simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

ADMITERE MASTER 2022-2023 -Procedura de înscriere (12-14 septembrie 2022)

CALENDAR ADMITERE MASTER

- Înscrieri – 12-14 septembrie 2022 (până la ora 11 dimineața)- ONLINE https://admitere2022.ubbcluj.ro
- Proba scrisă/ interviu – 15 septembrie 2022- FIZIC 
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 20-22 septembrie 2022 (între orele 9-15)- FIZIC -  Candidatul admis se va prezenta cu dosarul la confirmarea locurilor. Candidatii admisi la Taxa sau candidatii respinsi care solicita redistribuirea pentru un loc la Taxa -  vor achita 900 de lei ( prima transa a taxei de scolarizare)

Înscrierile la admitere vor începe Luni, 12 septembrie 2022, și se vor încheia Miercuri, 14 septembrie 2022, ora 11:00 ( dimineața) ONLINE
- pe formularul Google https://forms.gle/Ln4zgRSd6tyvR9548
și
-pe platforma https://admitere2022.ubbcluj.ro/


Candidații vor oferi date de contact valabile (telefon si email) și iși vor verifica constant emailul ( unde vor primi toate informațiile legate de înscriere). De asemenea , candidații vor verifica în aplicația de înscriere : statusul dosarului, opțiunile comisiei
Inscrierea este considerata VALIDA doar dupa ce primiti statusul de DOSAR INSCRIS pe plaforma de admitere.
LEGITIMATIA DE CONCURs se va primi pe email abia dupa terminarea inscrierilor- Miercuri, 14 septembrie 2022 între orele 16-18. Dacă nu primiți legitimația până miercuri, ora 18, va rog sa ne contatctați pe email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:
La admitere se pot inscrie doar absolvenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:
- durata studiilor de minim 4 ani, nivel licenta
-deținerea un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din conform cerințelor UBB ( certificatele agreate se găsesc la secțiunea Documente)

PAȘI OBLIGATORII PENTRU ÎNSCRIEREA LA MASTER IN CADRUL FACULTĂTII DE DREPT

PASUL 1. Completarea următorului formular Google https://forms.gle/Ln4zgRSd6tyvR9548 cu datele solicitate
si trimiterea lui (submit) până în 14 septembrie (ora 10:00 dimineata).

Se pot alege mai multe specializări, doar in masura in care orele de incepere la examenele de admitere NU SE SUPRAPUN, urmand ca la inscriere sa se achite cate o taxa pentru fiecare specializare.

 PASUL 2. -Înscrierea și încărcarea și trimiterea actelor online pe platforma de admitere -https://admitere2022.ubbcluj.ro/
până Miercuri, 14 septembrie 2022, ora 11:00 ( dimineața)

 Candidatii vor oferi date de contact valabile (telefon si email) si isi vor verifica constant emailul și platforma de înscriere( unde vor primi toate informatiile legate de inscriere)

Procedura de înscriere  pe platformă presupune parcurgerea următorilor paşi:
1. Crearea unui cont pe platforma admiterii https://admitere2022.ubbcluj.ro/ (utilizând adresa de email a candidatului)
2. Validarea contului pe adresa dvs de email
3. Autentificare pe platformă
4. Completarea CU ATENTIE a datelor personal in sectiunea IDENTITATEA TA
5. Completarea studiilor in sectiunile STUDII PREUNIVERSITARE și STUDII UNIVERSITARE
6. Alegerea facultății- FACULTATEA DE DREPT
7. Selectarea opțiunilor dorite ( selectati BUGET si TAXA pentru mai multe sanse, ulterior nu mai se pot face modificari)
8. Incarcarea documentelor solicitate
9. Semnarea electronic a fisei de inscriere ( optiunea Folosesc aceasta semnatura pt cerere)
10. incarcarea fisei de inscriere in Documente pentru specializarea ta.
11. Achitarea taxelor exclusiv Online cu cardul, respectiv incarcarea dovezilor privind reducerea sau scutirea de taxa
12. Trimiterea dosarului.

Dosarul va fi verificat de comisie si veți primi pe platformă datele legate de statusul dosarului precum si la final, legitimatia de concurs ( după finalizarea înscrierilor- miercuri 14 septembrie, INTRE ORELE 16-18.
Legitimația de concurs va fi listată și vă veți prezenta cu ea la examen/interviu

Se pot alege mai multe specializări, doar in masura in care orele de incepere la examenele de admitere NU SE SUPRAPUN, urmand ca la inscriere sa se achite cate o taxa pentru fiecare specializare.
Pentru inscrierea la mai multe specializari (insa doar la specializari a caror ora de incepe a examinarii nu se suprapun) se vor creea 2 dosare , cu acelasi utilizator si se vor incarca de 2 ori toate actele.

Candidații vor încărca în platforma admiterii  următoarelor acte scanate:
1. Fișa tip de înscriere -completată online (https://admitere2022.ubbcluj.ro/) - cu toate informațiile solicitate și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare ( SE GENEREAZĂ DIN PLATFORMA ADMITERII, după completarea datelor personale)
2. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă de la liceu (scanate ambele în același document fata-verso color) sau diploma echivalentă acesteia și foaia matricolă; PDF, JPG, PNG până la 2MB
3. Diploma de licenţă și Suplimentul la diploma sau adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2022)- (scanate fata verso color) - î; PDF, JPG, PNG până la 2MB
4.Certificatul de competenţă lingvistică (OBLIGATORIU pentru toate specializările) (scanat fata verso color) - PDF, JPG, PNG până la 2MB
Competenţa lingvistică este atestată de Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi moderne ale universităţilor acreditate (cu un calificativ corespunzător cel puţin nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţă al Consiliului Europei). Valabilitatea acestui certificat este de doi ani de la data emiterii. Certificatele acceptate sunt afișate in sectiunea Documente
Sunt valabile de asemenea şi certificatele internaţionale
Pentru candidaţii, care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulaţie internaţională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulaţie internaţională, nu este necesară prezentarea certificatului de competenţă lingvistică. Certificatul de competenţă lingvistică poate fi echivalat cu un act care atestă un stagiu în străinătate de minim 6 luni, în învăţământ sau cercetare
5. Certificatul de naştere scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
6. Actul de identitate scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
7. Adeverinţa medicală (scanată color) eliberată de cabinetele şcolare sau medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru admitere; PDF, JPG, PNG până la 2MB
8. TAXA de admitere -250 de lei ( taxă de înscriere -220 lei+taxă de procesare -30 lei) - plata se va face online, cu CARDUL pe platforma de admitere.
Informații suplimentare taxe:
- beneficiază de reducerea taxei de admitere ( se va achita doar taxa de procesare de 30 lei) următoarele categorii : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar ( vor atașa o adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxa de înscriere)
- beneficiază de scutirea de taxă de admitere următoarele categorii : candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament ( vor atașa acte doveditoare pentru scutirea de taxă de admitere)
- taxa de admitere odată plătită nu se returnează

9. Alte acte (scanate), dacă este cazul:
- Pentru candidații care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare DE MASTER - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă)
- Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada depunerii actelor pentru echivalarea studiilor și adeverința de echivalare a notelor. Candidații cu studii universitare în străinătate, dar cu cetățenie și domiciliu în România vor trebui să își echivaleze studiile înainte de înscriere .
Detalii legate de echivalare puteți obține:
- de la Centrul de Cooperări Internațional al UBB - CORINA TODEA - Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023 / E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- cetățenii din Republica Moldova -pașaportul moldovenesc,

ACTE SUPLIMENTARE în funcţie de specializarea masteratului
1. Curriculum vitae (format Europass):
- în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
- în limba română sau engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

- în limba franceză– pentru specializarea Drept privat comparat
2.. Scrisoarea de intenţie :
-în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
-în limba engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor (maximul 3000 de caractere incluzând spaţiile)
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

- în limba franceză– pentru specializarea Drept privat comparat
3. Scrisoare de recomandare atestând cunoașterea de catre angajator, coordonator, persoana decident in organizaţia la care s-a desfaşurat voluntariatul etc. a calitatilor personale si profesionale ale candidatului, care trebuie exemplificate. Trebuie sa provina din afara mediului universitar clujean şi alte documente suport, considerate ca oferind avantaj competitiv candidatului - pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor. -
4. Suplimentul la diploma sau Foaia matricolă din cei 4 ani de studiu- pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor
5. Alte acte relevante (publicații, participări la conferințe, competiții ) - pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11