Afişier general secretariat

În această secţiune se vor publica anunţurile şi evenimentele care privesc toţi anii de studii. Consultaţi regulat acest afişier împreună cu cel al anului dvs. de studii.

În data de 15 și 16 august secretariatul este închis.

În perioada 01-25 august 2019 casieria facultății este închisă!

CERERILE DE REÎNMATRICULARE, ÎNTRERUPERE DE STUDII, RELUAREA STUDIILOR, MOBILITATE (= transfer ) şi PRELUNGIREA STUDIILOR se vor depune la secretariat, în perioada 9 - 20 septembrie 2019, între orele 9:00-12:00.


Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.

PRECIZĂRI:


1. În cazul PRELUNGIRII STUDIILOR:

După cei 4 ani de studii , studenții care mai au examene restante (dar au cel puțin 30 de credite pe anul IV – 2018-2019) pot solicita prelungirea studiilor pentru 1 an. Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăşi numărul total al anilor de studiu (respectiv 4).
NEDEPUNEREA CERERII PÂNĂ LA DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2019, ORA 12,00 DUCE LA EXMATRICULAREA STUDENTULUI.

2. În cazul EXMATRICULĂRII/REÎNMATRICULĂRII:


Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai", în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi".
Astfel, studenţii care în anul IV, 2018-2019 nu au acumulat minim 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi vor fi exmatriculați.
Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei CERERI DE REÎNMATRICULARE.
De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 20 septembrie 2019 vor fi exmatriculaţi.
- taxa de reînmatriculare este de 200 de lei.

3. În cazul CERERILOR DE MOBILITATE(= transfer) (în 2 exemplare),se vor depune la secretariat, în perioada 9 - 20 septembrie 2019, între orele 9:00-12:00.
Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.
PRECIZĂRI:

Transferul la Invatamant la distanta se poate solicita in perioada 9 - 20 septembrie 2019, între orele 9:00-12:00.

În cazul mobilităţii (transferului) la alta facultate:  
Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai", în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai" acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiu.
Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până la sfârșitul penultimului an de studii (respectiv în anii 2 şi 3), la aceeași specializare.
Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.
Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai", în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, anexat mai jos.
- pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei.
- pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 100 lei.
Pe lângă cererea de transfer studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară sau o foaie matricolă.

4. În cazul reluării studiilor:
- studenţii care îşi reiau studiile, în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii. Pentru anul universitar 2019-2020 taxa de şcolarizare este de 3600 lei.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11