Narcisa ScrobotăSecretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5354
0264-405354
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Selecție Erasmus - 2022-2023- Master, Doctorat, Licenta

Facultatea de DREPT organizează, în perioada 3-13 octombrie 2022, PROCESUL DE SELECŢIE pentru mobilități de studiu ERASMUS, care vor fi efectuate în anul universitar 2022-2023-semestrul 2.
La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel: Doctorat, Master și Licență (anii 2-4) care pot candida pentru mobilități pentru semestrul II (2022-2023)

CRITERII DE ELIGIBILITATE:
 studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la nivel DOCTORAT, MASTER sau LICENȚĂ (anii 2-4), indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxa”) și formă de învățământ („cu frecvență” sau „la distanță”);
 să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență);
 să dețină un certificat/atestat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează (nivel minim B2), eliberat de o instituție acreditată. 

Candidații care nu dețin astfel de certificare pot să susțină testarea lingvistică on-line (OLS), oferită de CCI după procesul de selecție.

CALENDARUL procesului de selecție este următorul:


3-13 octombrie 2022 - Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul Erasmus (parter- biroul P3) de luni până vineri între orele 9-12 sau prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prezentarea programului Erasmus 2022-2023 -întâlnire informativă cu dna prof. Diana Botău - coordonator Erasmus - Luni, 10 octombrie 2022, ora 12:00, sala P6

Interviul de selecție -  14 octombrie 2022, ora 11 la Decanat


14 octombrie 2022 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
14-15 octombrie 2022 Transmiterea în format electronic, prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., a eventualelor contestații
17 octombrie 2022 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție

DOSARUL DE CANDIDATURĂ va conține următoarele acte:
1. Fişa tip a candidatului – poate fi găsită la Secretariatul Erasmus (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site
 Fiecare candidat poate depune cel mult trei dosare de candidaturi concurente. În cazul în care doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare dintre acestea. În acest caz, veți menționa, pe fiecare fișă, ordinea preferințelor, pentru fiecare candidatură în parte.

2. Declaraţia tip a candidatului– poate fi găsită la Secretariatul Erasmus (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site;

3. Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datat și semnat;

4. Scrisoarea de motivaţie a candidatului, redactată în limba de studiu din mobilitate sau în limba engleză, datată și semnată;
Fiecare candidat poate depune cel mult trei dosare de candidaturi concurente. În cazul în care doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare dintre acestea.

5.Adeverinţă , eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă nr de credite, media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, și media ultimului an de studiu- pentru studenții de anii II-IV
Sau
Adeverința de student in care se va nota media de la admitere- pentru studenții la Master - eliberată de secretariatul facultății

6. Certificat/atestat de competenţă lingvistică pentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2; sunt exceptați de la această condiție studenții de la linia de studiu maghiară care pleacă în mobilitate la universități din Ungaria
Lista certificatelor/atestatelor lingvistice acceptate: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf
sau
Declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS), oferită de CCI după procesul de selecție, datată și semnată.Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim (B1 /B2), la testarea online;

ACTELE POT FI DEPUSE LA SECRETARIATUL ERASMUS SAU PRIN EMAIL la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Atașate găsiți:

- ANUNT PRIVIND MOBILITĂȚILE ERASMUS

-MOBILITĂȚILE ERASMUS PENTRU ANUL 2022-2023- sem 2

- fișa candidatului

- declarația

- certificate lingvistice acceptate.

Pentru detalii: lect.dr. Diana Botău (coordonator Erasmus, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ) sau Simona Maria POP (secretar) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Toate informațiile privind programul Erasmus pot fi găsite pe siteul Centrului de Cooperări Internaționale  https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-study-mobilities/

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11