simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Update-Admitere MASTER 2021-2022 -programare examene, criterii admitere, calendar, locuri

IMPORTANT!

Rezultatele vor fi afișate exclusiv cu numărul de legitimație primit și nu nominal, ca atare păstrați legitimația de concurs pentru a vă putea identifica pe liste!

Având în vedere situația actuală și posibile modificări ce pot apărea pe parcurs, vă sfătuim să urmăriți constant siteul facultăți, secțiunea admitere pentru toate datele actualizate!

PROGRAMAREA EXAMENELOR/INTERVIURILOR (date în curs de actualizare)

1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT - examen ONLINE, în limba română, (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional), scris, 27 de grile (cu 3 variante de răspuns, din care una sigur corectă), timp de lucru 1 oră. Ora examenului: 9:00, cu obligația candidaților de a se loga cel târziu la 8:30, pentru verificarea identității. Vă rugăm să aveți la dvs legitimația de concurs ( se va primi pe email, după înscriere). Procedura de examen este afisata mai jos.


2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ  examen SCRIS ( cu prezența fizică a candidaților), în limba română), timp de lucru 2 ore. Ora examenului: 9:00, cu obligația candidaților de a se prezenta la sala cel târziu la 8:30, pentru verificarea identității. Vă rugăm să aveți la dvs legitimația de concurs ( se va primi pe email, după înscriere)

În contextul măsurilor adoptate la nivel național pentru reducerea riscurilor de răspândire a infecției cu noul Coronavirus, candidații vor avea asupra lor măști de protecție. Pe durata desfăşurării probei se interzice candidaților să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.


3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR - interviu ONLINE, în limba română, (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional). Ora interviului - 9:00 . Vă rugăm să aveți la dvs legitimația de concurs ( se va primi pe email, după înscriere)


4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE- interviu ONLINE, în limba maghiara, (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional). Ora interviului -  08:30 Vă rugăm să aveți la dvs legitimația de concurs ( se va primi pe email, după înscriere)


5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR -interviu ONLINE, în limba engleză, (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional). Ora interviului - 11:00. Vă rugăm să aveți la dvs legitimația de concurs ( se va primi pe email, după înscriere).

6. DREPT PRIVAT COMPARAT -interviu ONLINE, în limba franceză, (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional). Ora interviului - 9:00 Vă rugăm să aveți la dvs legitimația de concurs ( se va primi pe email, după înscriere)

SPECIALIZĂRI MASTER:

1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE, limba maghiară, 2 semestre, învățământ cu frecvență
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR, limba engleză, 2 semestre, învățământ cu frecvență

6. DREPT PRIVAT COMPARAT, limba franceză ,2 semestre, învățământ cu frecvență

CRITERII DE ADMITERE:
• La specializărea „Instituţii de drept privat”, admiterea se va face pe baza unei probe ONLINE, în limba română, (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional), scris, 27 de grile (cu 3 variante de răspuns, din care una sigur corectă), timp de lucru 1 oră.

• La specializărea „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe SCRISE, (cu prezenta fizica a candidatului) în limba română, din tematica afişată. Examenul va cuprinde subiecte de teorie și spețe. 
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu ONLINE(50% pondere în evaluare) *informații despre modalitatea de susținere se vor afișa ulterior (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional),
• La specializarea"Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu ONLINE în limba maghiară (pe baza unei tematici)(pe platforma Google, prin logare cu contul institutional),
• La specializarea " Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor” - admiterea constă într-un interviu ONLINE în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură  (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional),

• La specializarea " Drept privat comparat”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba franceză  ONLINE(proba lingvistică obligatorie notată cu ADMIS/RESPINS)

Examinările online se vor desfășura pe platforma G Suite for Education iar examenul scris la specializarea Stiinte Penale si Criminalistica la sediul Facultatii de Drept.

Absolvenții Facultății de Drept UBB se vor înscrie la admitere OBLIGATORIU cu adresa de email institutională (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), iar la participarea la probele Online se vor conecta cu aceeași adresă.

Absolvenții altor facultăți sau universități  care vor candida la specializările unde admiterea se va desfășura online vor solicita OBLIGATORIU, în perioada 1- 6 septembrie , ora 23:59 generarea unui user instituțional. Solicitarea se va face la adresa de email simona.pop@law.ubbcluj.ro, cu precizarea numelui si prenumelul complet .

Criteriul de departajare :

media obţinută la examenul de licenţă.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA -  sunt afișate în secțiunea Documente.

IMPORTANT !

- LA ADMITERE SE POT INSCRIE DOAR ABSOLVENŢII AVÂND DURATA STUDIILOR DE MINIM 4 ANI, NIVEL LICENTA si care dețin UN CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ din cele agreeate de UBB (lista peste afișată la secțiunea documente).

- IMPORTANT - Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

CALENDARUL ADMITERE MASTER, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021:

- Înscrieri – 6 septembrie (de la ora 9:00) - 8 septembrie 2021 (pana la ora 10 dimineata)
- Proba scrisă/ interviu – 9 septembrie 2021
- Afişarea rezultatelor – 11 septembrie 2021
- Perioadă de contestaţii – 11-12 septembrie 2021
- Soluţionarea contestaţiilor – 13 septembrie 2021
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 13 septembrie  (de la ora 10:00)  --15 septembrie 2021 (pana la ora 10 dimineata
- Afişarea rezultatelor finale - 15 septembrie 2021

- Depunerea dosarelor la sediul facultății - 16-17 septembrie (9-14 - cu programare online ) și 20-23 septembrie  (9-14 - cu programare online)

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL 2021-2022

1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT în limba română - buget - 27, taxă - 13
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ  în limba română -buget -27 , taxă -13
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR în limba română- buget - 26, taxă -14
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE în limba maghiară- buget - 11 , taxă -29
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR în limba engleză- buget - 21, taxă -19

6. DREPT PRIVAT COMPARAT în limba franceză- buget - 5, taxă -35

TAXE

Taxa de şcolarizare: 3600 lei

Taxa de admitere este de 250 lei

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor paşi:
a) Încărcarea actelor la următoarea adresă https://admitere2021.ubbcluj.ro/ (pana in 8 septembrie ora 10:00 -dimineata)
b) Achitarea taxelor de înscriere şi procesare (220 lei +30 lei)ONLINE
c) Validarea dosarului de către comisia de admitere
d) Susţinerea probelor de admitere

ÎNSCRIEREA SE VA FACE EXCLUSIV ONLINE

ACTE NECESARE:

Candidații vor încărca în platforma admiterii scanări ale următoarelor acte:

1. Cerere de înscriere -completată online (la linkul mai sus menționat) -cu toate informațiile solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare și departajare) și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare
2. Diploma de bacalaureat- (scanata fata verso color)
3. Foaia matricolă (liceu); ((scanata fata verso color)
4. Diploma de licenţă sau adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2021)- (scanate fata verso color)
5 Suplimentul la diploma - (scanate fata verso colo) -ÎN CAZUL ABSOLVENȚILOR 2021 NU ESTE NECESAR
6.Certificatul de competenţă lingvistică (OBLIGATORIU pentru toate specializările) (scanat fata verso color)
Competenţa lingvistică este atestată de Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi moderne ale universităţilor acreditate (cu un calificativ corespunzător cel puţin nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţă al Consiliului Europei). Valabilitatea acestui certificat este de doi ani de la data emiterii. Certificatele acceptate sunt afișate  in sectiunea Documente
Sunt valabile de asemenea şi certificatele internaţionale
Pentru candidaţii, care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulaţie internaţională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulaţie internaţională, nu este necesară prezentarea certificatului de competenţă lingvistică. Certificatul de competenţă lingvistică poate fi echivalat cu un act care atestă un stagiu în străinătate de minim 6 luni, în învăţământ sau cercetare
7. Certificatul de naştere (scanat color)
8. Cartea de identitate (scanat color)
9 Adeverinţă medicală tip emisă în 2021 (scanata color)
10. Dovada plăţii taxelor de admitere, inclusiv dovada scutirii sau reducerii de taxă, dacă este cazul  (scanate color)
* TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei formată din taxa de procesare -30 lei și taxa de înscriere de 220 lei
** Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar. Aceștia vor achita doar taxa de procesare de 30 de lei 
***Sunt scutiți de la plata taxei de admitere: candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament 

Observații: taxa de admitere odată plătită nu se returnează


13. Alte acte (scanate), dacă este cazul:

- Pentru candidații care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare DE MASTER - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă)

- Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada depunerii actelor pentru echivalarea studiilor și adeverința de echivalare a notelor 
CANDIDAȚII CU STUDII ÎN STRĂINĂTATE, dar cu cetățenie și domiciliu în România vor trebui să își echivaleze studiile înainte de înscriere .
Detalii legate de echivalare puteți obține:
- de la Centrul de Cooperări Internațional al UBB - CORINA TODEA - Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023 / E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105 /Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- cetățenii din Republica Moldova -pașaportul moldovenesc,

- candidații căsătoriți vor încarca certificatul de căsătorie

ACTE în funcţie de specializarea masteratului
13. Curriculum vitae (format Europass): 
- în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
- în limba română sau engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
14. Scrisoarea de intenţie : 
-în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
-în limba engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor (maximul 3000 de caractere incluzând spaţiile)/
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
15. Scrisoare de recomandare atestând cunoașterea de catre angajator, coordonator, persoana decident in organizaţia la care s-a desfaşurat voluntariatul etc. a calitatilor personale si profesionale ale candidatului, care trebuie exemplificate. Trebuie sa provina din afara mediului universitar clujean şi alte documente suport, considerate ca oferind avantaj competitiv candidatului - pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor. -

16. Suplimentul la diploma sau Foaia matricolă din cei 4 ani de studiu- pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor. 

NU ESTE NECESARĂ pentru absolvenții 2021- Facultatea de Drept UBB

17. Alte acte relevante (publicații, participări la conferințe , competiții ) - pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11