Afişier general secretariat

În această secţiune se vor publica anunţurile şi evenimentele care privesc toţi anii de studii. Consultaţi regulat acest afişier împreună cu cel al anului dvs. de studii.

Studenţii (an IV) care provin din mediul rural şi fac parte din grupul ţintă în cadrul Proiectului SPiC - Studenţi în Practică pentru o viitoare carieră, pot opta pentru o subvenţie în acest semestru.

Ataşat, regăsiţi Regulamentul pentru acordarea acestor subvenţii, documentele pe care trebuie să le conţină dosarul, cererea tip şi anexele 7 şi 11, precum şi Lista celor care provin din mediul rural.

Dosarele se depun in perioada 5 - 15 martie 2019, la Decanatul facultăţii între orele 9-12.

I.BURSĂ SPECIALĂ ACORDATĂ COPIILOR PERSOANELOR AFECTATE DE EXPLOZIA DE LA EXPLOATAREA MINIERĂ PETRILA (conform H.G. 1467/2008), RESPECTIV EXPLOATARE MINIERĂ URICANI (conform H.G. 100/ 2011)

Studenţii care se încadrează în această categorie pot să-şi depună la secretariatele de an în perioada 1 – 7 martie 2019, între orele 9-12, o cerere însoţită de copie după C.I., după H.G. şi după certificatul de deces al părintelui.

 

II. PENTRU SUBVENŢIILE DE CAZARE DOSARELE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

- adeverinţa din care să rezulte statutul de student bugetat şi că a promovat anul de studiu precedent depunerii cererii;
- dovada că studentul are vârsta până la 29 de ani;
- dovada că a depus cerere de cazare şi nu a primit cazare în căminele studenţeşti;
- dovada că provine din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
- copie după contractul de închiriere a unui spaţiu de locuit altul decât cel din căminele studenţeşti.

 

Perioada de depunere a dosarelor: 1 – 7 martie 2019, între 9-12, la secretariatele de an.

 

Ataşat, Comunicat al Facultăţii de Drept privitor la OUG nr. 7/2019

Attachments:
Download this file (Comunicat pt. OUG 7.pdf)Comunicat pt. OUG 7.pdf[ ]89 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11