Secretariat

Mihaela Bîlc
0264-405300, int. 5987
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de licență iulie 2023

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de licență:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE;
 2. DECLARAȚIE tip pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării;
 3. DIPLOMA DE BACALAUREAT - în original și copie sau copie legalizată (Pentru studenții care au absolvit studiile în altă țară se prezintă  Actul de echivalare a studiilor);
 4. FOAIA MATRICOLĂ (de la liceu) - în original și copie sau copie legalizată;
 5. CERTIFICATUL DE NAȘTERE - în original și copie sau copie legalizată;
 6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) - în original și copie sau copie legalizată;
 7. CARTEA DE IDENTITATE (cetățenii străini, de ex. din Rep. Moldova, pașaportul) - în original și copie;
 8. ATESTAT/CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ (copie);
 9. FOTOGRAFII (2 foto color, format 3x4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă). Pe verso acestora trebuie trecut numele și prenumele, pe fiecare poză în parte, predate la secretariat într-un plic pe care se trece numele și prenumele studentului.
 10. Dovada ACHITĂRII TAXEI pentru cei care sunt la a treia prezentare la licență sau absolvenții promoţiilor 2020 şi anterioare 2020 (1.000 RON). Taxa se poate achita la Casieria facultății.
 11. LUCRAREA DE LICENȚĂ, în format PDF, se va încărca în formularul electronic de pe site-ul facultății, secțiunea Licență (nu se printează lucrarea).                                          Pentru sesiunea de licență iulie 2023 este obligatorie încărcarea și verificarea lucrărilor în platforma antiplagiat Turnitin.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11