simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Şcoala doctorală DREPT

Afişierul şcolii doctorale.

Susținere publică de teză de doctorat - 28 noiembrie 2019, 15:00, Amfiteatrul Aurelian Ionașcu
Autorul tezei de doctorat: ZLATI Michail George Rudolf

Titlul tezei de doctorat: Accesul neautorizat la un sistem informatic, frauda și falsul informatic

COMISIA DE DOCTORAT

Președinte:
Prof. univ. dr. STRETEANU Florin (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BOGDAN Sergiu (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. ROTARU RADU Cristina (Universitatea din București)
Prof. univ. dr. CIOCLEI Valerian (Universitatea din București)
Conf. univ. dr. CHIRIȚĂ Radu (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

Pentru cursul Etica cercetării științifice, obligatoriu în semestrul 1, va avea loc o întâlnire cu prof.dr Paul Vasilescu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) -marți, 22 octombrie 2019, ora 12:00 în sala 115.

Selecția se adresează studenților aflați în anii de studiu II, III, IV nivel licență, master și doctorat.

MOBILITĂȚILE SE VOR DESFĂȘURA ÎN SEM 2 AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020, având durata de 4,5/5 luni!

Calendar de desfășurare a selecției- mobilități Erasmus
Depunerea dosarelor: 15-25 octombrie 2019, de luni până vineri, între orele 9-12 la secretariatul Erasmus al Facultății de Drept, biroul P3 (dna Simona -Maria POP)

Interviul de selecție : 29 octombrie 2019, ora 9:00, Decanat.

Afișarea rezultatelor: 30 octombrie 2019.

Compunerea dosarelor pentru interviu:
- fișa candidatului (formular-tip, document atașat)
- declaraţie pe proprie răspundere (document atașat);
- copie simplă după carte de identitate;
- situaţia şcolară (se solicită de la Institutul de Studii Doctorale);
- adeverinţă de student doctorand (se solicită de la Institutul de Studii Doctorale)

-  copie simplă - diploma de licență și diplomă de master
- certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.)(dosarul poate fi completat cu acest document ulterior) ;
- CV european în limba în care candidatul intenţionează să studieze;
- o scrisoare de motivare a candidaturii, redactată în limba în care candidatul intenţionează să studieze.

În cazul în care doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare.

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitata Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, in cazul in care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV), dintr-un interviu cu comisia de selecţie.

 Pentru detalii: Simona Maria POP (secretar Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Atașate veți găsi:

- lista mobilităților pentru semestrul II (2019-2020)

- fișa candidatului

-declarația pe proprie răspundere

Informații despre programul Erasmus -https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

Susținere publică de teză de doctorat - 13 septembrie 2019, 12:00, sala 113
Autorul tezei de doctorat: Nemeti Dan

Titlul tezei de doctorat: PRINCIPIILE ȘI EFECTELE PUBLICITĂȚII IMOBILIARE COMPARATE CU DREPTUL GERMAN

COMISIA DE DOCTORAT

Președinte:
Conf. univ. dr. ROȘIORU Felicia Cătălina (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. VASILESCU Paul (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. SFERDIAN Irina (Universitatea de Vest din Timișoara)
Prof. univ. dr. DINCĂ Răzvan (Universitatea din București)
Conf. univ. dr. POPESCU Dan Andrei (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

 

Susținere publică de teză de doctorat - 13 septembrie 2019, 14:00, sala 113

Autorul tezei de doctorat: JOREA Dorin
Titlul tezei de doctorat: VOINȚA EFICIENTĂ JURIDIC

COMISIA DE DOCTORAT

Președinte:
Conf. univ. dr. POPESCU Dan Andrei (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. VASILESCU Paul (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. LE FICHANT Françoise (Université de Nantes, Franta)
Referenți:
Prof. univ. dr. BUCHER Charles - Edouard (Université de Nantes, Franta)
Prof. univ. dr. UNGUREANU Carmen - Tamara (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Conf. univ. dr. TEC Lavinia - Maria (Universitatea de Vest din Timișoara)

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerile-publice-ale-tezelor-de-doctorat/?an=2019&luna=0&facultate=12&domeniu=0

Subcategorii

Facultatea de Drept oferă posibilitatea de a pregăti doctoratul în următoarele domenii:

Drept civil
Drept comercial
Drept penal
Drept procesual penal
Drept penal special
Drept roman
Drept administrativ
Criminalistica

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT:
Prof. dr. Mircea Bob
Prof. dr. Radu N. Catană
Prof. dr. Dacian Dragoş
Prof. dr. Gheorghiţă Mateuţ
Prof. dr. Florin Streteanu
Prof. dr. Paul Vasilescu
Prof. dr. Ioana Vasiu
Prof. dr. Ionuţ Popa
Prof. dr. Sergiu Bogdan
Conf. dr. Ovidiu Podaru
Conf.dr. Sorin Alămoreanu

Consiliul Şcolii Doctorale Drept

Informații despre admiterea la doctorathttps://law.ubbcluj.ro/index.php/admitere/admitere-doctorat

Regulamentul Școlii Doctorale , Planul de învățământ, orarul se află în secțiunea Documente.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11