simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Master

În atenţia studenţilor de la masteratul Dreptul afacerilor

Întrebări la disciplina "Dreptul european al concurenţei"

- sesiunea de reexaminare –

1. Analizaţi pe baza jurisprudenţei instanţei europene prevederile art. 101 alin. (1) lit. d) din TFUE. (1 punct)

2. Având în vedere prevederile punctului 30 din Comunicarea Comisiei privind priorităţile acesteia în aplicarea art. 82 din Tratatul CE (actualul art. 102 din TFUE) la practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor dominante (JO seria C nr. 45 din 24.02.2009), se poate stabili o paralelă între prevederile acestui punct 30 şi prevederile art. 101 alin. (3) din TFUE ? (2 puncte)

3. Realizaţi o paralelă între prevederile art. 2 alin. (1) din Regulamentul nr. 139/2004 (JO seria L nr. 24 din 29.01.04) şi prevederile art. 101 alin. (3) din TFUE. (2 puncte)

4. Explicaţi prevederile art. 2 alin. (3) din Regulamentul nr. 139/2004. (1 punct)

5. Explicaţi prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 139/2004. (1 punct)

6. Analizaţi comparativ competenţele de investigaţie ale Comisiei potrivit prevederilor Regulamentului nr. 1/2003 şi potrivit prevederilor Regulamentului nr. 139/2004. (2 puncte)

Răspunsurile la întrebări se transmit prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până cel mai târziu în data de 29 iunie 2017, ora 12.

Disertaţie iulie 2017

Organizarea examenului de disertaţie în anul universitar 2016-2017 va avea loc după următorul calendar:

1. Înscrieri: 3 iulie-6 iulie 2017 - la secretariatul master, biroul P3, între orele 9-12
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 7 iulie 2017

Important : calendarul de mai sus NU este valabil pentru specializarea DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR, masteranzii de la aceasta specializare urmând a susţine disertaţia în luna septembrie 2017!!

Acte necesare înscrierii la disertaţie :

Burse -semestrul 2, 2016-2017

Lista finală a burselor aferente semestrului 2, anul universitar 2016-2017  a fost afişată la http://law.ubbcluj.ro/index.php/secretariat.

Toţi studenţii care beneficiază de bursă trebuie să depună la Serviciul Social al UBB (str. I.C. Brătianu nr. 14) un extras de cont pe numele lor, deschis la una dintre băncile cu care UBB-ul are conventie, respectiv BT, BRD, OTP, BCR sau BancPost. Studenţii au posibilitatea de a transmite extrasul de cont scanat pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Anunţ - burse semestrul 2 (2016 - 2017)

Termenul de depunere a cererilor de burse şi a dosarelor de bursă socială se prelungeşte până la data de 24 martie 2017 (inclusiv).

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11