Secretariat

Emilia Mureșan
0264-405300, int. 5927
anul2@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Uncategorised

 Candidații înmatriculabili în anul I de studii universitare de doctorat:
1) vor completa CONTRACTUL DE STUDII în 4 exemplare și îl vor depune la Secretariatul Școlii doctorale de care aparțin, semnat olograf de student-doctorand, de conducătorul de doctorat și
de directorul școlii doctorale de care vor aparține. Textul contractului se poate găsi pe pagina http://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2017/09/Contract_de_studii_2017.pdf, el nefiind,în mod normal, editabil la calculator. Termenul de depunere la Secretarul școlii doctorale de care aparțineți este 13 octombrie, iar la ISD este 20 octombrie 2017.
Institutul de Studii Doctorale
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.63
Fax: 0264-59.19.06
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://doctorat.ubbcluj.ro

2) vor întocmi, împreună cu conducătorul, PLANUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAt în 4 exemplare semnate olograf, utilizînd oferta de Cursuri ale școlilor doctorale 2017-2018 care va fi publicată la pagina http://doctorat.ubbcluj.ro/scolile_doctorale. Formularul planului studiilor universitare de doctorat este publicat la adresa
http://doctorat.ubbcluj.ro/documente/formulare/Planul_studiilor.doc și se completează de către studentul-doctorand numai prin tehnoredactare (la calculator). Apoi se tipărește în 4 exemplare și se depune la directorul școlii doctorale.
Planul studiilor universitare de doctorat se aprobă de către consiliul acelei școli doctorale în care conducătorul de doctorat este titular. După aprobare, toate exemplarele se transmit către secretariatul Institutului de Studii Doctorale în termen de 30 de zile de la data stabilită de Senatul Universității Babeș-Bolyai ca fiind data de înmatriculare a studenților-doctoranzi admiși în urma concursului (înmatricularea este la: 2 octombrie 2017; termenul de depunere la ISD este așadar 1.nov.2017).Pentru obținerea unei legitimații de student-doctorand este necesară transmiterea la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. a unei fotografii proprii, portret, cu rezoluție
bună, în format .jpg. Legitimațiile se eliberează după 1 noiembrie 2017.

Pentru încasarea bursei de doctorat, fiecare student-doctorand va depune la Institutul de Studii Doctorale un document eliberat de una din băncile în care Universitatea
Babeș – Bolyai poate să facă alimentarea contului: Banca Comercială Română (BCR), Bancpost,
Banca Transilvania sau Banca Română de Dezvoltare (BRD). Din document trebuie să reiasă
IBAN al contului curent pe numele studentului-doctorand, în lei. Documentul se poate transmite
și scanat, de preferință în format .pdf, la adresa de e-mail doctorat@ubbcluj.r

La secţiunea Licenţă găsiţi calendarul după care se va desfăşura sesiunea de licenţă iulie 2017, precum şi actele necesare înscrierii la licenţă.

În fişierele ataşate mai jos, precum şi la secţiunea Documente găsiţi programarea examenelor aferente semestrului 2.

I. Pentru sesiunea normală (29 mai - 11 iunie 2017) studenţii trebuie să opteze până în data de 28.05.2017, ora 8:00, pentru una dintre cele două date planificate pentru fiecare examen. Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php). Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.

Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 25 mai 2017 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 26 mai 2017, ora 12:00. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare.

II. Pentru sesiunea de restanţe (12 - 18 iunie 2017) studenţii trebuie să opteze până în data de 11 iunie 2017, ora 8:00, pentru una dintre cele două date planificate pentru fiecare examen. Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor.(http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php). Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.

Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 8 iunie 2017 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 9 iunie 2017, ora 12:00. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare.

Notă:

Conform structurii anului universitar, afişată la secţiunea Documente, pentru materiile aferente anului 4 nu există sesiune de toamnă.

În documentele ataşate mai jos veţi găsi:

Programarea examenelor anului I, sem 1 pentru sesiunea din perioada 23.01.2017 -12.02.2017

Precizări

Studenţii trebuie să opteze până DUMINICĂ în data de 22.01.2017, ora 8,00 pentru una dintre cele două date planificate pentru fiecare examen. Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor.
(http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.

Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 19.01.2017 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 20.01.2017, ora 12. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11