narcisa2Secretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Secretariat învățământ la distanță

Acte necesare pentru înscrierea la licență sesiunea iulie 2017

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICENŢĂ:

1.- cererea tip de înscriere (formularul se găseşte la secretariat);

2.- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

3.- certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă e cazul);

4.- o copie a cărţii de identitate (studenţii străini vor depune o copie a paşaportului, precum şi traducerea autorizată a certificatului de naştere);

5.- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

6.- 2 fotografii color format 3x4 (tip buletin), realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă;

7.- un exemplar din lucrarea de licenţă (varianta tipărită + format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);

8.- o copie a certificatului de competenţă lingvistică;

9.- declaraţia pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de licenţă depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor (formularul se obţine de la secretariat);

PENTRU CEI CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA LICENŢĂ sau ABSOLVENŢII promoţiilor 2014 şi anterioare 2014 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON).

Attachments:
Download this file (Dosar_inscriere_licenta_iulie_2017.pdf)Acte inscriere licenta iulie 2017[ ]109 kB

Calendarul examenului de licență sesiunea Iulie 2017

Organizarea examenului de licenţă în anul universitar 2016-2017 va avea loc după următorul calendar:

Date licenţă iunie-iulie 2017:

  1. Înscrieri: 26 iunie – 30 iunie 2017
  2. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 3 iulie 2017
  3. Contestaţii la barem: 4 iulie 2017
  4. Soluţionarea contestaţiilor la barem: 4 iulie 2017
  5. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 5 iulie 2017
  6. Depunerea contestaţiilor: 6 iulie 2017
  7. Afişarea rezultatelor finale: 6 iulie 2017
  8. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 7 iulie 2017 
Attachments:
Download this file (Calendar_licenta_iulie_2017.pdf)Calendar licenta iulie 2017[ ]114 kB

Depunere dosare pentru Practica 2, sesiunea de restanțe iarnă

Studenții de la ID își pot depune dosarele pentru Practica 2 aferente semestrului I in perioada 08 mai - 12 mai 2017, intre orele 9 - 12, in sala 307, la Secretariatul ID.

Termen scadent tranșa a IV-a din taxa de școlarizare 2016-2017

În data de 15 mai 2017 este termenul scadent pentru tranșa a IV-a din taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2016-2017. Pentru plăţile efectuate la tranşa a 4-a de şcolarizare, după data de 15 mai 2017, vă rugăm să sunaţi înainte de efectuarea plăţii la secretariatul ID sau casieria facultăţii pentru a afla suma exactă (cu penalităţile eferente) în ziua în care se efectuează plata.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11