スーパーコピー時計 スーパーコピー財布 スーパーコピーバッグ ブランドコピー時計
スーパーコピーヴィトン ブランドコピー コピーブランド
Master

simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Master

Eliberare adeverinţe de disertaţie

Adeverinţele de disertatie aferente sesiunii iulie 2017 se pot ridica personal de către absolventi de la Secretariatul MASTER, pe baza cărţii de identitate sau prin mandatar (cu procură autentificată la notar) în perioada 14 -28 iulie sau după data de 1 septembrie, între orele 9-12

Toţi absolvenţii trebuie să completeze fişa de lichidare în vederea ridicării actelor în original din dosarul de la facultate. (formularul tipizat al fişei de lichidare se găseşte la secretariat)în perioada 14 -28 iulie sau după data de 1 septembrie, între orele 9-12 .

Cereri prelungire de studii master 2017-2018

CERERILE DE PRELUNGIRE DE STUDII se vor depune la secretariat, în perioada 11 - 19 septembrie 2017, între orele 9:00-12:00.

Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.

PRECIZĂRI:
- Studenţii de la master care în anul 2016-2017 nu şi-au promovat toate examenele (dar au acumulat minim 30 de credite) pot depune CERERE DE PRELUNGIRE de STUDII în perioada 11-19 septembrie 2017. Prelungirea de studiilor se aprobă pentru 1 an universitar, iar toate examenele restante sau diferenţele vor trebui achitate.
- Studenţii de la master care în anul 2016-2017 NU AU ACUMULAT MINIM 30 DE CREDITE își pot continua studiile doar în condiţiile promovării examenului de admitere.
- Studenţii de la master care au fost exmatriculaţi în anii precedenţi pot fi exmatriculaţi doar în condiţiile promovării examenului de admitere!

Attachments:
Download this file (Cerere Prelungire Studii Master.pdf)Cerere Prelungire Studii Master.pdf[ ]25 kB

Disertaţie septembrie 2017-pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor

Organizarea examenului de disertaţie pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor

1. Înscrieri: 14-15 septembrie 2017 - la secretariatul master, biroul P3, între orele 9-12
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 18 septembrie 2017

 

Acte necesare înscrierii la disertaţie :

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)
- diploma de licenţă în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- copie legalizată a certificatului de naştere
- un exemplar din lucrarea de disertaţie (varianta tipărită + format electronic – pe CD - în format doc, docx, odt sau rtf)
- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)
- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului")
- diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului")
- copie legalizată a certificatului de naştere
- un exemplar din lucrarea de disertaţie (varianta tipărită + format electronic – pe CD - în format doc, docx, odt sau rtf)
- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

Rezultate disertaţie - 07.07.2017

Ataşate veţi găsi rezultatele la disertaţie - sesiunea iulie 2017.

Absolvenţii de master vor trebui să semneze şi să completeze fişa de lichidare pentru eliberarea actelor în original aflate la dosarintre orele 9-12 (până la sfârşitul lunii iulie sau din luna septembrie ).

În urma disertaţiei se va elibera o adeverinţă care va înlocui diploma de master. Această adeverinţă se va elibera personal sau prin procură legalizată la o dată ce va fi comunicată ulterior, intre orele 9-12 (până la sfârşitul lunii iulie sau din luna septembrie )

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11