Secretariat

Emilia Mureșan
0264-405300, int. 5927
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Afişier licenţă

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de licenţă.

Se eliberează diplomele de licență pentru sesiunea februarie 2021.

Pentru informații legate de eliberarea diplomelor de licență consultați link-ul https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii

!!! Nu uitați de cele 2 fotografii tip buletin necesare la eliberarea diplomei.

Adeverințele de licență au fost trimise scanate, prin email, pe adresa instituțională ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ).

Adeverința de licență în original, precum și actele în original (diploma de bacalaureat sau foaia matricolă de la liceu) care se găsesc în dosarul absolventului, pot fi ridicate de la Secretariatul anului 1 pe bază de programare, începând de vineri (11.02.2022), personal sau prin mandatar (cu procură specială autentificată la notar). Eliberarea actelor se va face pe baza fișei de lichidare care se va completa la Secretariat.

Pentru programare vă rugăm să accesați linkul: https://calendly.com/andreea-sebe/documente-an4?month=2022-02

Absolvenții vor avea asupra lor cartea de identitate. Mandatarii vor avea asupra lor cartea de identitate și procura.
Adeverința înlocuiește diploma de licenţă şi este valabilă un an de la data eliberării. Se eliberează într-un singur exemplar.

În fișierul atașat mai jos găsiți tematica examenului de licență sesiunea Iulie 2022.

Calendar licenţă Iulie 2022:

 1. Înscrieri: 20 – 24 iunie 2022

Înscrierile se vor face online, prin încărcarea documentelor scanate în formularul electronic de pe site-ul facultății, secțiunea Licență, până vineri, 24.06.2022, ora 11:59. Înscrierea se consideră validată după primirea emailului de confirmare de la secretariat.

2. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 27 iunie 2022

3. Contestații la barem: 28 iunie 2022

4. Soluționarea contestațiilor la barem: 28 iunie 2022

5. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 29 iunie 2022

6. Depunerea contestațiilor:30 iunie 2022

7. Afișarea rezultatelor finale:30 iunie 2022

8. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă:1 iulie 2022

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de licență:

 Înscrierile se vor face online, în perioada 20 iunie 2022 (ora 8 am) – 24 iunie 2022 (ora 11:59 am), UTILIZÂND EXCLUSIV CONTUL DVS. INSTITUȚIONAL Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - prin încărcarea documentelor scanate, în formularul electronic de pe site-ul facultății, secțiunea Studenți - Licență (Butonul din stânga paginii - "FORMULAR ÎNSCRIERE")
Veți fi considerat înscris la licență doar după primirea emailului de confirmare de la Secretariat.
Absolvenții din promoțiile anterioare vor solicita prin email: IF ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) sau ID (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) crearea unui user instituțional.

Acte necesare (scanate și salvate în format pdf):
1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (formular atașat mai jos) - după listare, se va completa, semna și încărca în format pdf;
2. DECLARAȚIE pe proprie răspundere, sub sancțiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declarații, prin care se atestă faptul că lucrarea de licență depusă în vederea susținerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la protecția dreptului de autor (formular atașat mai jos). Declarația, după listare, se va completa, semna și încărca în format pdf;
3. DIPLOMA DE BACALAUREAT – scanată color față-verso (exemplarul original);
4. FOAIA MATRICOLĂ de la liceu, scanată color față-verso (exemplarul original);
5. CERTIFICATUL DE NAȘTERE;
6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul);
7. CARTEA de IDENTITATE (cetățenii străini, de ex. din Rep. Moldova, vor încărca o copie a pașaportului);
8. ATESTAT/CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ;
9. LUCRAREA DE LICENȚĂ în format pdf;
10. Dovada ACHITĂRII TAXEI pentru cei care sunt la a treia prezentare la licență sau absolvenții promoţiilor 2019 şi anterioare 2019 (1.000 RON);
11. Fotografiile vor fi solicitate doar la ridicarea diplomei de licență (2 fotografii color, format 3x4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă)
IMPORTANT!!!
Documentele solicitate se încarcă separat, fiecare la categoria specifică. Pentru diploma de bacalaureat și foaia matricolă se scanează toate paginile și se încarcă întreg documentul.

Atașat regăsiți procesul verbal de soluționare a contestațiilor la proba scrisă din cadrul examenului de licență -  sesiunea februarie 2022.

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11