simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

REZULTATE FINALE - Admiterea la studii universitare de licenţă a cetăţenilor străini de origine etnică română se găsesc mai jos, în documentele ataşate. 

Attachments:
Download this file (Etnici admisi.pdf)Etnici admisi.pdf[ ]40 kB
Download this file (Etnici respinsi.pdf)Etnici respinsi.pdf[ ]181 kB

Afişat, astăzi 25 iulie 2019, ora 18,20.

Ataşat, regăsiţi soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele la testul de raţionament logic din cadrul concursului de admitere, sesiunea iulie 2019.

PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI


-CONFIRMAREA LOCULUI - candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca, în perioada 25-26 și 29-30 iulie 2019, orele 8,30-14,00 să declare în scris dacă ocupă locul pentru care au fost admişi. În caz contrar îşi pierd locul câştigat prin concurs.
• candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate vor depune diploma de bacalaureat în original la confirmarea locului şi vor semna fişa de confirmare, în perioada 25-26 și 29-30 iulie 2019, orele 8,30-14,00 la secretariat, birourile P1,P2,P3.
• pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă, confirmarea este validată de achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii şi semnarea fişei de confirmare,
în perioada 25-26 și 29-30 iulie 2019, între orele 8,30-14,00 la secretariat, birourile P1,P2,P3.


-REDISTRIBUIREA LOCULUI în perioada 25-26 și 29-30 iulie 2019, între orele 8,30-14,00.
Candidaţii declaraţi admişi pe un loc cu taxă/buget şi care doresc ocuparea unui loc bugetat /taxa pot cere redistribuirea conform opţiunilor exprimate în fişa de înscriere la secretariat, birourile P1,P2,P3. Aceştia au posibilitatea:
- fie să işi confirme locul la taxa/buget şi să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa.
-fie să renunţe la locul ocupat şi să să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa
În cazul în care se solicita redistribuirea pe un loc de taxă este necesară achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii.

PENTRU CANDIDAŢII RESPINŞI


REDISTRIBUIREA locurilor - în perioada 25-26 și 29-30 iulie 2019 orele 8,30-14,00
-CANDIDAŢII RESPINŞI CU POSIBILITATEA DE REDISTRIBUIRE (DOAR cei care au obţinut minim nota 5,00 la proba scrisă) POT CERE REDISTRIBUIRE, DOAR PENTRU OPŢIUNILE EXPRIMATE INIŢIAL ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE
1. Candidaţii, care şi-au exprimat opţiunea numai pentru locurile bugetate – nu vor trebui să achite taxa, doar să semneze fişa de redistribuire la secretariat, birourile P1,P2,P3.
2.Candidaţii care şi-au exprimat opţiunea şi pentru locurile cu taxă vor trebui să achite prima tranşă 900 lei la casieria facultăţii si să semneze fişa de redistribuire la secretariat, birourile P1,P2,P3.

In cazul in care nu sunteti admis dupa redistribuire, transa de 900 lei se va restitui! 

 

DOSARELE DE LA ADMITEREA 2019 SE POT RIDICA PERSONAL PE BAZA ADEVERINŢEI DE ÎNSCRIERE, DE LUNI PÂNĂ VINERI, ÎNTRE ORELE 9-12, DE LA DECANAT

 

CERERILE DE CAZARE  pentru ANUL I se depun în perioada 25-26 si 29-30 iulie 2019 la secretariat, sălile P1, P2 şi P3 (parter), între orele 8:30-14:00

DOSARELE pentru CAZARE pe criteriul SOCIAL ŞI MEDICAL pentru anul I se vor depune în perioada 2 - 13 septembrie 2019,la secretariat, între orele 09:00-12.00.
La CRITERIUL SOCIAL se încadrează studenţii bugetaţi ale căror familii nu realizează în cele 3 luni (mai, iunie, iulie) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (1.263 lei).
La CRITERIUL MEDICAL se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558 din 1998, anexa ii, art. 8, lit. C.

Actele necesare pentru cazarea pe caz social/medical  se găsesc îm documentul atașat.

Informații despre cămine puteți găsi pe siteul UBB - https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/campus/spatii_cazare

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11