simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere, sesiunea septembrie 2021 - nivel licenta

Pentru anul universitar 2021-2022, sesiunea SEPTEMBRIE, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: română

– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi

- ID (învăţământ la distanţă)

LOCURI SCOASE LA CONCURS, pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2021:

I. IF (învăţământ cu frecvenţă):

1. BUGET- rural -(candidați absolvenți de licee situate în mediul rural) - 1 loc

2. TAXĂ - maghiari- 13 locuri

II. ID (învăţământ la distanţă) - taxă - 103 locuri

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021:

6 (ora 9:00) - 8 septembrie 2021 (ora 10:59)- înscrieri
9 septembrie 2021 - proba scrisă (ora 13,00)
10 septembrie 2021 - afişarea rezultatelor
13 septembrie 2021 - depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
13 - 15 sept. 2021 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate
15 septembrie 2021 - afişarea rezultatelor finale

CRITERII DE SELECȚIE

- o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere, care va avea loc la Cluj-Napoca, în sistem faţă în faţă;

- media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

CRITERII DE DEPARTAJARE:

1. media de testul de raționament logic

2. media de la bacalaureat la proba scrisă de limba romănă

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor paşi ( exclusiv in perioada 6-8 septembrie)

1. Creearea unui cont pe platforma admiterii https://admitere2021.ubbcluj.ro/ (utilizați adresa de email a candidatului)
2. Validarea contului pe adresa dvs de email.
3. Autentificare pe platforma
4. Completarea CU ATENTIE a datelor personal la IDENTITATEA TA (oferiți un nr de telefon valid, al candidatului)
5. Completați studiile la STUDII POSTUNIVERSITARE și alte situații (daca e cazul)
6. Alege Facultatea- FACULTATEA DE DREPT
7. Selectează opțiunile dorite
8. Incarca documentele solicitate
9. Semneaza electronic fisa de inscriere ( nu uita sa selectezi optiunea Folosesc aceasta semnatura pt cerere)
10. Descarca, verifica si incarca si fisa de inscriere in Documente pentru specializarea ta.
11. Achitare taxe online cu cardul
12. Trimite dosarul

Dosarul va fi verificat de comisie si veți primi pe email datele legate de statusul dosarului precum si la final, legitmatia de concurs.

MAILUL CU LEGITMAȚIA DE CONCURS VA FI LISTATĂ și VĂ VEȚI PREZENTA CU EA LA EXAMEN

!!!!!!IMPORTANT

Candidații care doresc să susțină testul de raționament logic in LIMBA MAGHIARĂ vor completa acest document https://docs.google.com/document/d/1uONpmqGbiak_kiUt_gKL3Ed0P0xp45q90y2pMBLhlrg/edit?usp=sharing

și îl vor încărca la secțiunea Documente pentru specializarea ta !!!!!

ÎNSCRIEREA SE VA FACE EXCLUSIV ONLINE

ACTE NECESARE:

Candidații vor încărca în platforma admiterii scanări ale următoarelor acte:

1. Cerere de înscriere -completată online (la linkul mai sus menționat) -cu toate informațiile solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare și departajare) și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare

Vă rugăm completați cu atenție cererea de înscriere, cu toate datele necesare și opțiunile deoarece ulterior nu se pot face modificări. În privința opțiunilor se impun următoarele precizări:
- marcați opțiunile în ordinea dorită (ex…buget,taxă, învățământ la distanță) pentru a vă maximiza sanșele de reușită
-candidații care au studiat anul 1 sau toti anii la buget la o altă specializare/facultate pot alege exclusiv opțiunile de taxă și învățământ la distanță
- candidații care optează pe locurile din mediul rural pot alege Locuri pentru mediul rural, precum și restul opțiunilor (ex…buget,taxă, învățământ la distanță)
- candidații care optează pe locuri destinate celor proveniți din sistemul de protecție socială și romilor pot candida exclusiv pe acest tip de loc. Ierarhizarea lor se va face la nivelul UBB
-candidații din Republica Moldova, fără cetățenie română și domiciliu în România pot candida exclusiv pentru locurile cu taxă sau învățământ la distanță
2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă(scanate ambele în același document fata verso color) sau diploma echivalentă acesteia - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat și foaia matricolă; PDF, JPG, PNG până la 2MB
3. certificatul de naştere scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
4. actul de identitate - scanat color PDF, JPG, PNG până la 2MB
5. acolo unde este cazul, certificatul de căsătorie scanat color
6. adeverinţa medicală tip (scanata color) eliberată de cabinetele şcolare sau medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru admitere; PDF, JPG, PNG până la 2MB

7. Dovada achitării taxei de înscriere

TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei
Taxa de procesare în valoare de 30 lei este obligatorie şi nereturnabilã.
Taxa de înscriere este de 220 lei
Pentru achitatarea taxei recomandăm plata online pe platforma de admitere. În cazul exceptionale, taxa se poat achita prin ordin de plată (prin orice bancă comercială din România), în contul IBAN al Universităţii "Babeş-Bolyai", nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu specificaţia obligatorie : numele candidatului și Facultatea de Drept- CUI: 4305849 ;

Îm cazul plății la bancă se va încărca ordinul de plată sau extrasul de cont

În cazul plății online,pe platforma UBB se va încărca mailul de confirmare a plății

8. ALTE ACTE ,după caz: 

a) pentru studenţii sau foştii studenţi care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student sau de fost student (buget/taxă) 

b)adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar) precum și acte doveditaore pentru scutirea de taxa de admitere (cazul candidaților orfani de ambii părinți și tinerilor proveniți din centrele de plasament) 

c) Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada echivalării studiilor. Pentru echivalare, va trebui să vă adresați Centrului de Cooperări Internaționale al UBB (https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php )
De asemenea, pentru echivalarea notelor obţinute în străinătate pentru admiterea nivel licenţă la Facultatea de Drept va rugăm să vă adreșati secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105
Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

d).Pentru cetățenii din Republica Moldova - vor depune pașaportul moldovenesc și actul de identitate din Moldova.

Având în vedere situația actuală și posibile modificări ce pot apărea pe parcurs, vă sfătuim să urmăriți constant siteul facultăți, secțiunea admitere pentru toate datele actualizate!

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11