Narcisa ScrobotăSecretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5354
0264-405354
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Selecție Erasmus - 2023-2024

Facultatea de DREPT organizează, în perioada 20-31 martie, PROCESUL DE SELECŢIE pentru mobilități de studiu ERASMUS, care vor fi efectuate în anul universitar 2023-2024

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel: Licență (anii 1-3)și Doctorat care pot candida pentru mobilități pentru semestrul I sau/și II (2023-2024)

CRITERII DE ELIGIBILITATE:
 studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, sau LICENȚĂ (anii 1-3), indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxa”) și formă de învățământ („cu frecvență” sau „la distanță”);
 să dețină un certificat/atestat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează (nivel minim B2), eliberat de o instituție acreditată.  - Lista certificatelor/atestatelor lingvistice acceptate: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf .

Candidații care nu dețin astfel de certificare pot să susțină testarea lingvistică on-line (OLS), oferită de CCI după procesul de selecție.

CALENDARUL procesului de selecție este următorul:

20-31 martie 2023 (in data de 31 martie pana la ora 13) - Depunerea dosarelor de candidatură prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .ATENTIE- DUPA VERIFICAREA  ACTELOR VETI PRIMI NR DE INREGISTRARE PRIN EMAIL.

Luni, 3 Aprilie 2023, ora 10:00 Interviul față în față – la sediul Facultății de Drept- Decanat

4 aprilie 2023 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
4-5 aprilie 2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., a eventualelor contestații
6 aprilie 2023 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție

DOSARUL DE CANDIDATURĂ VA CONȚINE URMĂTOARELE ACTE:


1.Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată-SCANATĂ PDF– poate fi găsită la Secretariatul Erasmus (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site- sectiunea Documente
* Fiecare candidat poate depune cel mult trei dosare de candidaturi concurente. În cazul în care doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare dintre acestea. În acest caz, veți menționa, pe fiecare fișă, ordinea preferințelor, pentru fiecare candidatură în parte.
Precizări:
- Unversitatea sau instituția pentru care aplicați : universitatea dorită ( ex. Trento, Mainz..etc)
- Durata mobilității- 1 semestru (5 sau 6 luni) sau 1 an (9 sau 10 luni)
- Luna de începere :septembrie 2023 sau februarie 2024

2. Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată-SCANATĂ PDF poate fi găsită la Secretariatul Erasmus (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site- sectiunea Documente

3. Copie act de identitate -SCANAT PDF

4. Curriculum Vitae al candidatului -SCANAT PDFredactat în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datat și semnat

5. Scrisoarea de motivaţie a candidatului-SCANATĂ PDF, redactată în limba de studiu din mobilitate sau în limba engleză, datată și semnată
* Fiecare candidat poate depune cel mult trei dosare de candidaturi concurente. În cazul în care doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare dintre acestea.

6. Adeverinţă-SCANATĂ PDF, eliberată de secretariatul facultății (Se solicita de la secretariatul de an) din care să reiasă nr de credite si media generală a semestrul 1

7. Certificat/atestat de competenţă lingvistică pentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2-SCANAT PDF

Sunt exceptați de la această condiție studenții de la linia de studiu maghiară care pleacă în mobilitate la universități din Ungaria
Lista certificatelor/atestatelor lingvistice acceptate: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf
sau
Declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS), oferită de CCI după procesul de selecție, datată și semnată.Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim (B1 /B2), la testarea online;- poate fi găsită la Secretariatul Erasmus (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site- SCANATĂ PDF

STUDENȚII VOR PRIMI PRIN EMAIL CONFIRMAREA ÎNREGISTRĂRII DOSARULUI!

IMPORTANT!!!

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-study-mobilities/procesul-de-selectie-pentru-mobilitati-de-studiu/

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE INFORMAȚIILE DIN DOCUMENTELE ATAȘATE!!

Atașate găsiți:

1. Lista mobilităților ERASMUS pentru anul 2023-2024

2. Anunțul organizării selecției pentru mobilitățile Erasmus

3. Fișa candidatului - obligatoriu de completat

4. Declarația candidatului -  obligatoriu de completat

5. Certificatele de competență lingvistică acceptate 

6. Declarația privind testarea- pentru candidații ce nu dețin certificatele acceptate

Toate informațiile privind programul Erasmus pot fi găsite pe siteul Centrului de Cooperări Internațional https://cci.ubbcluj.ro/ sectiunea Erasmus+

Informatii suplimentare -Simona Maria POP (secretar) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11