Programul Euro 200

Dosarele complete se pot depune până în data de 21 aprilie 2017, între orele 9-12, la Secretariatul general (Str. M. Kogălniceanu, nr. 1, sala 110) la d-na Teofana Nicoară, secretarul Comisiei Euro 200. 

Legislaţia şi calendarul de desfăşurare a progamului pot fi consultate pe portalul dedicat: http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/ 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11