Secretariat

Emilia Mureșan
0264-405300, int. 5927
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Afişier licenţă

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de licenţă.

În data de 24 ianuarie 2018 secretariatul facultăţii este închis.

Organizarea examenului de licenţă în anul universitar 2017-2018, sesiunea FEBRUARIE 2018, va avea loc după următorul calendar: 

Date licenţă februarie 2018: 

1. Înscrieri: 22 – 23 ianuarie şi 25 ianuarie 2018 - la Secretariatul anului I, biroul P1, (în data de 24 ianuarie secretariatul este închis)
2. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 29 ianuarie 2018
3. Contestaţii la barem: 30 ianuarie 2018
4. Soluţionarea contestaţiilor la barem: 30 ianuarie 2018
5. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 31 ianuarie 2018
6. Depunerea contestaţiilor: 1 februarie 2018
7. Afişarea rezultatelor finale: 1 februarie 2018
8. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 2 februarie 2018

Actele necesare pentru înscrierea la licenţă sunt următoarele:

- cererea tip de înscriere (formularul se găseşte la secretariat);
- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- o copie a cărţii de identitate (studenţii străini vor depune o copie a paşaportului, precum şi traducerea autorizată a certificatului de naştere);
- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- 2 fotografii color format 3x4 (tip buletin), realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă;
- un exemplar din lucrarea de licenţă (varianta tipărită + format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);
- o copie a certificatului de competenţă lingvistică;
- declaraţia pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de licenţă depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor (formularul se obţine de la secretariat);

PENTRU CEI CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA LICENŢĂ sau ABSOLVENŢII promoţiilor 2014 şi anterioare 2014 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON).

În data de 20 iulie 2017 secretariatul anului 4 va fi închis.

Adeverinţele de licenţă aferente sesiunii iulie 2017 se pot ridica personal, de către licenţiaţi, de la Decanatul facultăţii, pe baza cărţii de identitate sau prin mandatar (cu procură autentificată la notar), de luni până vineri, între orele 9:00 - 12:00.

Toţi absolvenţii trebuie să completeze fişa de lichidare în vederea ridicării actelor în original din dosarul de la facultate (formularul tipizat al fişei de lichidare se găseşte la secretariat).

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11