Narcisa ScrobotăSecretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5354
0264-405354
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Secretariat învățământ la distanță

CERERILE DE MOBILITATE(= transfer) (în 2 exemplare), ÎNTRERUPERE DE STUDII, RELUAREA STUDIILOR, PRELUNGIREA STUDIILOR sau REÎNMATRICULARE se vor depune la secretariat, în perioada 7-18 septembrie 2015, între orele 9:00-12:00.
Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.
PRECIZĂRI:
1. În cazul mobilităţii (transferului):
Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS,Universitatea „Babe-Bolyai” acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiu.
Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an (studentul anului I de studiu trebuie să fie integralist) şi până la sfârşitul penultimului an de studii (respectiv în anii 2 şi 3), la aceeaşi specializare.
Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârşitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerinţelor prevăzute în programul de învăţământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.
Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, anexat mai jos.
- pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei.
- pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 100 lei.
Pe lângă cererea de transfer studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară sau o foaie matricolă.
2. În cazul întreruperii studiilor:
- studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite.
3. În cazul reluării studiilor:
- studenţii care îi reiau studiile, în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii. Pentru anul universitar 2015-2016 taxa de şcolarizare este de 3600 lei.
4. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:
Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babe-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”.
Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei cereri de reînmatriculare (excepţie studenţii anului I).
De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 18 septembrie 2015 vor fi exmatriculaţi.
- taxa de reînmatriculare este de 200 de lei.
Studenţii anului I care nu au acumulat minim 30 de credite pot fi reînmatriculaţi doar prin examen de admitere.

Adeverinţele de licenţă se vor elibera începând cu data de 14 iulie 2015, întrele orele 9-12, la Secretariatul ID.

Ridicarea adeverinţelor se va face personal, pe baza actului de identitate sau prin procură notarială dacă se vor ridica de alte persoane.

 

 

In secţiunea "Documente" puteţi găsi datele de programare pentru sesiunea de restanţe din toamnă 2015.

 

Studenţii trebuie să opteze până în data de 30.08.2015, ora 8,00 pentru una din cele două date planificate pentru fiecare examen. opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor.(http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.

Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 27.08.2015 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 28.08.2015, ora 12 . Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare.

!!TAXELE restante SE VOR ACHITA LA CASIERIE DOAR ÎN PERIOADA 6-14 IULIE si 24-27 AUGUST,intre orele 9-11!!!!!!

În documentul ataşat puteţi găsi Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)

 

Attachments:
Download this file (Regulament_activitate_profesionala_Senat_8.06.2015.doc)Regulament activitate profesională[ ]1102 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11