narcisa2Secretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Calendar inscriere examen de licență sesiunea februarie 2018

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICENŢĂ:

-  cererea tip de înscriere (formularul se găseşte la secretariat sau pe portal la sectiunea „Licenta”);

- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă e cazul);

- o copie a cărţii de identitate (studenţii străini vor depune o copie a paşaportului, precum şi traducerea autorizată a certificatului de naştere);

- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- 2 fotografii color format 3x4 (tip buletin), realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă;

- un exemplar din lucrarea de licenţă (varianta tipărită + format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);

- o copie a certificatului de competenţă lingvistică;

- declaraţia pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de licenţă depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor (formularul se obţine de la secretariat);

PENTRU CEI CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA LICENŢĂ sau ABSOLVENŢII promoţiilor 2014 şi anterioare 2014 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON).

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11