Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Afişier licenţă

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de licenţă.

LICENŢĂ IULIE 2022

Organizarea examenului de licenţă în anul universitar 2021-2022 va avea loc după următorul calendar:

Date licenţă iulie 2022:

1. Înscrieri: 20 – 24 iunie 2022
     Înscrierile se vor face fizic, la sediul facultății, până vineri, 24.06.2022, ora 14:00.
2. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 27 iunie 2022
3. Contestații la barem: 28 iunie 2022
4. Soluționarea contestațiilor la barem: 28 iunie 2022
5. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 29 iunie 2022
6. Depunerea contestațiilor: 30 iunie 2022
7. Afișarea rezultatelor finale: 30 iunie 2022
8. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 1 iulie 2022

Înscrierile la examenul de LICENȚĂ se vor face fizic (personal), la sediul Facultății de Drept în perioada 20 iunie 2022 - 24 iunie 2022

* IF (secretariat –parter , biroul P3 )  între orele 9-14

* ID (secretariat, etajul 1, biroul 114) între orele 9-14

Absolvenții din promoțiile anterioare anului 2020 care nu au adresa de mail…@law.ubbcluj.ro vor solicita prin email crearea unui user instituțional:

pentru IF ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

pentru ID (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Înainte de prezentarea la secretariat, absolvenții, UTILIZÂND EXCLUSIV CONTUL INSTITUȚIONAL  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  – vor încărca LUCRAREA DE LICENȚĂ (în format PDF) în formularul electronic de pe site-ul facultății, secțiunea Licență (nu se printează lucrarea de licență)

Acest formular va fi disponibil până la data de 24.06.2022, ora 11:59.   https://forms.gle/1ErxwuEpGLy8PDtt6

Actele necesare (în original și copie sau copie legalizată), doar dacă originalele acestora nu sunt la dosarul personal al studentului depuse la secretariat.

  1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (formular atașat mai jos) - după listare, se va completa și semna
  2. DECLARAȚIE tip pe proprie răspundere, (formular atașat mai jos)- după listare, se va completa și semna
  3. DIPLOMA DE BACALAUREAT - în original și copie sau copie legalizată *Pentru studenții care au absolvit studiile în altă țară se prezintă - Actul de echivalare a studiilor
  4. FOAIA MATRICOLĂ (de la liceu) - în original și copie sau copie legalizată
  5. CERTIFICATUL de NAȘTERE - în original și copie sau copie legalizată
  6. CERTIFICATUL de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) -în original și copie sau copie legalizată
  7. CARTEA de IDENTITATE (cetățenii străini, de ex. din Rep. Moldova, pașaportul)- în original și copie sau copie legalizată
  8. ATESTAT/CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ (copie)
  9. FOTOGRAFII (2 foto color, format 3x4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă). Pe verso acestora trebuie trecut numele de familie și prenumele , pe fiecare bucată în parte, predate la secretariat într-un plic pe care se trece la fel numele de familie și prenumele studentului.
  10. Dovada ACHITĂRII TAXEI pentru cei care sunt la a treia prezentare la licență sau absolvenții promoţiilor 2019 şi anterioare 2019 (1.000 RON) Taxa se poate achita cash la Casieria Facultății.

                                       Veți fi considerat înscris la Licență –iulie 2022

                           după primirea Legitimației de participare de la secretariat.

Se eliberează diplomele de licență pentru sesiunea februarie 2021.

Pentru informații legate de eliberarea diplomelor de licență consultați link-ul https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii

!!! Nu uitați de cele 2 fotografii tip buletin necesare la eliberarea diplomei.

Adeverințele de licență au fost trimise scanate, prin email, pe adresa instituțională ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ).

Adeverința de licență în original, precum și actele în original (diploma de bacalaureat sau foaia matricolă de la liceu) care se găsesc în dosarul absolventului, pot fi ridicate de la Secretariatul anului 1 pe bază de programare, începând de vineri (11.02.2022), personal sau prin mandatar (cu procură specială autentificată la notar). Eliberarea actelor se va face pe baza fișei de lichidare care se va completa la Secretariat.

Pentru programare vă rugăm să accesați linkul: https://calendly.com/andreea-sebe/documente-an4?month=2022-02

Absolvenții vor avea asupra lor cartea de identitate. Mandatarii vor avea asupra lor cartea de identitate și procura.
Adeverința înlocuiește diploma de licenţă şi este valabilă un an de la data eliberării. Se eliberează într-un singur exemplar.

Atașat regăsiți procesul verbal de soluționare a contestațiilor la proba scrisă din cadrul examenului de licență -  sesiunea februarie 2022.

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11