele atașate veți găsi:

1. Candidați români - admiși la buget, admiși la taxa, admiși la Învățământ la distanță, aflați pe Lista de așteptare (care nu au fost admiși în prima fază), Respinși (care nu au obținut nota 5 la testul de raționament logic).

2. Candidați etnie maghiară - admiși la buget, admiși la taxa, aflați pe Lista de așteptare (care nu au fost admiși în prima fază).

3. Candidați - mediul rural- admiși la buget și aflați pe Lista de așteptare (care nu au fost admiși în prima fază)- ierarhizarea acestora se va face la nivelul UBB

4. Candidați din sistemul de protecție socială/plasament - pe lista de așteptare- ierarhizarea acestora se va face la nivelul UBB

5. Candidati etnie rroma -- pe lista de așteptare- ierarhizarea acestora se va face la nivelul UBB


Candidații se pot identifica cu numărul legitimației de concurs primit în mailul de confirmare

CONTESTAŢIILE SE DEPUN PÂNĂ JOI, 21 IULIE 2022, ora 13:30 prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (în care să fie specificat la subiect -CONTESTATIE iar in cuprinsul emailului: numele si prenumele candidatului, CNPul, nr legitimației de concurs și motivul contestației )

CONFIRMAREA LOCURILOR pentru candidații admiși , precum și REDISTRIBUIREA LOCURILOR pentru candidații ÎN AȘTEPTARE ( care nu au fost admiși în faza inițială) se va face între 21 iulie-23 iulie și 25 - 26 iulie -  FIZIC- a se vedea anunțurile din secțiunea Admitere nivel licență!

În fișierele atașate veți găsi subiectele de admitere (grilele 1,2,3,4 pentru limba română și 5 pentru maghiară), precum și baremele de corectare.

Testul de raţionament logic a fost punctat astfel:
- 1 punct din oficiu
- 0,15 puncte /grilă

Attachments:
Download this file (Barem_admitere_2022.pdf)Barem_admitere_2022.pdf[ ]403 kB
Download this file (Grila1.pdf)Grila1.pdf[ ]244 kB
Download this file (Grila2.pdf)Grila2.pdf[ ]240 kB
Download this file (Grila3.pdf)Grila3.pdf[ ]239 kB
Download this file (Grila4.pdf)Grila4.pdf[ ]239 kB
Download this file (Grila5.pdf)Grila5.pdf[ ]290 kB
Download this file (Grila6.pdf)Grila6.pdf[ ]289 kB

LEGITIMAȚIA DE CONCURS a fost trimisă pe emailul declarat la înscriere tuturor candidaților ÎNSCRIȘI ( care au acest status în aplicația de înscriere) . VĂ RUGĂM SĂ LISTAȚI LEGITIMAȚIA ( aceasta se găsește atașată emailului primit)!

De asemenea, candidații vor verifica în aplicația de înscriere : statusul dosarului, opțiunile comisiei, mediile. În caz de neconcordanțe  vă rugăm să ne contactați telefonic sau prin email până Vineri, 15 iulie, ora 14.

 

PROBA DE RAȚIONAMENT Logic se va defăsura la sediul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60 - LUNI, 18 IULIE 2022 

Proba va începe la ora 10:00.

Candidații vor avea asupra lor si vor folosi pentru completarea foilor de test instrumente de scris corespunzătoare (pix cu pastă neagră).

Pe durata desfăşurării probei se interzice candidaților să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.

Proba va cuprinde teste-grilă de verificare a raţionamentului logic.
Durată probei de concurs este de 1 oră începând de la terminarea distribuirii chestionarelor.

Rezultatele vor fi afișate exclusiv cu numărul de legitimație primit și nu nominal, ca atare păstrați legitimația de concurs pentru a vă putea identifica pe liste!
Corectarea lucrărilor se va face doar informatic, inclusiv în cazul contestaţiilor

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11