simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere 2020 nivel licență- specializări,criterii, locuri, cifra de școlarizare

Pentru admiterea 2020-2021, nivel licență înscrierea candidaților și confirmarea locurilor se face ONLINE.

Pentru anul universitar 2020-2021, Facultatea de Drept organizează admitere la SPECIALIZAREA DREPT : 4 ani; linia de studiu: română

– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi

- ID (învăţământ la distanţă)

CIFRA DE ŞCOLARIZARE aprobată PENTRU ANUL 2020-2021

I. IF (învăţământ cu frecvenţă):

1. BUGET - români - 150 locuri

- maghiari -21 locuri

- rural -(candidați absolvenți de licee situate în mediul rural)- 6 locuri

2. TAXĂ - români - 336 locuri

- maghiari -24 locuri

II. ID (învăţământ la distanţă) - taxă -100 locuri

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2020:

9 (ora 9:00 ) -15 iulie 2020  (ora 12:00)- înscrieri 

16 iulie 2020 - afişarea rezultatelor

17 iulie 2020 -depunerea contestațiilor și soluționarea acestora

18-23 iulie 2020 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate

24 iulie 2020 - afişarea rezultatelor finale

CRITERII ADMITERE:

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultăţii din data de 8 mai 2020, admiterea la Facultatea de Drept, pentru anul universitar 2020-2021, se va desfăşura sub forma unui concurs de dosare, după următoarele criterii de admitere:

Criterii de selecţie pentru absolvenţii de liceu:
- Media generală la examenul de bacalaureat

1. Criterii de departajare pentru absolvenţii de liceu:
a. Nota examenului scris la limba și literatura română obţinută la examenul de bacalaureat

b. Media generală a anilor de studiu din liceu

Candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale și candidaților care care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premiul I la olimpiadele şcolare naţionale li se va recunoaşte la înscriere nota 10 (zece) din oficiu la examenul de bacalaureat.

TAXA DE ȘCOLARIZARE -3600 lei/an

 ACTELE NECESARE

 

1. Fișa de înscriere - se obține după completarea formularului de înscriere online
2. Declaraţia de autenticitate a actelor – se găsește în secțiunea Documente
3. Diploma de bacalaureat/ diploma echivalentă cu aceasta ori adeverinţă de absolvire
4. Foaia matricolă (liceu);
5. Certificatul de naştere 
6. Carte de identitate,
7. Adeverinţă medicală tip emisă în 2020 
8. Dovada plăţii taxelor de admitere
* TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei
Taxa de procesare în valoare de 30 lei este obligatorie şi nereturnabilã.
Taxa de înscriere este de 220 lei
Plata taxei se poate face online, prin ordin de plată (prin orice bancă comercială din România), în contul IBAN al Universităţii "Babeş-Bolyai", nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu specificaţia obligatorie : numele candidatului și Facultatea de Drept- CUI: 4305849 ;
Pentru candidații care nu dețin un cont bancar românesc, contul în care se va putea face plata se va comunica la cerere ,prin trimiterea unui email la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
** Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar. Aceștia vor achita doar taxa de procesare de 30 de lei 
***Sunt scutiți de la plata taxei de admitere: candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament 
9. Pentru candidații care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă)
10. Pentru candidații care au obţinut premiul I la olimpiade naţionale, respectiv premiile I, II, III, menţiune la olimpiadele internaţionale – diploma obţinută
11. Pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei romilor (25 locuri pe UBB) - o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și cerere înscriere admitere etnie rromă – se găsește în secțiunea Documente
12. Pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială care optează pentru locurile rezervate lor (10 locuri pe UBB) - documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie și cerere înscriere, se găsește în secțiunea Documente 
13. Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada depunerii actelor pentru echivalarea studiilor și adeverința de echivalare a notelor 
14. Alte acte - cetățenii din Republica Moldova vor încarca și pașaportul moldovenesc

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11