simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Disertație februarie 2023

Date disertație FEBRUARIE 2023:


1. ÎNSCRIERI: Luni, 6 februarie–Miercuri, 8 februarie 2023 (ora 11:59 am - la prânz)

2. PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE: FIZIC, la sediul Facultății - Joi, 9 februarie 2023

Acte necesare:

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB
1. Cerere-tip de înscriere 
2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor
3. Diploma de licenţă
4. Certificatul de naștere
5. Lucrarea de disertatie
6. Actul de identitate


Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate
1. Cerere-tip de înscriere
2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor ATASATA MAI JOS
3.Diploma de bacalaureat
4. Foaia matricolă de la liceu
5. Diploma de licenţă
6 Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă
7. Certificatul de naștere
8. Lucrarea de disertatie
9. Actul de identitate -pdf

**Absolventii de master din promotiile mai vechi care doresc sa se inscrie la disertatie sunt rugati sa contacteze secretariatul master!

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2019 şi anterioare 2019- dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11