Narcisa ScrobotăSecretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Secretariat învățământ la distanță

Examenul de Drept administrativ I va avea loc atât pentru studenții de la ZI cât și pentru cei de la ID în data de 09.09.2021. Va fi examen scris de tip grilă și va începe de la ora 16:00. Pentru cei care vor trece un anumit prag ce urmează a fi stabilit de domnul profesor se va organiza și o etapă orală a examenului în data de 10.09.2021. Pentru etapa orală ora va fi comunicată studenților în cursul zilei de 09.09.2021.

Programarea pentru sesiunea de restanțe/măriri (doar pentru studentii din anul I) se face  la acest link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7WNIWshA1U-CmPv9t_Ewla38kclwVPBKo7QSa4Dlx49UNlhCSjFLNDBRSTVIVDhMRVJWSzlCVlpCVC4u 

Puteţi să reveniţi asupra programării până în data de 30.08.2021 la ora 23:59 după care formularul se va închide.

 
ATENȚIE Acest formular se poate completa doar folosind contul de Microsoft (cel de pe Academicinfo...- @stud.ubbcluj.ro)

Până în data de 24 septembrie 2021 ( de luni până vineri între orele 9-12), candidații admiși și confirmați la învățământ la distanță vor depune la Secretariatul ID al Facultății de Drept (str. Avram Iancu nr. 11, biroul 307),  următoarele acte :

- DOSAR PLIC (numele și prenumele se scriu cu litere de tipar pe dosar).
- Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă de la liceu (în original și o copie simplă pentru a se face conformitatea la secretariat SAU copii legalizate)
- Certificatul de naștere în original și copie (se va face conformitatea la secretariat) sau copie legalizată
- Cartea de identitate în copie simplă
- Adeverința medicală tip în original
- 2 fotografii tip buletin de identitate (3/4)
- Contractul de studii universitare listat fata-verso și semnat (se gaseste in atasament)

Prezentarea cu dosarul se va face pe baza programării on-line in calendarul de la ID (vezi partea de sus a paginii).

 

Attachments:
Download this file (Contract scolarizare ID 2021-2022.pdf)Contract de studii universitare ID[ ]1401 kB

CERERILE DE REÎNMATRICULARE, PRELUNGIRE DE STUDII, ÎNTRERUPERE DE STUDII, RELUAREA STUDIILOR sau MOBILITATE(= transfer) se vor completa, semna, scana și trimite pe adresa de email a secretariatului de an (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) în perioada perioada 30 august-10 septembrie 2021. Formularele tipizate se găsesc pe site-ul facultății, la secțiunea Formulare tipizate.

PRECIZĂRI:

1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării: Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licență și master) din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”. Astfel, studenţii care în anul 2020-2021 nu au acumulat minimum 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi, vor fi exmatriculați. Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei CERERI DE REÎNMATRICULARE ( excepție anul I de studii). De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 10.09.2021 vor fi exmatriculaţi. - taxa de reînmatriculare este de 300 de lei.

2. În cazul întreruperii studiilor: - studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite. - întreruperea studiilor se poate aproba pe o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata școlarizării.

3. În cazul reluării studiilor: - studenţii care îşi reiau studiile, în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii. Pentru anul universitar 2021-2022 taxa de şcolarizare este de 3.600 lei.

4. În cazul mobilităţii (transferului):

A) Pentru mobilitatea de la forma de învăţământ „ Învăţământ lu frecvență” la „Învățământ la distanță” studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să fi acumulat minimum 30 de credite în anul precedent (2020-2021). Pentru mobilitatea de la forma de învățământ la distanță la forma de învățământ cu frecvență, conform art. 126 din Regulamentul Facultatii de Drept, studenții pot fi transferați dacă au motive întemeiate, dacă nu se modifică numărul formațiilor de studiu (la Zi) și numai dacă au acumulat  cel puțin 80% din numărul de credite aferent semestrelor de școlarizare deja parcurse.

B) Pentru mobilitatea definitivă de la sau la o altă instituţie: Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai” acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiu. Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până în primul semestru al ultimului an de studiu. Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar. Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor - pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei. - pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 200 lei. Pe lângă cererea de transfer, studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară sau o foaie matricolă.

Attachments:
Download this file (Termen_depunere_cereri_2021-2022.pdf)Termen_depunere_cereri_2021-2022.pdf[ ]91 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11