Desfășurarea activităților didactice în sem. al II-lea al anului universitar 2021-2022

Conform Hotărârii Consiliului Facultății de Drept, din data de 15 septembrie 2021, precum și a Hotărârilor CA a UBB din 7 septembrie și a Senatului UBB nr.102 din 14 septembrie 2021, activitatea didactică în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 se va desfășura după scenariul 2, prezență fizică și online, în funcție de specificul programelor de studiu,de infrastructură și de condițiile epidemiologice, după cum urmează:

Nivel licență:
a) Cursuri obligatorii 1 serie față în față, în limita locurilor permise în sală (1 m pătrat de student), cealaltă serie online (sau hibrid dacă titularul are mijloace tehnice de a ține cursul online și cu unii studenți în sală).
b) Seminare - față în față, 25% din formațiile de lucru în sistem online, procent care poate fi majorat doar la solicitarea studenților.
c) Cursurile opționale și seminarele aferente se pot desfășura, la alegerea titularului, față în față / online / hibrid ( dacă titularul are mijloace tehnice de a ține cursul online și cu unii studenți în sală) în funcție de numărul de studenți înscriși.

Nivel master:
a) Activitatea se va desfășura online, cu excepția programelor de master Drept Privat al Uniunii Europene (în limba maghiară) și Științe penale și criminalistică, care se vor desfășura exclusiv față în față.

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11