Narcisa ScrobotăSecretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5354
0264-405354
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Secretariat învățământ la distanță

Pe portalul ID sau în fişierele anexate puteţi accesa programarea întâlnirilor tutoriale aferente semestrului I din anul universitar 2015-2016. Orice modificare la programul afişat va fi anunţat în timp util prin anunţuri postate în acest sens.

Studenţii anului I I.D. sunt invitaţi sâmbătă, 24 octombrie 2015, orele 10, în amfiteatrul Aurelian Ionaşcu la prima întâlnire tutorială, întânire la care se vor distribui materialele didactice şi se vor încheia contractele de şcolarizare şi de studii.
PREZENŢA ESTE OBLIGATORIE!

Studenţii reînmatriculaţi sau transferaţi de la curs cu frecvenţă pot participa la această întâlnire la care se va explica şi modul de funcţionare al portalului ID.

Studenţii anului I care nu au promovat anul de studii sau s-au retras de la studii trebuie să restituie cel târziu pînă în data de 11 decembrie 2015 tabletele primite la începutul anului universitar şi să îşi semneze fişele de lichidare. După această dată se percep taxe de stocare.

Termenele pentru plata taxelor de şcolarizare în anul 2015-2016 sunt următoarele:

• Tranşa I .................................. 15 octombrie 2015
• Tranşa II ..................................07 decembrie 2015
• Tranşa III ......................................15 martie 2016
• Tranşa IV .........................................16 mai 2016

Pentru depăşirea scadenţelor se vor percepe penalităţi de 0,04% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11