simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Confirmarea si redistribuirea locurilor - nivel licenta 18-19 septembrie 2019

PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI

 

-CONFIRMAREA LOCULUI - candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca, în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 să declare în scris dacă ocupă locul pentru care au fost admişi. În caz contrar îşi pierd locul câştigat prin concurs.
• candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate vor depune diploma de bacalaureat în original la confirmarea locului şi vor semna fişa de confirmare, în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
• pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă, confirmarea este validată de achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii şi semnarea fişei de confirmare,
în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.

 

-REDISTRIBUIREA LOCULUI în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
Candidaţii declaraţi admişi pe un loc cu taxă/buget şi care doresc ocuparea unui loc bugetat /taxa pot cere redistribuirea conform opţiunilor exprimate în fişa de înscriere. Aceştia au posibilitatea:
- fie să işi confirme locul la taxa/buget şi să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa.
-fie să renunţe la locul ocupat şi să să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa
În cazul în care se solicita redistribuirea pe un loc de taxă este necesară achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii.

 

PENTRU CANDIDAŢII RESPINŞI

 

REDISTRIBUIREA locurilor -în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
-CANDIDAŢII RESPINŞI CU POSIBILITATEA DE REDISTRIBUIRE (DOAR cei care au obţinut minim nota 5,00 la proba scrisă) POT CERE REDISTRIBUIRE, DOAR PENTRU OPŢIUNILE EXPRIMATE INIŢIAL ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE
1. Candidaţii, care şi-au exprimat opţiunea numai pentru locurile bugetate – nu vor trebui să achite taxa, doar să semneze fişa de redistribuire în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
2.Candidaţii care şi-au exprimat opţiunea şi pentru locurile cu taxă vor trebui să achite prima tranşă 900 lei la casieria facultăţii si să semneze fişa de redistribuire la secretariat, în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.

In cazul in care nu sunteti admis dupa redistribuire, transa de 900 lei se va restitui!

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11