Secretariat

Mihaela Bîlc
0264-405300, int. 5987
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Afişier licenţă

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de licenţă.

Puteți verifica repartizarea dvs. la comisiiie de licență în fisierul atașat.

DATE LICENŢĂ FEBRUARIE 2021:

IMPORTANT!!!

 Înscrierile se vor face online, UTILIZÂND EXCLUSIV CONTUL DVS INSTITUȚIONAL Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - prin încărcarea documentelor scanate în formularul electronic de pe site-ul facultății, secțiunea Licență, până joi, 28.01.2021, ora 11:59. Veți fi considerat înscris la disertație doar doar după primirea confirmării pe emailul instituțional.
 

1. Înscrieri:  25 ianuarie 2021 (ora 8:00 am) – 28 ianuarie 2021 (ora 11:59 am)


Înscrierile se vor face online, prin încărcarea documentelor scanate în formularul electronic de pe site-ul facultății, secțiunea Licență, până joi, 28.01.2021, ora 11:59. Înscrierea se consideră validată după primirea emailului de confirmare de la secretariat.


2. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă orală: 01.02-03.02.2021


3. Afişarea rezultatelor la proba orală: 3 februarie 2021


4. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 5 februarie 2021

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICENȚĂ:

Înscrierile se vor face online, prin încărcarea documentelor scanate în formularul electronic de pe site-ul facultății, secțiunea Licență, până joi, 28.01.2021, ora 11:59. Înscrierea se consideră validată după primirea emailului de confirmare de la secretariat.

Absolvenții din promoțiile anterioare, vor solicita prin email: IF (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) sau ID (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) crearea unui user instituțional.

1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE - după completare se va lista, semna și încărca în format pdf.

2. DECLARAȚIE pe proprie răspundere, sub sancțiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declarații, prin care se atestă faptul că lucrarea de licență depusă în vederea susținerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la protecția dreptului de autor (formular atașat). Declarația, după completare se va lista, semna și încărca în format pdf.

3.DIPLOMA DE BACALAUREAT –scanata fata-verso, exemplarul original (pentru studenții care au deja diploma în original la dosar, se va face copie conformă cu originalul la secretariat)

4. FOAIA MATRICOLĂ de la liceu (acest act nu a fost solicitat la înscrierea la admitere), scanată față-verso.

5. CERTIFICATUL DE NAȘTERE

6. CARTEA/BULETINUL de IDENTITATE

7. ATESTAT/CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ

8. LUCRAREA DE LICENȚĂ în format pdf.

9. Dovada ACHITĂRII TAXEI pentru cei care sunt la a treia prezentare la licență sau absolvenții promoţiilor 2017 şi anterioare 2017 (1.000 RON)

10. Fotografiile se solicită doar la ridicarea diplomei de licență.

IMPORTANT!!!

Documentele solicitate se incarcă separat, fiecare la categoria specifică. Pentru diploma de bacalaureat și foaia matricolă se scanează toate paginile și se incarcă întreg documentul.

Diplomele de licenţă aferente sesiunii IULIE 2019 pot fi ridicate personal de către licențiați sau prin mandatar, de la biroul ACTE DE STUDII al UBB (str. Universitătii 7-9) exclusiv pe bază de programare.
Programări telefonice:
Luni – Vineri: între orele 08 – 16,
Tel 0264 405300 interior 5113
Programări prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documente necesare pentru eliberarea diplomei de licență:
1. Carte de identitate sau paşaport valabile (în original) şi certificat de naştere (în original sau copie);
 2. Pentru actele de studii prevăzute cu “Loc pentru fotografie”: 2 fotografii color, format 3x4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă (numai în cazul în care nu au fost depuse la facultate);
Atenţie: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.
 3. Pentru eliberarea diplomelor de licență, master, doctor: Codul QR generat în urma completării on-line a chestionarului de evaluare a inserției pe piața muncii a absolvenților UBB.
 Accesați chestionarul pentru absolvenți și selectați varianta corespunzătoare nivelului de studii absolvit.
https://insertiepm.ubbcluj.ro
Salvați sau printați codul QR primit prin e-mail/afisat la finalul chestionarului.
Codul QR poate fi prezentat pentru validare la Serviciul Acte de Studii, fie pe telefonul mobil sau alt dispozitiv, fie în varianta printată, în termen de 6 luni de la generare.

Actele de studii se eliberează titularului.
În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, acestea pot fi eliberate împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială, în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii/documente universitare.
În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată (numai în cazul procurilor care nu sunt întocmite într-o limbă de circulație internațională). Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepția celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii

Adeverințele de licență sesiunea iulie 2020 au fost trimise individual, pe adresa instituțională de email.

 

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11