simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Master

Cererile-tip pentru burse DE PERFORMAŢĂ sau DE MERIT vor fi depuse la secretariatul Master, biroul P3 în perioada 2-20 octombrie 2017,  de luni până vineri,  între orele 12,00-14,00.

Criteriul de acordare va fi media de admitere la masterat.

Formularul se găseşte ataşat mai jos.

CERERILE ŞI DOSARELE pentru BURSELE SOCIALE şi MEDICALE se vor depune la secretariatul Master, biroul P3 în perioada 2-20 octombrie 2017, de luni până vineri, între orele 12,00-14,00.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:
1) orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.
2) studenții bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 2) celor care suferăde diabet, 3) boli maligne, 4) sindromuri de malabsorbţie grave, 5) insuficienţă renală cronică, 6) astm bronşic, 7) epilepsie, 8) cardiopatii congenitale,9) hepatită cronică, 10)
glaucom, 11) miopie gravă, 12) boli imunologice, 13) boli rare, 14) tulburări din spectrulautist,15) boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 16) surditate,17) fibroză chistică,18) cei infestaţi cu virusul HIV sau 18) bolnavi de SIDA, 19) cei cu handicap locomotor,
20) spondilită anchilozantă sau 21) reumatism articular şi cu orice alte 21) boli cronice studenți integraliști care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.
3) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie (sau venitul minim garantat în plată),
calculat ca medie a veniturilor nete a celor trei luni

VENITUL MAXIM ADMIS: 1065 LEI.

Actele pentru dosarele de bursă socială/medicală sunt ataşate mai jos.

Important!

Datorită unor erori tehnice contractele de studii vor trebuie RECOMPLETATE, începând cu data de azi, 09.10.2017, ora 16,00. Toate datele completate înainte de aceasta dată au fost şterse.

CONTRACTELE de ŞCOLARIZARE  în 2 exemplare se vor lua şi completa la secretariatul master, biroul P3 în perioada 2-13 octombrie 2017, între orele 9-12!

 

Pentru completarea CONTRACTELOR de STUDII se vor urma următorii paşi:

1. se acceseaza pagina personală - http://law.ubbcluj.ro/privarea/ începând cu data de 9octombrie 2017, ora 16

2. se vor completa materiile obligatorii şi opţionalele  atât pe semestru 1, cât şi pe semestrul 2 (câte un opţional de sem 1 - din cele de pe orar+ câte un opţional de sem 2)

3. studentul se va prezenta la la secretariatul master, biroul P3 pentru validarea si semnatarea contractului în forma lui finală (la secretariat nu se pot face modificări)în perioada 10-20 octombrie 2017, între orele 9-12!

 

 

După validarea contractului NU se mai pot face modificări!

 

În documentele afişate mai jos veţi găsi ORARUL pentru specializările:

- INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT

- ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ

- DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR

şi  pentru Modulul pedagogic

Pentru Dreptul privat al UE şi ICBL orarul întâlnirilor va fi comunicat prin email.

Adeverinţele de disertatie aferente sesiunii iulie 2017 se pot ridica personal de către absolventi de la Secretariatul MASTER, pe baza cărţii de identitate sau prin mandatar (cu procură autentificată la notar) în perioada 14 -28 iulie sau după data de 1 septembrie, între orele 9-12

Toţi absolvenţii trebuie să completeze fişa de lichidare în vederea ridicării actelor în original din dosarul de la facultate. (formularul tipizat al fişei de lichidare se găseşte la secretariat)în perioada 14 -28 iulie sau după data de 1 septembrie, între orele 9-12 .

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11