Secretariat

Andreea-Monica Sebe
0264-405300, int. 5910
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Afişier licenţă

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de licenţă.

Ca urmare a Adresei privind organizarea testului de competenţă lingvistică nr. 413 din 12.01.2018, dorim să vă comunicăm faptul că sesiunea suplimentară de testare a competenței lingvistice, programată pentru luna martie 2019, se adresează studenților înmatriculați înainte de anul universitar 2012-2013 și care se află în prelungire de studii sau (din variate motive) nu au beneficiat de testarea gratuită. Această sesiune nu se adresează studenților aflați în parcurs normal.

Testarea competenței va avea loc după următorul program:

- Limba engleză: 22.03.2019, ora 10, sala Clinică Juridică, Facultatea de Drept;

- Limba spaniolă: 22.03.2019, ora 12, sala 10, Facultatea de Business, str. Horea nr. 7;

- Limba italiană: 29.03.2019, ora 16.00, str. Horea nr. 31, Facultatea de Litere, sala Dante;

- Limba germană: 28.03.2019, ora 14, str. Horea 31, Facultatea de Litere, sala Balzac.

Înscrierile se vor face la Facultatea de Drept, secretariatul anului IV , biroul P2, în perioada 13-15 martie 2019 (marți-joi, între orele 9-12).

Atestatul de competenţă lingvistică

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat, candidaţii la examenul de licenţă vor prezenta la înscriere un atestat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională.

Atestatul poate fi obţinut într-una din următoarele MODALITĂŢI:

1). pe baza unui test de limbă gratuit, organizat de Departamentul de limbi străine de specialitate;

Precizări:

- Studenţii care au dat examenul la limbă străină în anul I, semestrul 2 (EXCLUSIV în anul 2015-2016) li se va elibera un certificat de competenţa lingvistică cu o valabilitate de 2 ani. Eliberarea lui va avea loc în luna mai 2019.
- Studenţii care deţin un certificat de compenţă lingvistică emis de către facultatea de drept în anii 2017 (şi în anii precedenti) NU vor putea putea să se înscrie pe baza lui la licenţa din iulie 2019, acesta având un termen de valabilitatea de 2 ani de la data elibererării . Aceştia vor trebui să susţină un test la centrele Alpha sau Lingua sau să posede un certificat recunscut internaţional.


2). pe baza Testului Alpha sau Lingua;

Se recomandă ca pragul minim acceptat pentru înscrierea la examenul de licenţă să fie Nivelul B1, iar pentru admiterea la masterat să fie Nivelul B2.

3). Comisiile de licenţă pot recunoaşte la înscrierea la examenul de licenţă unul dintre tipurile de certificate cuprinse în Anexa la Regulamentul de licenţă (ataşată mai jos). Studenţii vor prezenta la înscrierea la licenţă o copie a certificatului respectiv.


4). Candidaţii la examenul de licenţă care au beneficiat de burse în cadrul Programului ERASMUS pe o perioadă de cel puţin 3 luni sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării certificatului de competenţă lingvistică, sub condiţia atestării calităţii de student ERASMUS.


5). De asemenea, candidaţii care sunt licenţiaţi ai Facultăţii de Litere sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării certificatului de competenţă lingvistică. Aceştia vor trebui să prezinte o copie simplă a diplomei de licenţă.

Attachments:
Download this file (Certificate_lingvistice_acceptate.pdf)Certificate_lingvistice_acceptate.pdf[ ]100 kB

Organizarea examenului de licenţă în anul universitar 2018-2019, sesiunea iulie 2019, va avea loc după următorul calendar:

  1. Înscrieri: 24 iunie – 28 iunie 2019
  2. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 1 iulie 2019
  3. Contestaţii la barem: 2 iulie 2019
  4. Soluţionarea contestaţiilor la barem: 2 iulie 2019
  5. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 3 iulie 2019
  6. Depunerea contestaţiilor: 4 iulie 2019
  7. Afişarea rezultatelor finale: 4 iulie 2019
  8. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 5 iulie 2019

 

Actele necesare pentru înscrierea la licenţă sunt următoarele:

- cererea tip de înscriere (formularul se găseşte la secretariat);
- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- o copie a cărţii de identitate (studenţii străini vor depune o copie a paşaportului, precum şi traducerea autorizată a certificatului de naştere);
- diploma de bacalaureat în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- foaia matricolă de la liceu în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- 2 fotografii color format 3x4 (tip buletin), realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă (se trece numele pe spatele pozelor);

- un exemplar din lucrarea de licenţă (varianta tipărită, coperata)

- un exemplar din lucrarea de licenţă-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);
- o copie a certificatului de competenţă lingvistică;
- declaraţia pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de licenţă depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor (formularul se obţine de la secretariat);

PENTRU CEI CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA LICENŢĂ sau ABSOLVENŢII promoţiilor 2016 şi anterioare 2016 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON).

FORMALITĂȚI DUPĂ LICENȚĂ

 După susținerea licenței, toți licențiații vor trebui să completeze fișa de lichidare (formularul se găsește la secretariat).  - începând de marți , 5 februarie 2019

Fișa de lichidare va trebui semnată de către:
- Administratorul șef de facultate – la casierie
- Biblioteca facultății
- Serviciul contabilitate al UBB –str. I.C. Brătianu nr. 14
- Serviciul social al UBB –str. I.C. Brătianu nr. 14
- Cămin UBB – numai dacă ați stat la cămin

Pe baza fișei de lichidare se vor elibera diplomele de bacalaureat din dosarul dvs.

Atenție! Dacă nu ridicați diploma de bacalaureat de la facultate până în 1 ianuarie 2020, se vor aplica taxe de stocare.

 
ADEVERINȚELE DE LICENȚĂ (țin locul diplomei, până la eliberarea acesteia în decembrie 2019) pot fi ridicate din  data de 8 februarie 2019 între orele 9-12, de la secretariatul Master (biroul P3)

Adeverințele se eliberează într-un singur exemplar și pot fi ridicate numai personal sau cu procură notarială.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11