simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Master

Examene master -sesiunea iunie 2018

 Contracte in dreptul consumului:

Examen - presesiune: 5 iunie ora 16.00, sala 211
                -sesiune: 22 iunie 2018, ora 11, sala 107

Metodologia expertizelor criminalistice - 15 iunie 2018

Drept executional penal -  14.06.2018 - sala P6

                                         - 22.06.2018.- sala P6

                                     Restante: 26.06.2018- sala P6

Dreptul urbanismului 
16 iunie 2018 de la 10:00 sala 106
30 iunie 2018 de la 10:00 sala 111

Probleme ale fiscalităţii naţionale şi europene

16 iunie 2018- sala 111

25 iunie 2018- sala 107

Dreptul unional al concurenţei - 15 iunie 2018, ora 15, sala 106

Disertație iulie și septembrie 2018

I. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ÎN SESIUNEA DE VARA (pentru specializările: Instituții de drept privat, Științe penale și criminalistică, Dreptul european și național al afacerilor, Drept privat al UE) va avea loc după următorul calendar:

1. Înscrieri: 2-4 iulie 2018 - la secretariatul master, biroul P3, între orele 9-12
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 5 iulie 2018

 

II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ÎN SESIUNEA DE TOAMNĂ (exclusiv pentru specializarea ICBL) va avea loc după următorul calendar:

1. Înscrieri: 4- 5 septembrie 2018 - la secretariatul master, biroul P3, între orele 9-12
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 6 septembrie 2018

 

Acte necesare înscrierii la disertaţie :

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)

- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

- diploma de licenţă în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată; Pentru studentii care au deja diploma in original la dosar, se va face copie la secretariat

- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- o copie a cartii de identitate

- un exemplar din lucrarea de disertatie (varianta tipărită, copertata)

- un exemplar din lucrarea de disertatie-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)

- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului")Pentru studentii care au deja aceste actele in original la dosar, se va face copie la secretariat

 

- diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului") Pentru studentii care au deja aceste actele in original la dosar, se va face copie la secretariat

 

- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- o copie a actului de identitate

- un exemplar din lucrarea de disertatie (varianta tipărită, copertata)

- un exemplar din lucrarea de disertatie-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2015 şi anterioare 2015 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

Legitimații călătorie tren

Conform adresei nr. 6630/25.04.2018 primită de la Ministerul Educației Naționale, toți studenții, indiferent de vârstă, de la forma de învățămâmant cu frecvență,  beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern pe baza unei legitimații emise de secretariat.

 

 

Evaluare cursuri Master-sem II (2017-2018)

În perioada 30 aprilie 2018 – 20 mai 2018 studenţii sunt rugaţi să EVALUEZE cursurile la care au participat.

Evaluarea se face prin intermediul opţiunii Evaluare cursuri de pe Pagina personală şi este anonimă.

Această evaluare are un scop statistic şi va contribui la îmbunătăţirea activităţii didactice.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11