Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Afişier licenţă

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de licenţă.

Organizarea examenului de licenţă în anul universitar 2016-2017 va avea loc după următorul calendar:

1.Înscrieri: 26 iunie – 30 iunie 2017 (la Secretariatul anului 4 - biroul P1)
2.Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 3 iulie 2017
3.Contestaţii la barem: 4 iulie 2017
4.Soluţionarea contestaţiilor la barem: 4 iulie 2017
5.Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 5 iulie 2017
6.Depunerea contestaţiilor: 6 iulie 2017
7.Afişarea rezultatelor finale: 6 iulie 2017
8.Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 7 iulie 2017

Actele necesare pentru înscrierea la licenţă sunt următoarele:

- cererea tip de înscriere (formularul se găseşte la secretariat);
- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- o copie a cărţii de identitate (studenţii străini vor depune o copie a paşaportului, precum şi traducerea autorizată a certificatului de naştere);
- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- 2 fotografii color format 3x4 (tip buletin), realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă;
- un exemplar din lucrarea de licenţă (varianta tipărită + format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);
- o copie a certificatului de competenţă lingvistică;
- declaraţia pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de licenţă depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor (formularul se obţine de la secretariat);

PENTRU CEI CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA LICENŢĂ sau ABSOLVENŢII promoţiilor 2014 şi anterioare 2014 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON).

 

Diplomele de licenţă - sesiunea iunie 2016 se eliberează de la biroul Acte de Studii al UBB (str. Universitătii 7-9), tel. 0264405300, interior 5113, de luni până vineri , între orele 9-12.

Documente necesare pentru eliberarea actelor de studii:

- Carte de identitate sau paşaport valabile (în original) şi certificat de naştere (în original);

Pentru actele de studii prevăzute cu "Loc pentru fotografie": 2 fotografii color, format 3x4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă (numai în cazul în care nu au fost depuse la facultate);

Atenţie: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.

Pentru eliberarea diplomei de finalizare a studiilor (licenţă, masterat, doctorat), absolvenţii vor completa un chestionar de evaluare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor UBB.

Informatii suplimentare : http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/acte_studii.php

Adeverinţele de licenţă - sesiunea februarie 2017, se eliberează pentru studenţii de la forma de învăţământ cu frecvenţă, începând de vineri 10.02.2017, la secretariatul anului I, în intervalul orar 9-12. 

Actele în original depuse la dosar (diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu) se ridică în baza fişei de lichidare.

Attachments:
Download this file (rezultate comisia 1.pdf)Comisia 1[ ]956 kB
Download this file (rezultate comisia 2.pdf)Comisia 2[ ]701 kB
Download this file (rezultate comisia 3.pdf)Comisia 3[ ]870 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11