Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Afişier licenţă

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de licenţă.

Organizarea examenului de licenţă în anul universitar 2017-2018 va avea loc după următorul calendar:

DATE LICENŢĂ IUNIE - IULIE 2018:

1. Înscrieri: 25 iunie – 29 iunie 2018 -între orele 9,00-12,00 - secretariatul anului IV (biroul P3)
2. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 2 iulie 2018
3. Contestaţii la barem: 3 iulie 2018
4. Soluţionarea contestaţiilor la barem: 3 iulie 2018
5. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 4 iulie 2018
6. Depunerea contestaţiilor: 5 iulie 2018
7. Afişarea rezultatelor finale: 5 iulie 2018
8. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 6 iulie 2018

Actele necesare pentru înscrierea la licenţă sunt următoarele:

- cererea tip de înscriere (formularul se găseşte la secretariat);
- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- o copie a cărţii de identitate (studenţii străini vor depune o copie a paşaportului, precum şi traducerea autorizată a certificatului de naştere);
- diploma de bacalaureat în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

-  foaia matricolă de la liceu  în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- 2 fotografii color format 3x4 (tip buletin), realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă (se trece numele pe spatele pozelor);

- un exemplar din lucrarea de licenţă (varianta tipărită, coperata)

- un exemplar din lucrarea de licenţă-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);
- o copie a certificatului de competenţă lingvistică;
- declaraţia pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de licenţă depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor (formularul se obţine de la secretariat);

PENTRU CEI CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA LICENŢĂ sau ABSOLVENŢII promoţiilor 2015 şi anterioare 2015 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON).

Atestatul de competenţă lingvistică

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat, candidaţii la examenul de licenţă vor prezenta la înscriere un atestat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională.

Atestatul poate fi obţinut într-una din următoarele MODALITĂŢI:

1). pe baza unui test de limbă gratuit, organizat de Departamentul de limbi străine de specialitate;

Precizări:

- Studenţii care au dat examenul la limbă străină în anul I, semestrul 2 (EXCLUSIV în anul 2014-2015) li se va elibera un certificat de competenţa lingvistică cu o valabilitate de 2 ani. Eliberarea lui va avea loc în perioada aprilie-mai 2018.
- Studenţii care deţin un certificat de compenţă lingvistică emis de către facultatea de drept în anii 2016 (şi în anii precedenti) NU vor putea putea să se înscrie pe baza lui la licenţa din iunie-iulie 2018, acesta având un termen de valabilitatea de 2 ani de la data elibererării . Aceştia vor trebui să susţină un test la centrele Alpha sau Lingua sau să posede un certificat recunscut internaţional.


2). pe baza Testului Alpha sau Lingua; (programarea este ataşată mai jos)

Se recomandă ca pragul minim acceptat pentru înscrierea la examenul de licenţă să fie Nivelul B1, iar pentru admiterea la masterat să fie Nivelul B2.

3). Comisiile de licenţă pot recunoaşte la înscrierea la examenul de licenţă unul dintre tipurile de certificate cuprinse în Anexa la Regulamentul de licenţă (ataşată mai jos). Studenţii vor prezenta la înscrierea la licenţă o copie a certificatului respectiv.


4). Candidaţii la examenul de licenţă care au beneficiat de burse în cadrul Programului ERASMUS pe o perioadă de cel puţin 3 luni sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării certificatului de competenţă lingvistică, sub condiţia atestării calităţii de student ERASMUS.


5). De asemenea, candidaţii care sunt licenţiaţi ai Facultăţii de Litere sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării certificatului de competenţă lingvistică. Aceştia vor trebui să prezinte o copie simplă a diplomei de licenţă.

Adeverinţele de licenţă aferente sesiunii februarie 2018 se pot ridica personal, de către licenţiaţi, de la Secretariatul anului I, pe baza cărţii de identitate sau prin mandatar (cu procură autentificată la notar), de luni până vineri, între orele 9:00 - 12:00, începând cu data de 8 februarie 2018.

Attachments:
Download this file (Comisia 1.pdf)Comisia 1.pdf[ ]193 kB
Download this file (Comisia 2.pdf)Comisia 2.pdf[ ]161 kB
Download this file (Comisia 3.pdf)Comisia 3.pdf[ ]119 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11