simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere MASTER 2021-2022 - formalitati inscriere- 6 septembrie-8 septembrie (ora 10 am)

Informații admitere MASTER (  intre orele 9-14) exclusiv la nr de telefon 0264450443

Informatii despre statusul inscrierii dvs puteti vizualiza in contul de pe platforma de admitere - https://admitere2021.ubbcluj.ro/ .

Inscrierea este considerata VALIDA doar dupa ce primiti statusul de DOSAR INSCRIS pe plaforma de admitere/

Legitimatia de concurs se va primi pe email abia dupa terminarea inscrierilor, dar pana atunci o veti putea vizualiza in contul de pe platforma ( dupa ce v-a fost procesata inscrierea)

Inscrierile online la master se pot face pana miercuri 8 septembrie 2021, ora 10:00 (dimineața)

PAȘI OBLIGATORII pentru înscrierea la master in cadrul Facultătii de Drept

Precizări  :1.  Absolvenții Facultății de Drept UBB se vor înscrie la admitere OBLIGATORIU cu adresa de email institutională (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), iar la participarea la probele Online se vor conecta cu aceeași adresă.

2. Absolvențiilor altor facultăți sau universități  care vor candida la specializările unde admiterea se va desfășura online li se va genera un user instituțional în 8 septembrie după finalizarea înscrierilor. Adresa instituționala se va primi pe adresa de email de la înscriere.

PASUL 1. Completarea următorului formular Google

 https://forms.gle/ZWQARvHJknoghDYGA

cu datele solicitate si trimiterea lui (submit) până în 8 septembrie (ora 09:00 dimineata). 

*Se pot alege mai multe specializări, doar in masura in care orele de incepere la examenele de admitere NU SE SUPRAPUN, urmand ca la inscriere sa se achite cate o taxa pentru fiecare specializare. 

Absolvenții Facultății de Drept UBB se vor înscrie la admitere OBLIGATORIU cu adresa de email institutională (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

 

PASUL 2.  - OBLIGATORIU -Înscrierea și încărcarea actelor online la următoarea adresă -https://admitere2021.ubbcluj.ro/ 

Înscrierile la admitere vor începe Luni, 6 septembrie 2021, ora 10:00 (dimineața) și se vor încheia miercuri 8 septembrie 2021, ora 10:00 (dimineața).

Candidatii vor oferi date de contact valabile (telefon si email) si isi vor verifica constant emailul  și platforma de înscriere( unde vor primi toate informatiile legate de inscriere)

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor paşi 

1. Creearea unui cont pe platforma admiterii https://admitere2021.ubbcluj.ro/ (utilizați adresa de email a candidatului)**Absolvenții Facultății de Drept UBB se vor înscrie la admitere OBLIGATORIU cu adresa de email institutională (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)
2. Validarea contului pe adresa dvs de email.
3. Autentificarea pe platforma
4. Completarea CU ATENTIE a datelor personal in sectiunea IDENTITATEA TA 
5. Completarea studiilor  in sectiunile STUDII PREUNIVERSITARE și STUDII UNIVERSITARE
6. Alegerea facultății- FACULTATEA DE DREPT
7. Selectarea opțiunilor dorite ( selectati BUGET si TAXA pentru mai multe sanse, ulterior nu mai se pot face modificari)
8. Incarcarea  documentelor solicitate
9. Semnarea  electronic a fisei de inscriere ( optiunea Folosesc aceasta semnatura pt cerere)
10. Descarcarea, verificarea si incarcarea fisei de inscriere in Documente pentru specializarea ta.
11. Achitarea taxelor online cu cardul sau incarcarea dovezii platii (in cazul ordinelor de plata), respectiv incacarea dovezilor privind reducerea sau scutirea de taxa
12. Trimiterea dosarului.

Dosarul va fi verificat de comisie si veți primi pe email datele legate de statusul dosarului precum si la final, legitmatia de concurs.

Legitimația de concurs va fi listată și vă veți prezenta cu ea la examen ( in cazul probelor scrise).

Pentru inscrierea la mai multe specializari (insa doar la specializari a caror ora de incepe a examinarii nu se suprapun) se vor creea 2 dosare , cu acelasi utilizator si se vor incarca de 2 ori toate actele.

Candidații vor încărca în platforma admiterii scan-uri color ale următoarelor acte:

1. Cerere de înscriere -completată online (la linkul mai sus menționat) -cu toate informațiile solicitate și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare
2. Diploma de bacalaureat- (scanata fata verso color)
3. Foaia matricolă (liceu); ((scanata fata verso color)
4. Diploma de licenţă sau adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2021)- (scanate fata verso color)
5 Suplimentul la diploma - (scanate fata verso colo) -ÎN CAZUL ABSOLVENȚILOR 2021 NU ESTE NECESAR
6.Certificatul de competenţă lingvistică (OBLIGATORIU pentru toate specializările) (scanat fata verso color)
Competenţa lingvistică este atestată de Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi moderne ale universităţilor acreditate (cu un calificativ corespunzător cel puţin nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţă al Consiliului Europei). Valabilitatea acestui certificat este de doi ani de la data emiterii. Certificatele acceptate sunt afișate in sectiunea Documente
Sunt valabile de asemenea şi certificatele internaţionale
Pentru candidaţii, care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulaţie internaţională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulaţie internaţională, nu este necesară prezentarea certificatului de competenţă lingvistică. Certificatul de competenţă lingvistică poate fi echivalat cu un act care atestă un stagiu în străinătate de minim 6 luni, în învăţământ sau cercetare
7. Certificatul de naştere (scanat color)
8. Cartea de identitate (scanat color)
9 Adeverinţă medicală tip emisă în 2021 (scanata color)
10. TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei
Taxa de procesare în valoare de 30 lei este obligatorie şi nereturnabilã.
Taxa de înscriere este de 220 lei
Pentru achitatarea taxei recomandăm plata online pe platforma de admitere. În cazul exceptionale, taxa se poat achita prin ordin de plată (prin orice bancă comercială din România), în contul IBAN al Universităţii "Babeş-Bolyai", nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu specificaţia obligatorie : numele candidatului și Facultatea de Drept- CUI: 4305849 ;

Îm cazul plății la bancă se va încărca ordinul de plată sau extrasul de cont
** Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar. Aceștia vor achita doar taxa de procesare de 30 de lei
***Sunt scutiți de la plata taxei de admitere: candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament

Observații: taxa de admitere odată plătită nu se returnează

13. Alte acte (scanate), dacă este cazul:

- Pentru candidații care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare DE MASTER - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă)

- Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada depunerii actelor pentru echivalarea studiilor și adeverința de echivalare a notelor
CANDIDAȚII CU STUDII ÎN STRĂINĂTATE, dar cu cetățenie și domiciliu în România vor trebui să își echivaleze studiile înainte de înscriere .
Detalii legate de echivalare puteți obține:
- de la Centrul de Cooperări Internațional al UBB - CORINA TODEA - Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023 / E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105 /Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- cetățenii din Republica Moldova -pașaportul moldovenesc,

- candidații căsătoriți vor încarca certificatul de căsătorie

ACTE în funcţie de specializarea masteratului
13. Curriculum vitae (format Europass):
- în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
- în limba română sau engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
14. Scrisoarea de intenţie :
-în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
-în limba engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor (maximul 3000 de caractere incluzând spaţiile)/
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
15. Scrisoare de recomandare atestând cunoașterea de catre angajator, coordonator, persoana decident in organizaţia la care s-a desfaşurat voluntariatul etc. a calitatilor personale si profesionale ale candidatului, care trebuie exemplificate. Trebuie sa provina din afara mediului universitar clujean şi alte documente suport, considerate ca oferind avantaj competitiv candidatului - pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor. -

16. Suplimentul la diploma sau Foaia matricolă din cei 4 ani de studiu- pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor - N CAZUL ABSOLVENȚILOR 2021 a Facultății de Drept a UBB NU ESTE NECESARA

17. Alte acte relevante (publicații, participări la conferințe , competiții ) - pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11