narcisa2Secretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Secretariat învățământ la distanță

Eliberare certificate de competență lingvistică martie 2017

Certificatele de competenţă lingvistică, emise în urma testării din luna martie 2017, pot fi ridicate de la Decanatul Facultăţii de Drept, începând cu data de 16 mai 2017, de luni până vineri, între orele 9:00 - 12:00, pe baza cărţii de identitate.

Programarea examenelor pentru sesiunea de vară, anul IV ID

Pentru sesiunea de vară, studenţii trebuie să opteze până în data de 28.05.2017, ora 8,00 pentru una din cele două date planificate pentru fiecare examen. Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)
Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă. Neplata transelor scadente si a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 25.05.2017 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.
Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 26.05.2017, ora 12. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată si nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare.

Notă:

Conform structurii anului universitar (an IV), afişată la secţiunea Documente, pentru materiile aferente anului 4 nu există sesiune de toamnă.

Attachments:
Download this file (Examene_vara_an_IV.pdf)Examene an IV sesiunea de vara[ ]67 kB

Acte necesare pentru înscrierea la licență sesiunea iulie 2017

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICENŢĂ:

1.- cererea tip de înscriere (formularul se găseşte la secretariat);

2.- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

3.- certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă e cazul);

4.- o copie a cărţii de identitate (studenţii străini vor depune o copie a paşaportului, precum şi traducerea autorizată a certificatului de naştere);

5.- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

6.- 2 fotografii color format 3x4 (tip buletin), realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă;

7.- un exemplar din lucrarea de licenţă (varianta tipărită + format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);

8.- o copie a certificatului de competenţă lingvistică;

9.- declaraţia pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de licenţă depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor (formularul se obţine de la secretariat);

PENTRU CEI CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA LICENŢĂ sau ABSOLVENŢII promoţiilor 2014 şi anterioare 2014 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON).

Attachments:
Download this file (Dosar_inscriere_licenta_iulie_2017.pdf)Acte inscriere licenta iulie 2017[ ]109 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11