Narcisa ScrobotăSecretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Secretariat învățământ la distanță

Datele de examinare la Fundamente de antreprenoriat sunt:
 1. 25 iunie 2022, ora 15
 2. 5 septembrie 2022, ora 16
Studenţii vor opta pentru una din cele 2 date.

Consultarea lucrărilor la Regimuri matrimoniale va avea loc sâmbătă, 25 iunie 2022, ora 9,30, în sala 214.

LICENŢĂ IULIE 2022

Organizarea examenului de licenţă în anul universitar 2021-2022 va avea loc după următorul calendar:

Date licenţă iulie 2022:

1. Înscrieri: 20 – 24 iunie 2022
     Înscrierile se vor face fizic, la sediul facultății, până vineri, 24.06.2022, ora 14:00.
2. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 27 iunie 2022
3. Contestații la barem: 28 iunie 2022
4. Soluționarea contestațiilor la barem: 28 iunie 2022
5. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 29 iunie 2022
6. Depunerea contestațiilor: 30 iunie 2022
7. Afișarea rezultatelor finale: 30 iunie 2022
8. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 1 iulie 2022

Înscrierile la examenul de LICENȚĂ se vor face fizic (personal), la sediul Facultății de Drept în perioada 20 iunie 2022 - 24 iunie 2022

* IF (secretariat –parter , biroul P3 )  între orele 9-14

* ID (secretariat, etajul 1, biroul 114) între orele 9-14

Absolvenții din promoțiile anterioare anului 2020 care nu au adresa de mail…@law.ubbcluj.ro vor solicita prin email crearea unui user instituțional:

pentru IF ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

pentru ID (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Înainte de prezentarea la secretariat, absolvenții, UTILIZÂND EXCLUSIV CONTUL INSTITUȚIONAL  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  – vor încărca LUCRAREA DE LICENȚĂ (în format PDF) în formularul electronic de pe site-ul facultății, secțiunea Licență (nu se printează lucrarea de licență)

Acest formular va fi disponibil până la data de 24.06.2022, ora 11:59.   https://forms.gle/1ErxwuEpGLy8PDtt6

Actele necesare (în original și copie sau copie legalizată), doar dacă originalele acestora nu sunt la dosarul personal al studentului depuse la secretariat.

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (formular atașat mai jos) - după listare, se va completa și semna
 2. DECLARAȚIE tip pe proprie răspundere, (formular atașat mai jos)- după listare, se va completa și semna
 3. DIPLOMA DE BACALAUREAT - în original și copie sau copie legalizată *Pentru studenții care au absolvit studiile în altă țară se prezintă - Actul de echivalare a studiilor
 4. FOAIA MATRICOLĂ (de la liceu) - în original și copie sau copie legalizată
 5. CERTIFICATUL de NAȘTERE - în original și copie sau copie legalizată
 6. CERTIFICATUL de CĂSĂTORIE (dacă este cazul) -în original și copie sau copie legalizată
 7. CARTEA de IDENTITATE (cetățenii străini, de ex. din Rep. Moldova, pașaportul)- în original și copie sau copie legalizată
 8. ATESTAT/CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ (copie)
 9. FOTOGRAFII (2 foto color, format 3x4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă). Pe verso acestora trebuie trecut numele de familie și prenumele , pe fiecare bucată în parte, predate la secretariat într-un plic pe care se trece la fel numele de familie și prenumele studentului.
 10. Dovada ACHITĂRII TAXEI pentru cei care sunt la a treia prezentare la licență sau absolvenții promoţiilor 2019 şi anterioare 2019 (1.000 RON)

                                       Veți fi considerat înscris la Licență –iulie 2022

                           după primirea Legitimației de participare de la secretariat.

Pentru  a se prezenta la examenele disciplinelor opţionale și obligatorii  în sesiune, studenţii trebuie să se programeze până cel târziu vineri, 03 iunie 2022, ora 12,00 (anii 1 şi 2) şi până cel târziu duminică 05 iunie 2022, ora 8, 00 (anii 3 şi 4). Neprogramarea atrage imposibilitatea prezentării la examene.

Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând formularul Forms-ul postat )

An 1 - https://forms.gle/93t9bn72mwxn6yw87" data-cke-saved-href="https://forms.gle/93T9bn72mWxn6yW87">https://forms.gle/93T9bn72mWxn6yW87

 

An 2 - https://forms.gle/Vt4tfaYF4bfnwXnP7" data-cke-saved-href="https://forms.gle/Vt4tfaYF4bfnwXnP7">https://forms.gle/Vt4tfaYF4bfnwXnP7

 

Anii 3 şi 4 - http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php" data-cke-saved-href="http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php">http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php

*Examenele se vor desfăşura conform regulilor stabilite de fiecare cadru didactic. Studenții vor ține cont de indicațiile titularului de curs pentru ordinea intrării în examen, programarea într-o anumită ordine, în mai multe zile etc. și anunțurile postate pe platforma ID 2021-2022 la pagina disciplinei).

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă. Neplata tranşelor scadente aferente până la data de 02.06.2022 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 03.06.2022, ora 12. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11