Narcisa ScrobotăSecretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5354
0264-405354
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Burse de performanță ID, sem. 1, 2023-2024

Acordarea burselor de performanţă – extras (vezi Metodologia de acordare a burselor ID-IFR – 2023-2024)

Art. 1. În anul universitar 2023-2024 vor beneficia de burse studenţii înmatriculaţi în anul I, II, III şi IV de studii la forma de învăţământ la distanţă.

Art. 2. Bursele de performanţă se acordă semestrial şi vor avea un cuantum de 600 de lei.

Art. 3. Un student care urmează în paralel un program IF şi unul ID/IFR nu poate primi 2 burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp

Art. 5. Plata burselor se va face printr-un singur transfer, în luna ulterioară celei în care se certifică obţinerea bursei (Vezi calendar – Anexa nr. 2).

Art. 7. Condiţia de bază pentru obţinerea unie burse de performanţă acordată de către UBB prin CFCIDFR este ca studentul să fie „integralist”.

Art. 8. Media minimă pentru obţinerea bursei de performanţă este 8,00 (opt).

Art. 10. Dosarul pentru obţinerea bursei de performanţă:

 • Cerere tip de acordarea bursei (Anexa nr. 3)

 • Copie după actul de identitate (buletin, carte de identitate sau paşaport)

 • Extras de cont deschis pe numele persoanei care solicită bursa, din care să rezulte titularul şi codul IBAN, în original cu semnătura băncii sau extras de cont obţinut prin internet banking.

Dosarul se depune la secretariatul ID al Facultăţii de Drept, atât electronic cât şi fizic. În prima fază, la afişarea listei cu studenţii beneficiari ai bursei de performanţă, studentul depune documentele solicitate semnate şi scanate, în format electronic (vezi formularul).

Dacă studentul declarat bursier nu depune – electronic în prima fază şi apoi fizic la secretariat – în termenul prevăzut de prezenta Metodologie dosarul pentru acordarea bursei de performanţă (conform Anexei 2) îşi pierde dreptul la bursă pentru semestrul în cauză.

Calendar burse sem.1 2023-2024

 • 06-06.03.2024 întocmirea listelor cu mediile potențialilor bursieri

 • 11-15.03.2024 are loc depunerea dosarelor pentru obţinerea bursei de performanţă în varianta electronică: cu semnăturile în original, scanate şi trimise prin e-mail ( id@ law.ubbcluj.ro)

 • 11-22.03.2024 are loc depunerea dosarelor pentru obţinerea bursei de performanţă în original la Secretariatul ID (Facultatea de Drept, s.114)

 • 15.03.2024 – întocmirea listelor centralizatoare privind dosarele depuse

 • 18-20.03.2024 – primirea contestaţiilor. Acestea se depun la secretariat scanat prin email şi fizic (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.">Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 • 22.03.2024 – analiza contestațiilor și afișarea rezoluțiilor contestațiilor

 • 22.03 – 26.03.2024 – depunerea dosarelor pentru obținerea burselor (după contestații) dacă este cazul

 • 02.04 – 04.04.2024 – întocmirea listelor finale cu studenţii bursieri şi transmiterea acestora către CFCIDFR

 • 22.04.2024 – virarea burselor pe carduri

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11