simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Disertație februarie 2023

Date disertație FEBRUARIE 2023:


1. ÎNSCRIERI: Luni, 6 februarie–Miercuri, 8 februarie 2023 (ora 11:59 am - la prânz)

 

Înscrierile se vor face online, prin încărcarea documentelor scanate în FORMULARUL DE INSCRIERE https://forms.gle/5xnqgFitrU5A3twm9

 până Miercuri, 8 februarie 2023 (ora 11:59 am - la prânz). Accesul la formularul google se va face cu adresa instituțională.Veți fi considerat înscris la disertație doar doar după primirea confirmării pe emailul instituțional.


2. PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE: FIZIC, la sediul Facultății - Joi, 9 februarie 2023, ora 10,30, sala 113. Componența comisiei poate fi consultată în documentul atașat.

 

ACTE NECESARE- obligatorii - se vor incarca online
Fiecare document va fi scanat in format PDF , astfel incat, la vizualizare sa nu fie necesara rotirea paginii

ACTELE NECESARE:

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB
1. Cerere-tip de înscriere -ATASATA MAI JOS. Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor- -ATASATA MAI JOS. Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
3. Diploma de licenţă (fata verso -format pdf).
4. Certificatul de naștere  (format pdf)
5. Lucrarea de disertatie  (format pdf)
6. Actul de identitate  (format pdf)


Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate
1. Cerere-tip de înscriere
2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor -ATASATA MAI JOS. Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
3.Diploma de bacalaureat  (fata verso -format pdf)
4. Foaia matricolă de la liceu  (fata verso -format pdf)
5. Diploma de licenţă  (fata verso -format pdf)
6 Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă  (fata verso -format pdf)
7. Certificatul de naștere  (format pdf)
8. Lucrarea de disertatie  (format pdf)
9. Actul de identitate - (format pdf)

**Absolventii de master din promotiile mai vechi care doresc sa se inscrie la disertatie sunt rugati sa contacteze secretariatul master!

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2019 şi anterioare 2019- dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11