simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Master

Modificarea opţionalelor de semestrul 2

Opţionalele se pot modifica exclusiv în perioada 26 februarie -2 martie 2018, prima săptămână de şcoală.

Pentru modificare se va face o cerere care se va aduce la secretariat în perioada 26 februarie -2 martie 2018. 

Cererile-tip pentru burse DE PERFORMANŢĂ sau DE MERIT vor fi depuse la secretariatul master (biroul P3), în perioada 26.02.2018 - 16.03.2018, de luni până vineri, între orele 09.00-12.00.

a. În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:
1. publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii ştiinţifice în semestrul precedent (a se vedea b. Evaluarea activității extracurriculare a studentului candidat la obținerea
bursei - pagina 8 din regulamentul de burse);

Pentru a putea fi departajați conform acelui criteriu va trebui să depuneți, alături de cererea de bursă luată de la secretariat sau de pe site, și un dosar conținând documente care să ateste activitățile voastre care s-ar încadra pe acel text.-termen limită -vineri 16 martie

Documentele justificative pot fi depuse copie certificată de către solicitant pentru conformitate. În cazul publicațiilor, este suficientă dovada publicării materialului sau cuprinsul publicației, alături de un site unde ar putea fi verificat documentul (dacă este cazul). Oricum, în cazul în care comisia va considera oportun, va putea solicita conținutul întregului material științific.
2. media pe semestrul precedent; în cazul studenților din anul I, nivel master
semestrul I, media de admitere la programul masteral este echivalentul
mediei pe semestrul precedent;

CERERILE ŞI DOSARELE pentru BURSELE SOCIALE şi MEDICALE se vor depune la Casierie(parter), în perioada 26.02.2018 - 16.03.2018, de luni până vineri, doar între orele 9.00-12.00.

VENITUL MAXIM ADMIS: 1.097,34 LEI.

În fişierul ataşat găsiţi actele pe care trebuie să le conţină dosarele de bursă socială sau medicală.

Attachments:
Download this file (Anunt_burse_semestrul_2.pdf)Anunt_burse_semestrul_2.pdf[ ]121 kB

În planul de învățământ la nivelul master este prevazută disciplina -Elaborarea lucrării de disertație. Pentru aceasta disciplină va trebui sa aduceți la secretariatul Master o cerere conținând titlul lucrării de disertație și numele profesorului coordonator. Aceasta cerere se va contrasemna de profesorul coordonator.

Termenul de predare al acestor cereri - 27 aprilie 2018.

Organizarea examenului de disertaţie în sesiunea de vara va avea loc după următorul calendar:

1. Înscrieri: 2-4 iulie 2018 - la secretariatul master, biroul P3, între orele 9-12
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 5 iulie 2018

 Acte necesare înscrierii la disertaţie :

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)
- diploma de licenţă în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- copie legalizată a certificatului de naştere
- un exemplar din lucrarea de disertaţie (varianta tipărită + format electronic – pe CD - în format doc, docx, odt sau rtf)
- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)
- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului")
- diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului")
- copie legalizată a certificatului de naştere
- un exemplar din lucrarea de disertaţie (varianta tipărită + format electronic – pe CD - în format doc, docx, odt sau rtf)
- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

 

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2015 şi anterioare 2015 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11