simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere 2018, nivel licenţă, sesiunea de toamnă

ADMITERE 2018- nivel licenţă – sesiunea de toamnă

Având în vedere procentul de locuri rămase neocupate, Facultatea de Drept va organiza o a doua sesiune de admitere pentru :

- forma de învăţământ – la distanţă - taxa

- forma de învăţământ – cu frecvenţă, maghiari- taxa

- forma de învăţământ – cu frecvenţă, candidații absolvenți de licee situate în mediul rural -buget. Aceștia se vor putea înscrie pe locurile rămase disponibile la nivel de Universitate ( 73 de locuri disponibile pe toate universitatea) urmând procedura de înscriere și examen prevăzută mai jos

Calendarul admiterii:.
10-12 septembrie 2018 înscrieri, între orele 9-12 – biroul 307,etaj 3
13 septembrie 2018 proba scrisă- ora 14,00
14 septembrie 2018 afişarea rezultatelor
15 septembrie 2018 depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
17 -19 septembrie 2018 confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate, între orele 9-12– biroul 307,etaj 3
20 septembrie 2018 afişarea rezultatelor finale

Număr de locuri scoase la concurs:

- Invăţământ la distanţă- 52 locuri, cu taxă
- Invăţământ cu frecvenţă, MAGHIARI - 7 locuri, cu taxă

-Invăţământ cu frecvenţă, candidații absolvenți de licee situate în mediul rural -buget. Aceștia se vor putea înscrie pe locurile rămase disponibile la nivel de Universitate ( 73 de locuri disponibile pe toate universitatea)

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 2018

1. diploma de bacalaureat- în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat în copie şi originalul pentru a fi legalizată la facultate;
2. certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate ;
3. copie simplă act de identitate;
4. certificatul de căsătorie în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate (daca este cazul) ;
5. adeverinţă medicală tip (în original);
6. două fotografii tip buletin de identitate (3/4);
7. dovada plăţii taxelor de admitere– chitanţe;
8. pentru cei care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă) ;
9. adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai BCU, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum şi copiii personalului didactic (în activitate);
10. dosar plic.

În acest an înscrierea la concursul de admitere presupune parcurgerea următorilor paşi :
2. Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă : law.ubbcluj.ro/admitere.
3. Achitarea taxelor de înscriere şi procesare (220+30 lei).
4. Validarea dosarului de către comisia de admitere .

- Completarea fişei presupune crearea unui cont de utilizator pe acest site şi introducerea de către dvs. a datelor solicitate în formular, date care vor fi folosite în continuare de către comisia de admitere la validarea dosarului Dvs.

- Achitarea acestor taxe se va face la sediul facultăţii la ghişeul pentru plaţi taxe - parter.
La achitarea taxelor vă veţi prezenta cu buletinul de identitate şi o puteţi face doar după ce aţi completat formularul electronic!

- Vă veţi prezenta apoi în faţa comisiei de admitere cu dosarul conţinând actele necesare inclusiv chitanţa de plată a taxelor, care va valida dosarul în faţa dvs. şi va lista fişa de înscriere şi legitimaţia de concurs. Va trebui să semnaţi fişa de înscriere care va rămâne la comisie.
Odată cu primirea legitimaţiei de concurs sunteţi înscris la concursul de admitere.
Vă dorim succes!
TAXA DE STUDII –3600 lei/an de studiu

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11