Secretariat

Emilia Mureșan
0264-405300, int. 5927
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Afişier licenţă

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de licenţă.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICENȚĂ:

Acestea se vor încărca în formularul electronic de pe site-ul facultății, secțiunea licență. Acest formular va fi disponibil până la data de 26.06.2020, ora 11:59. 

Absolvenții din promoțiile anterioare, vor solicita prin email: IF (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) sau ID (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) crearea unui user instituțional.

1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE - după completare se va lista, semna și încărca în format pdf.

2. DECLARAȚIE pe proprie răspundere, sub sancțiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declarații, prin care se atestă faptul că lucrarea de licență depusă în vederea susținerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la protecția dreptului de autor (formular atașat). Declarația, după completare se va lista, semna și încărca în format pdf.

3.DIPLOMA DE BACALAUREAT – pentru studenții care au deja diploma în original la dosar, se va face copie conformă cu originalul la secretariat.

4. FOAIA MATRICOLĂ de la liceu (acest act nu a fost solicitat la înscrierea la admitere). Studentul va face conformitatea cu originalul, va trece citeț numele și prenumele, va semna și  încărca in format pdf.

5. CERTIFICATUL DE NAȘTERE

6. CARTEA/BULETINUL de IDENTITATE

7. ATESTAT/CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ

8. LUCRAREA DE LICENȚĂ în format pdf. 

9. Dovada ACHITĂRII TAXEI pentru cei care sunt la a treia prezentare la licență sau absolvenții promoţiilor 2017 şi anterioare 2017 (1.000 RON).la

10. Fotografiile se solicită doar la ridicarea diplomei de licență.

IMPORTANT!!!

Documentele solicitate se incarcă separat, fiecare la categoria specifică. Pentru diploma de bacalaureat și foaia matricolă se scanează toate paginile și se incarcă întreg documentul.

Attachments:
Download this file (Calendar licenta iul2020.pdf)Calendar licență[ ]133 kB

ADEVERINȚA DE LICENȚĂ (ține locul diplomei, până la eliberarea acesteia în februarie 2021) POATE FI RIDICATĂ NUMAI PERSONAL SAU CU PROCURĂ NOTARIALĂ ÎNCEPÂND DE JOI, 6 FEBRUARIE 2020.

Diplomele de licenţă aferente sesiunii FEBRUARIE 2019 pot fi ridicate personal de către licențiați sau prin mandatar, de la biroul ACTE DE STUDII al UBB (str. Universitătii 7-9, tel. 0264405300, interior 5113) de luni până vineri, între orele 9-12.

 

Documente necesare pentru eliberarea actelor de studii sunt următoarele:

- carte de identitate sau paşaport valabile (în original) şi certificat de naştere (în original);

Atenţie: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.
Pentru eliberarea diplomelor de licență, master, doctor: Codul QR generat în urma completării on line a chestionarului de evaluare a inserției pe piața muncii a absolvenților UBB (

Accesați aici chestionarul pentru absolvenți și selectați varianta corespunzătoare nivelului de studii absolvit.
https://insertiepm.ubbcluj.ro
Salvați sau printați codul QR primit prin e-mail/afisat la finalul chestionarului.
Codul QR poate fi prezentat pentru validare la Serviciul Acte de Studii, fie pe telefonul mobil sau alt dispozitiv, fie în varianta printată, în termen de 6 luni de la generare.

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii

Actele de studii se eliberează titularului.

În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea conducerii instituţiei, pe baza unei procuri, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii, autentificată la notariat. În cazul în care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica în procură numele avut în timpul studiilor. La procură se anexează o copie a certififcatului de naştere al titularului, iar persoana împuternicită se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură. Persoana împuternicită trebuie să prezinte chestionarul completat de titularul actelor de studii.

În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliu/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11