Narcisa ScrobotăSecretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Secretariat învățământ la distanță

CERERILE DE REÎNMATRICULARE, PRELUNGIRE DE STUDII, ÎNTRERUPERE DE STUDII, RELUAREA STUDIILOR sau MOBILITATE(= transfer) se vor completa, semna, scana și trimite pe adresa de email a secretariatului de an (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) în perioada perioada 30 august-10 septembrie 2021. Formularele tipizate se găsesc pe site-ul facultății, la secțiunea Formulare tipizate.

PRECIZĂRI:

1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării: Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licență și master) din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”. Astfel, studenţii care în anul 2020-2021 nu au acumulat minimum 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi, vor fi exmatriculați. Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei CERERI DE REÎNMATRICULARE ( excepție anul I de studii). De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 10.09.2021 vor fi exmatriculaţi. - taxa de reînmatriculare este de 300 de lei.

2. În cazul întreruperii studiilor: - studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite. - întreruperea studiilor se poate aproba pe o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata școlarizării.

3. În cazul reluării studiilor: - studenţii care îşi reiau studiile, în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii. Pentru anul universitar 2021-2022 taxa de şcolarizare este de 3.600 lei.

4. În cazul mobilităţii (transferului):

A) Pentru mobilitatea de la forma de învăţământ „ Învăţământ lu frecvență” la „Învățământ la distanță” studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să fi acumulat minimum 30 de credite în anul precedent (2020-2021). Pentru mobilitatea de la forma de învățământ la distanță la forma de învățământ cu frecvență, conform art. 126 din Regulamentul Facultatii de Drept, studenții pot fi transferați dacă au motive întemeiate, dacă nu se modifică numărul formațiilor de studiu (la Zi) și numai dacă au acumulat  cel puțin 80% din numărul de credite aferent semestrelor de școlarizare deja parcurse.

B) Pentru mobilitatea definitivă de la sau la o altă instituţie: Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai” acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiu. Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până în primul semestru al ultimului an de studiu. Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar. Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor - pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei. - pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 200 lei. Pe lângă cererea de transfer, studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară sau o foaie matricolă.

Attachments:
Download this file (Termen_depunere_cereri_2021-2022.pdf)Termen_depunere_cereri_2021-2022.pdf[ ]91 kB

În fişierele anexate şi pe portalul ID regăsiţi programarea examenelor din sesiunea de restanţe toamnă (30.08 - 12.09.2021)

Pentru sesiunea de restanţe din toamnă, studenţii trebuie să opteze până în data de 29.08.2021, ora 8,00 pentru data planificată pentru fiecare examen. Opţiunea se exprimă în formă electronică (studenţii anilor 2-4), utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)

Studentii anului I nu isi pot face programarile in linkul postat pentru ceilalti ani de studiu de la ID. Studentii anului I isi vad situatia doar in Academicinfo.

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă. Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 26.08.2021 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 27.08.2021, ora 12. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare.

Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”.
Aşadar, potrivit Art.26, studenţii anului I (2020-2021) care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor (30 credite fără limba străină) vor fi exmatriculaţi. Aceştia se pot reînmatricula DOAR prin ADMITERE, în anul universitar 2021-2022 sau în anii următori.

Informații tehnice legate de susținerea EXAMENULUI la disciplina Drept administrativ I – 18.06.2021, ORA 8:30

Examenul va avea loc online, prin intermediul platformei Google Classroom. Studenții de la ID se vor conecta la contul instituțional (@law.ubbcluj.ro) urmând ca apoi să acceseze clasa Google după cum urmează: SALA 3 – COD trmcmr4

Examenul va conține 25 grile a câte 4 variante de răspuns fiecare, cu cel puțin o variantă corectă. Fiecare grilă se va accesa prin intermediul unui formular google distinct. Pentru fiecare grilă studenții trebuie să completeze un cod de identificare. Atenție! Codul de identificare se poate schimba de la o întrebare la alta. Completarea greșită a codului de identificare va avea ca și consecință anularea răspunsului pentru acea grilă. Supraveghetorul va comunica cu studenții prin intermediul unui stream care va fi publicat la secțiunea stream din Google Classroom.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11