Narcisa ScrobotăSecretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Secretariat învățământ la distanță

În perioada 1 - 22 august 2022 Secretariatul ID este închis.

Pentru  a se prezenta la examenele disciplinelor opţionale și obligatorii  în sesiune, studenţii trebuie să se programeze până cel târziu vineri, 26 august 2022, ora 12,00 a.m. Neprogramarea atrage imposibilitatea prezentării la examene.

 

Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând formularul Forms postat (unde va logati cu userul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) pe lista programărilor la

anul 1 (https://forms.gle/xSKVVvS2qb3fEm948

anul 2 (https://forms.gle/Tdq1o9z7mqLZfRpu9)

şi în pagina personală (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php) pentru studenţii anilor 3-4 şi prelungire de studii.

*Examenele se vor desfăşura conform regulilor stabilite de fiecare cadru didactic. Studenții vor ține cont de indicațiile titularului de curs pentru ordinea intrării în examen, programarea într-o anumită ordine, în mai multe zile etc. și anunțurile postate pe platforma ID 2021-2022 la pagina disciplinei).

 

 Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă. Neplata tranşelor scadente aferente până la data de 25.08.2022 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 26.08.2022, ora 12. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare.

Studentii care și-au contractat discipline în plus față de cele obligatorii din planul de învățământ, trebuie să le achite. La fel, studenții care și-au contractat discipline restante din anii anteriori trebuie să le achite cel târziu până în data de 25 august 2022. 
ATENTIE!! TOATE DISCIPLINELE CONTRACTATE PENTRU ACEST AN UNIVERSITAR (2021-2022) TREBUIE ACHITATE, INDIFERENT DACA VA PREZENTATI SAU NU LA EXAMEN. NEACHITAREA LOR DUCE LA EXMATRICULARE PENTRU NEPLATA TAXELOR!!!

CERERILE DE REÎNMATRICULARE, PRELUNGIRE DE STUDII, ÎNTRERUPERE DE STUDII, RELUAREA STUDIILOR sau MOBILITATE(= transfer, in 2 exemplare) se vor depune în perioada

29 august - 12 septembrie 2022,

în intervalul orar 9-12 la Secretariatul ID.

Formularele tipizate se găsesc pe site-ul facultății, la secțiunea Formulare tipizate sau la Secretariatul ID.

PRECIZĂRI:

  1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării: Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licență și master) din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”.

Astfel, studenţii care în anul 2021-2022 nu au acumulat minimum 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi, vor fi exmatriculați.

Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei 

CERERI DE REÎNMATRICULARE ( excepție anul I de studii).

Taxa de reînmatriculare este de 300 de lei.

Potrivit Art.26, studenţii anului I (2021-2022) care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor (30 credite fără limba străină) vor fi exmatriculaţi. Aceştia se pot reînmatricula DOAR prin ADMITERE, în anul universitar 2022-2023 sau în anii următori.

De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 12.09.2022 vor fi exmatriculaţi.

2. În cazul întreruperii studiilor:

- studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite.

- întreruperea studiilor se poate aproba pe o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata școlarizării.

3. În cazul reluării studiilor:

- studenţii care îşi reiau studiile, în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii. Pentru anul universitar 2022-2023 taxa de şcolarizare este de 3.600 lei.

4. În cazul mobilităţii (transferului):

A) Pentru mobilitatea de la forma de învăţământ „ Învăţământ cu frecvență” la „Învățământ la distanță” studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să fi acumulat minimum 30 de credite în anul precedent (2021-2022). Pentru mobilitatea de la forma de învățământ la distanță la forma de învățământ cu frecvență, conform art. 126 din Regulamentul Facultatii de Drept, studenții pot fi transferați dacă au motive întemeiate, dacă nu se modifică numărul formațiilor de studiu (la IF) și numai dacă au acumulat  cel puțin 80% din numărul de credite aferent semestrelor de școlarizare deja parcurse.

 

 

B) Pentru mobilitatea definitivă de la sau la o altă instituţie:

Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai” acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiu.

Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până în primul semestru al ultimului an de studiu.

Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor.

 - pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei.

- pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 200 lei.

Pe lângă cererea de transfer, studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară sau o foaie matricolă.

Consultarea lucrărilor pentru Drept contravențional va fi joi, 7 iulie 2022, ora 12:00, Amfiteatru 3 (Sperantia)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11