narcisa2Secretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Secretariat învățământ la distanță

Anunț

În datele de 27 și 28 aprilie, Secretariatul ID va funcționa la Decanat (mezanin). Telefonul direct la care puteți suna în aceste zile este 0264-595504.

Test de competență lingvistică la limba engleză - mai 2017

Studenţii care doresc să participe la sesiunea de licenţă din luna iulie 2017 mai au posibilitatea să se înscrie la testul de competenţă lingvistică (la limba engleză) în perioada 2 - 12 mai 2017, la Secretariatul ID, de luni până vineri, între orele 9:00 - 12:00.

Acest test este gratuit. Data şi locaţia urmează să fie comunicate ulterior.

Eliberare certificate de competență lingvistică

Certificatele de competenţă lingvistică depuse la Secretariatul ID, în vederea prelungirii valabilităţii, pot fi ridicate de luni până vineri, între orele 9:00 - 12:00.

Eliberare diplome de licență sesiunea iunie 2016

Diplomele de licenţă, sesiunea iunie 2016 se eliberează de la biroul Acte de Studii al UBB (str. Universitătii 7-9), tel. 0264405300, interior 5113, de luni până vineri , între orele 9-12.

Documente necesare pentru eliberarea actelor de studii:

- Carte de identitate sau paşaport valabile (în original) şi certificat de naştere (în original);

Pentru actele de studii prevăzute cu "Loc pentru fotografie": 2 fotografii color, format 3x4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă (numai în cazul în care nu au fost depuse la facultate); 

Atenţie: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.

Pentru eliberarea diplomei de finalizare a studiilor (licenţă, masterat, doctorat), absolvenţii vor completa un chestionar de evaluare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor UBB.

Informatii suplimentare : http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/acte_studii.php

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11