Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Afişier licenţă

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de licenţă.

În fișierul atașat mai jos găsiți tematica examenului de licență (aceeași din sesiunea iulie 2021).

Calendar licenţă februarie 2022:

 1. Înscrieri: 25 – 28 ianuarie 2022
Înscrierile se vor face online, prin încărcarea documentelor scanate în formularul electronic de pe site-ul facultății, secțiunea Licență (Butonul din stânga paginii - "Formular înscriere"), până vineri, 28.01.2022, ora 11:59 a.m.. Înscrierea se consideră validată după primirea emailului de confirmare de la secretariat.
2. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 31 ianuarie 2022, ora 9:00

Proba scrisă (evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate)  va avea loc față în față, la sediul Facultății de Drept (str. Avram Iancu nr. 11).
3. Contestații la barem: 1 februarie 2022
4. Soluționarea contestațiilor la barem: 1 februarie 2022
5. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 2 februarie 2022
6. Depunerea contestațiilor: 3 februarie 2022
7. Afișarea rezultatelor finale: 3 februarie 2022

8. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, online: 4 februarie 2022

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de licență:

 Înscrierile se vor face online, în perioada 25 ianuarie 2022 (ora 8 am) – 28 ianuarie 2022 (ora 11:59 am), UTILIZÂND EXCLUSIV CONTUL DVS. INSTITUȚIONAL Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - prin încărcarea documentelor scanate, în formularul electronic de pe site-ul facultății, secțiunea Studenți - Licență (Butonul din stânga paginii - "FORMULAR ÎNSCRIERE")
Veți fi considerat înscris la licență doar după primirea emailului de confirmare de la Secretariat.
Absolvenții din promoțiile anterioare vor solicita prin email: IF (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) sau ID (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) crearea unui user instituțional.

Acte necesare (scanate și salvate în format pdf):
1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (formular atașat mai jos) - după listare, se va completa, semna și încărca în format pdf;
2. DECLARAȚIE pe proprie răspundere, sub sancțiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declarații, prin care se atestă faptul că lucrarea de licență depusă în vederea susținerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la protecția dreptului de autor (formular atașat mai jos). Declarația, după listare, se va completa, semna și încărca în format pdf;
3. DIPLOMA DE BACALAUREAT – scanată color față-verso (exemplarul original);
4. FOAIA MATRICOLĂ de la liceu, scanată color față-verso (exemplarul original);
5. CERTIFICATUL DE NAȘTERE;
6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul);
7. CARTEA de IDENTITATE (cetățenii străini, de ex. din Rep. Moldova, vor încărca o copie a pașaportului);
8. ATESTAT/CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ;
9. LUCRAREA DE LICENȚĂ în format pdf;
10. Dovada ACHITĂRII TAXEI pentru cei care sunt la a treia prezentare la licență sau absolvenții promoţiilor 2018 şi anterioare 2018 (1.000 RON);
11. Fotografiile vor fi solicitate doar la ridicarea diplomei de licență (2 fotografii color, format 3x4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă)
IMPORTANT!!!
Documentele solicitate se încarcă separat, fiecare la categoria specifică. Pentru diploma de bacalaureat și foaia matricolă se scanează toate paginile și se încarcă întreg documentul.

 

 

 

Adeverințele de licență au fost trimise scanate, prin email, pe adresa instituțională ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ).

Adeverința de licență în original, precum și actele în original (diploma de bacalaureat sau foaia matricolă de la liceu) care se găsesc în dosarul absolventului, pot fi ridicate de la Secretariatul anului 4 pe bază de programare, începând de miercuri (14 iulie 2021), personal sau prin mandatar (cu procură specială autentificată la notar). Eliberarea actelor se va face pe baza fișei de lichidare care se va completa la Secretariat.

Absolvenții vor avea asupra lor cartea de identitate. Mandatarii vor avea asupra lor cartea de identitate și procura.
Adeverința înlocuiește diploma de licenţă şi este valabilă un an de la data eliberării. Se eliberează într-un singur exemplar. 

Programarea la Secretariatul anului 4 se face accesând linkul https://calendly.com/andreea-sebe/documente-an4?month=2021-07

Programarea la Secretariatul anului 4 se va face strict de către absolvenții care au susținut examenul de licență în sesiunea iulie 2021.

Absolvenții care au susținut examenul de licență în sesiunea iulie 2020 sau februarie 2021 sunt rugați să se programeze la Secretariatul anului 1.

În fișierul atașat mai jos găsiți comisiile stabilite pentru susținerea lucrărilor de licență din data de 2 iulie 2021.

Pot participa la susținerea lucrării de licență doar candidații care au promovat proba scrisă în aceeași sesiune de licență.

Susținerea va avea loc online, iar pentru a participa este necesar:

1. să folosiți userul G Suite instituțional (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) .

2. să vă logați în partea stângă a paginii la CALENDAR EXAMENE/Comisia la care sunteți repartizat în funcție de profesorul coordonator.

3.să accesați primul link (SALA DE AȘTEPTARE) din dreptul comisiei dvs.
SUCCES!

În fișierul anexat regăsiți procesul verbal privind soluționarea contestațiilor la nota de la lucrarea scrisă din cadrul examenului de licență, sesiunea Iulie 2021

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11